Підписатись
Діана Окара
Діана Окара
доцентка кафедри ІТПМ Одеської державної академії будівництва та архітектури
Підтверджена електронна адреса в ogasa.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НА ПІДСТАВІ ІНДЕКСУ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ДВ Окара, ВГ Чернишев, ЛВ Шинкаренко
Глобальні та національні проблеми економіки [Електронне наукове фахове видання], 2018
162018
The Ukraine and EU trade balance: prediction via various models of time series
NP V.Matskul, D.Okara
SHS Web Conf. 73, 2020
72020
Зовнішньоекономічна діяльність регіонів України
КІЛ Чернишев В.Г., Окара Д.В.
«Ефективна економіка» Електрон.видання 6, 2019
62019
Аналіз впливу соціально-економічних чинників на якість освіти Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «економічні науки»
ЛВШ ДВ Окара, ВГ Чернишев
Науковий вісник Херсонського державного університету, 163 – 166, 2017
62017
Економетричне моделювання регіональних ринків праці України
ВМШ Д.В.Окара, В.Г.Чернишев
Збірник наукових праць Національного авіаційного університету «Проблеми …, 2017
6*2017
Сучасний стан іноземного інвестування в сільське, лісове та рибне господарства за регіонами України
ВГ Чернишев, ДВ Окара, ІЛ Ковальова
Агросвіт, 36-46, 2019
52019
Інноваційна методика викладання вищої математики майбутнім економістам
ВГ Чернишев, ВМ Шинкаренко, ДВ Окара, ЛВ Шинкаренко
URL: https://cutt. ly/eKhwK94, 0
5
Дослідження рівня конкурентоспроможності України
ДВ Окара, ВГ Чернишев, ВМ Шинкаренко
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2018
42018
Аналіз стану капітальних інвестицій в економіку регіонів України
КІЛ Чернишев В.Г., Окара Д.В.
«Ефективна економіка» Електрон.видання 1, 2020
32020
Зовнішня торгівля аграрною продукцією Одеської області
ВГ Чернишев, ДВ Окара, ІЛ Ковальова
Агросвіт, 23-32, 2019
22019
Аналіз показників розвитку вівчарства в Україні
ВМШ Д.В.Окара, В.Г.Чернишев
Причорноморські економічні студії., С.191-196., 2017
1*2017
Дослідження структури видатків на охорону здоров’я державного бюджету України за допомогою математичного моделювання
ЛВШ Д.В.Окара, В.Г.Чернишев
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2017
1*2017
Уровни детализации в BIM-проектировании и этапы разработки проектной документации
ИЛ Ковалева, ДВ Лазарева, ДВ Окара, АС Матушевский
Тези доповідей 76-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького …, 2020
2020
Щодо викладання програмування в курсі Інформатика
ВГ Чернишев, ДВ Лазарева, ДВ Окара
Управління якістю підготовки фахівців, 2020р., 2020
2020
Аналіз стану фінансових результатів до оподаткування підприємств за регіонами України
ДВО В.Ю. Стоянов, К.В.Шевченко, В.Г. Чернишев, М.М. Крецул
Молоді вчені 2020 - від теорії до практики: матеріали ХІ Всеукраїнської …, 2020
2020
Аналіз капітальних інвестицій в економіку Одеської області
МІВ Чернишев В.Г., Окара Д.В.
«Ефективна економіка» Електрон.видання 2, 2020
2020
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
ЛМ Корсун, ВГ Чернишев, ДВ Окара
Відповідальні за випуск, 222, 2019
2019
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЯК ШЛЯХ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
ВГ Чернишев, ДВ Окара, ЛМ Стаматакі
Відповідальні за випуск, 189, 2019
2019
Економетрія
ШЛВ Ковальова І.Л., Лазарєва Д.В., Мацкул В.М., Окара Д.В., Чернишев В.Г.
навчальний посібник, 2019
2019
Сучасний стан іноземного інвестування економіки України
ВВС В.Г.Чернишев, А.С. Задніпряна, І.Л. Ковальова, Д.В. Окара
Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід: Матеріали ІІІ …, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20