Подписаться
Кафедра української мови
Кафедра української мови
Київський університет імені Бориса Грінченка
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методика навчання української мови в гімназії
СО Караман
К.: Ленвіт 272, 5, 2000
2412000
Сучасна українська літературна мова
СО Караман
992011
Упровадження педагогічних інновацій у теорію і практику професійної підготовки вчителя-словесника
С Караман
Вісник Львівського ун-ту. Серія філологічна, 87-97, 2010
312010
Особливості використання інтерактивних методів на уроках української мови
ОМ Горошкіна
Українська мова і література в школі, 7-10, 2013
302013
Методика навчання рідної мови в середніх навчальних закладах
МІ Пентилюк, АГ Галетова, СО Караман, ТВ Коршун, АВ Нікітіна, ...
К.: Ленвіт, 183, 2000
302000
Компетентнісний підхід до навчання: теоретичний аналіз
Л Овсієнко
Педагогічний процес: теорія і практика, 82-87, 2017
262017
Зміст і технологія навчання української мови в гімназії: дис.… доктора пед. наук: 13.00. 02
СО Караман
Караман Станіслав Олександрович.− К, 2000
222000
Українська мова за професійним спрямуванням
ТО Лещенко, Т Шарбенко
Полтава ТОВ" АСМІ", 2010
182010
Технологія створення підручників і посібників для поглибленого вивчення української мови в гімназії
С Караман, В Тихоша
Дивослово 4, 36-48, 2001
182001
Використання ІКТ для формування фахових компетентностей у майбутніх учителів української мови і літератури
ОА Кучерук, СО Караман, ОВ Караман, НМ Віннікова
Інформаційні технології і засоби навчання, 196-214, 2019
122019
Навчання лексики в курсі української мови як іноземної
ЗП Бакум, СО Караман
Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2011
122011
Практикум з методики навчання української мови в загальноосвітніх закладах: модульний курс: посібник для студентів пед. університетів та інститутів
МІ Пентилюк, ЗП Бакум, ОМ Горошкіна, СО Караман, ОВ Караман, ...
Ленвіт, 2011
112011
Формування професійної мовленнєвої компетентності майбутніх фахівців нефілологічних спеціальностей як лінгводидактична проблема
Н Скибун
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2016
102016
Концепція педагогічної технології
СО Сисоєва
Педагогічний процес: теорія і практика, 105-113, 2002
102002
Динаміка лексичного складу сучасної української мови. Лексикологія. Лексикографія
ОА Стишов
Біла Церква:«Авторитет», 2019
92019
Особистісно орієнтований підхід до навчання як чинник мовленнєвого розвитку учнів
О Кулик
Педагогічний процес: теорія і практика, 114-119, 2017
82017
Науково-освітні електронні бібліотеки у фаховій підготовці майбутніх учителів-словесників
ОА Кучерук, СО Караман, ОВ Караман
Інформаційні технології і засоби навчання, 152-165, 2018
72018
Інформаційний ресурс тексту як засіб формування толерантної особистості старшокласника профільної школи
СО Караман, ОВ Караман, ТО Горохова
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2014
72014
Українська мова. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. Профільний рівень
МЯ Плющ, ВІ Тихоша, СО Караман, ОВ Караман
К.: Освіта, 2010
72010
Технологія навчання української мови в гімназії
С Караман
Українська література в загальноосвітній школі, 25-28, 2005
72005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20