Сергій Анатолійович Проскурня, Сергей Анатольевич Проскурня, SA Proskurnya
Сергій Анатолійович Проскурня, Сергей Анатольевич Проскурня, SA Proskurnya
Полтавський державний медичний університет, Poltava State Medical University
Подтвержден адрес электронной почты в домене umsa.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Иммуногистохимичесая характеристика пролиферативной активности и апоптоза плоскоклеточного рака легких (обзор литературы)
БН Филенко, НВ Ройко, АП Степанчук, СА Проскурня, БМ Филенко, ...
Wydawnictwo ALUNA, 2016
7*2016
Особливості еластичного каркасу кровоносних судин легень в нормі
СА Проскурня
Вісник проблем біології і медицини 1 (98), 196-198, 2013
62013
Методи оптимізації навчального процесу на кафедрі патологічної анатомії з секційним курсом ВДНЗУ «УМСА»
НВ Ройко, ІІ Старченко, СА Проскурня, ОК Прилуцький, БМ Филенко
НМУ ім. ОО Богомольця, Асоціація патологів України, 2017
5*2017
Порівняльний аналіз успішності студентів під час дистанційного навчання і традиційної форми освіти
БМ Филенко, НВ Ройко, ІІ Старченко, СА Проскурня, ОК Прилуцький, ...
Українська медична стоматологічна академія, 2020
3*2020
Гiстотопографiчнi особливостi плоскоклiтинного раку легенi з ороговiнням центральної локалiзацiї
БМ Филенко, НВ Ройко, СА Проскурня
Медична наука та практика на сучасному iсторичному етапi: збiрник матерiалiв …, 2014
32014
Цитогенетичні особливості плоскоклітинного раку
АП Гасюк, ІІ Сидоренко, АВ Ваценко, СА Проскурня
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна …, 2003
32003
Розвиток міжпредметних зв’язків для формування клінічного мислення на основі академічних компетенцій на кафедрі патологічної анатомії з секційним курсом
НВ Ройко, ІІ Старченко, БМ Филенко, СА Проскурня, ОК Прилуцький, ...
Укрмедкнига, 2020
22020
Атлас мікропрепаратів з патоморфології
ІІ Старченко, БМ Филенко, НВ Ройко, СА Проскурня, ОК Прилуцький
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна …, 2018
2*2018
Значення проапоптотичних та антиапоптотичних імуногістохімічних маркерів при високодиференційованому плоскоклітинному раку легень
БМ Филенко, НВ Ройко, СА Проскурня, СМ Совгиря, НІ Винник
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2017
22017
Елементи індивідуалізації при вивченні секційного курсу
НВ Ройко, БМ Филенко, СА Проскурня, МІ Сидоренко
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна …, 2017
2*2017
Оцiнка експресiї маркерiв пролiферацiї Кi67 та циклiн D1 при плоскоклiтинному раку легень з ороговiнням
БМ Филенко, НВ Ройко, СА Проскурня
2*2016
Особливості метастатичного каскаду при центральному раку легень
СА Проскурня
Мир медицины и биологии 9 (2-2 (38)), 2013
22013
Гістотопографічні особливості будови ямок та борозен великих кутніх зубів в нормі та при фісурно-ямковому карієсі
ВВ Черняк, ОА Сіренко, АВ Марченко, НВ Ройко, СА Проскурня, ...
Мир медицины и биологии 5 (3-1), 2009
22009
Особенности митотического режима при плоскоклеточном раке легкого по данным биопсийного материала
АП Гасюк, ИИ Сидоренко, СА Проскурня, АП Гасюк, ІІ Сидоренко, ...
Івано-Франківський медичний університет, 2003
22003
ГІСТІОСТРУКТУРА ТА ХІМІЧНИЙ ВМІСТ ЛІНІЙ РЕТЦІУСА ЕМАЛЕВИХ ПРИЗМ
ПА Гасюк, СА Проскурня
ОГЛЯДИ ЛІТЕРАТУРИ, 169, 0
2*
Multiple sclerosis: some aspects on pathogenesis and morphology
BM Filenko, NV Roiko, SA Proskurnia, SM Sovhyria, NI Vynnyk
Вісник проблем біології і медицини 1 (1 (148)), 2019
12019
Роль музею кафедри патологічної анатомії з секційним курсом в навчально-виховній роботі зі студентами
НВ Ройко, БМ Филенко, ТВ Новосельцева, СА Проскурня, ВВ Черняк, ...
Вісник проблем біології і медицини, 187-189, 2019
12019
Деякі аспекти викладання і контролю якості навчання студентів при вивченні секційного курсу на медичних факультетах
ІІ Старченко, СА Проскурня, БМ Филенко, НВ Ройко, ОК Прилуцький
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна …, 2018
12018
Особливості експресії високомолекулярного цитокератину та Е-кадгерину при плоскоклітинному раку легень з ороговінням
БМ Филенко, ЮА Гасюк, СА Проскурня, НВ Ройко
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2015
12015
Профілізація викладання секційно-біопсійного курсу на стоматологічному факультеті
БМ Филенко, СА Проскурня, НВ Ройко, БН Филенко, СА Проскурня, ...
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна …, 2015
12015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20