Follow
Кафедра української мови
Кафедра української мови
Київський університет імені Бориса Грінченка
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Методика навчання української мови в гімназії: навч. посіб. для студ. вищих закладів освіти
СО Караман
К.: Ленвіт 272, 4, 2000
2662000
Сучасна українська літературна мова
СО Караман, ОВ Караман, МЯ Плющ
Літера ЛТД, 2014
1322014
Українська мова за професійним спрямуванням
ТБ Гриценко
Київ:“Центр учбової літератури”, 2010
115*2010
Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах
МІ Пентилюк, СО Караман, ОВ Караман
К.: Ленвіт 400, 4, 2005
762005
Особливості використання інтерактивних методів на уроках української мови
ОМ Горошкіна
Українська мова і література в школі, 7-10, 2013
482013
Компетентнісний підхід до навчання: теоретичний аналіз
Л Овсієнко
Педагогічний процес: теорія і практика, 82-87, 2017
412017
Динаміка лексичного складу сучасної української мови. Лексикологія. Лексикографія
ОА Стишов
Біла Церква:«Авторитет», 2019
382019
Упровадження педагогічних інновацій у теорію і практику професійної підготовки вчителя-словесника
С Караман
Вісник Львівського університету. Серія філологічна, 2010
342010
Методика навчання рідної мови в середніх навчальних закладах
МІ Пентилюк, АГ Галетова, СО Караман, ТВ Коршун, АВ Нікітіна, ...
К.: Ленвіт, 183, 2000
332000
Зміст і технологія навчання української мови в гімназії
СО Караман
НПУ імені МП Драгоманова, 2000
302000
Використання ІКТ для формування фахових компетентностей у майбутніх учителів української мови і літератури
ОА Кучерук, СО Караман, ОВ Караман, НМ Віннікова
Інформаційні технології і засоби навчання, 196-214, 2019
262019
Технологія створення підручників і посібників для поглибленого вивчення української мови в гімназії
С Караман, В Тихоша
Дивослово 4, 36-48, 2001
232001
Навчання лексики в курсі української мови як іноземної
ЗП Бакум, СО Караман
Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2011
142011
Практикум з методики навчання української мови в загальноосвітніх закладах: модульний курс: посібник для студентів пед. університетів та інститутів
МІ Пентилюк, ЗП Бакум, ОМ Горошкіна, СО Караман, ОВ Караман, ...
Ленвіт, 2011
132011
Особистісно орієнтований підхід до навчання як чинник мовленнєвого розвитку учнів
О Кулик
Педагогічний процес: теорія і практика, 114-119, 2017
102017
Формування професійної мовленнєвої компетентності майбутніх фахівців туристичного профілю
НД Скибун
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016
102016
Позакласна робота з української мови
СО Караман
Українська мова і література в загальноосвітніх школах 9, 45-47, 2004
102004
Концепція педагогічної технології
СО Сисоєва
Педагогічний процес: теорія і практика, 105-113, 2002
102002
Методика розвитку зв’язного мовлення. Ознайомлення з мовними нормами
С Караман
Українська література в загальноосвітній школі, 47-50, 2004
92004
Інформаційний ресурс тексту як засіб формування толерантної особистості старшокласника профільної школи
СО Караман, ОВ Караман, ТО Горохова
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2014
82014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20