Мединська Тетяна (Tetyana Medynska), Мединська Т.В.,Tetiana Medyns'ka, T.V. Medynska
Мединська Тетяна (Tetyana Medynska), Мединська Т.В.,Tetiana Medyns'ka, T.V. Medynska
Львівський торговельно-економічний університет, доцент (Lviv University of Trade and Economics, PhD)
Підтверджена електронна адреса в lute.lviv.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фінансове планування і прогнозування [Текст]: навч. посіб.
Біла, ОГ, Мединська,ТВ, Боднарюк, ІЛ, Юсипович, ОІ
В - во Львівської комерційної академії, 2009
111*2009
Місцеві фінанси: навч. посібник
НІ Власюк, ТВ Мединська, Мельник, М.І.
К.: Алерта, 2011
652011
Фінанси підприємств: навч. посіб.
ОГ Біла,ТВ Мединська, ОІ Юсипович
Львів, 383, 2006
59*2006
Податкова система: навчальний посібник
ТВ Мединська, НІ Власюк
Львів:"Магнолія-2006", 2012, 2012
30*2012
Податкове стимулювання інвестиційної діяльності в Україні
ТВ Мединська, Автореферат на здобуття наукового ступеня канд. економ. наук ...
19*2010
Особливості застосування акцизу в Україні та деяких країнах світу
ТВ Мединська, РЮ Слюсар
Науковий вісник НЛТУ України 22 (2), 2012
18*2012
Управління витратами підприємства: теорія та практика:[монографія]
Біла ОГ, Боднарюк ІЛ, Мединська ТВ
Львів: Видво ЛКА, 2012
18*2012
Ціни і ціноутворення
ВС Пінішко, ТВ Мединська
Л.: Інтелект-Захід, 2006
162006
Податок на прибуток підприємств у контексті реформування податкового законодавства України
ТВ Мединська, РЮ Корзун
Науковий вісник НЛТУ України 22 (1), 2012
15*2012
Ціни і ціноутворення: навч.-метод. посібник
ВС Пінішко, ТВ Мединська
ВС Пінішко,-Львів: Вид-во ЛКА, 2002
132002
Єдиний податок у формуванні доходів місцевих бюджетів та податковий контроль за його сплатою
ТВ Мединська
Сталий розвиток економіки. Міжнародний науково-виробничий журнал, 24, 2014
11*2014
Ціни і ціноутворення: навч.-метод. посіб.
ВС Пінішко, Мединська, ТВ
Вид-во ЛКА, 2009
10*2009
Облік та оподаткування у системі управління підприємств
ОМ Чабанюк, ТВ Мединська
Економіка та суспільство, 566-572, 2017
92017
Спрощена система оподаткування: загальні положення, облік і звітність:[навч.-практ. посіб.]
ОМ Чабанюк, ТВ Мединська
К.: Алерта, 2013
9*2013
Особливостi реформування спрощеної системи оподаткування в Украiнi
ТВ Мединська
ТВ Мединська [Електронний ресурс].- Режим доступу: www. nbuv. gov. ua/portal …, 2012
92012
Податкова система: Навчальний посібник
НІ Власюк, ТВ Мединська
Львів:«Магнолія-2006, 2009
92009
Податкове стимулювання інноваційної діяльності в Україні та Польщі в умовах європейського вибору
ТВ Мединська, РЮ Черевата
8*2017
Стратегія та механізми зміцнення просторово-структурної конкурентоспроможності регіону: Монографія / За ред. АІ Мокія, ТГ Васильціва
Мокій, АІ, Васильців, ТГ
Львів: Ліга Прес, 488, 2010
82010
Удосконалення податкової політики стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні
ТВ Мединська
ТВ Мединська//Вісник Університету банківської справи НБУ, 10, 2011
72011
Аналіз фіскальної ефективності податку на прибуток в Україні
ТВ Мединська, РЮ Черевата
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 236-240, 2015
6*2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20