Жанна Павленко (Zhanna Pavlenko)
Жанна Павленко (Zhanna Pavlenko)
Подтвержден адрес электронной почты в домене nlu.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Юридична герменевтика з погляду сучасної формальної логіки
В Титов, Ж Павленко, О Марченко, С Острога
видавництво" Право", 1999
111999
Поняття інформаційної функції держави [Електронний ресурс]
ЖО Павленко
Режим доступу: http://nauka. nulau. org. ua, 0
6
Понятие информационной функции государства
ЖА Павленко
Проблемы законности, 2011
52011
Поняття інформаційної функції держави
ЖО Павленко
Проблеми законності : акад. зб. наук. пр. http://dspace.nlu.edu.ua/jspui …, 2011
42011
Філософські аспекти трансформації правової доктрини в постіндустріальному суспільстві
ЖО Павленко
Проблеми законності.–2006.–Вип 81, 2006
32006
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни" Цивільний процес"
ВВ Баранкова, ВА Бігун, ЄО Васильєв, КА Гузе, КВ Гусаров, ...
Видавництво" Право", 2011
12011
Логіка
ВД Титов, СД Цалін, ОП Невельська-Гордєєва, ЖО Павленко, ...
Видавництво «Право», 2005
12005
Правове знання як технологічний ресурс: логіко-методологічний аспект: Моногр.
ЖО Павленко
Харків: Видавничий Дім “Райдер”, 2004
12004
ВИКОРИСТАННЯ ЮРИДИЧНОГО ЗНАННЯ ЯК МАТЕРІАЛУ ТЕХНОЛОГІЇ
ЖО Павленко
Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права …, 2019
2019
Підготовка до складання ТЗНПК в завданнях та рішеннях: логічний підхід
ПЖО Юркевич О.М.
Харків: «Контраст», 2019
2019
МІСЦЕ ЛОГІКИ ПРИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАННЯХ НА ДРУГОМУ РІВНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПРАВНИЧОГО СПРЯМУВАННЯ
Ж Павленко
Викладання логіки та перспективи її розвитку", VІІI Міжн. наук.-практ …, 2018
2018
Підготовка юристів до психометричних випробувань: міждисциплінарний підхід
ПЖ О.
Свідомість, мозок, мова: актуальні проблеми та міждисциплінарні досягнення …, 2018
2018
Логіка на вступних іспитах в магістратуру за спеціальністю 081 «Право»
ПЖ О.
II International Scientific and Practical Conference “Scientific Research …, 2018
2018
ЛОГІКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ
ЖП О. Юркевич
"Дні науки філософського факультету – 2017",Міжн.наук.конф.( 25-26 квіт …, 2017
2017
Юридичний дискурс в контексті діалектичного підходу до юридичної аргументації: особливості і функції
ЖО Павленко
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9520 VІІ Регіональної. наук.-практ …, 2015
2015
Юридична аргументація. Логічні дослідження : монографія
СВК О. М. Юркевич, В. Д. Титов, ОМ Юркевич.
http://jurkniga.com.ua/img/contents/1170.pdf, 336, 2015
2015
Поняття «точка зору» в раціональній юридичній дискусії
ЖО Павленко
Міжн. наук.-практ. конф.: «I Весняні наукові читання», Київ, 30 травня 2015 …, 2015
2015
Плани та завдання до практичних занять з навчальної дисципліни" Логіка":(галузі знань: 0304" Право", 0302" Міжнар. відносини", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот …
ОМ Юркевич, ВД Титов, ОП Невельська-Гордєєва, ЖО Павленко
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
2013
Синтетический образ личностного знания эксперта в правоведении
ЖА Павленко
Научная дискуссия: вопросы юриспруденции., 18 - 25, 2013
2013
Юридична аргументація. Логічні дослідження
ОМ Юркевич, ВД Титов, СВ Куцепал, СЕ Зархіна, ...
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20