Олександра Герасіна, Oleksandra Gerasina
Олександра Герасіна, Oleksandra Gerasina
Національний технічний університет "Дніпровська політехніка", Dnipro University of Technology
Подтвержден адрес электронной почты в домене nmu.one
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Композиційна структурно-параметрична ідентифікація нелінійних динамічних об’єктів керування
ГВ Кузнецов, ВІ Корнієнко, ОВ Герасіна
НТУУ «КПІ», 2009
152009
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи теорії систем» для студентів напряму підготовки 6.050903 «Телекомунікаційні системи та мережі»
ОВ Герасіна
Дніпропетровськ: ТОВ «Графітек». – 36 с., 2014
14*2014
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологія програмування» для студентів напряму підготовки 6.170102 «Системи технічного захисту інформації …
ОВ Герасіна
Дніпропетровськ: ТОВ «Графітек». – 44 с., 2014
14*2014
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт по дисциплінам «Інтелектуальна обробка інформації» та «Системи штучного інтелекту» для студентів спеціальності 8(7).05090302 …
ВІ Корнієнко, ОВ Герасіна
Дніпропетровськ: ТОВ «Графітек», 2014. – 40 с., 2014
10*2014
Интеллектуальные методы структурно-параметрической идентификации технологических процессов рудоподготовки
ВИ Корниенко, АВ Пивоварова
Гірнича електромеханіка та автоматика: Наук.-техн. зб. 80, 71-77, 2008
10*2008
Methods and principles of control over the complex objects of mining and metallurgical production
VI Kornienko, AY Gusev, AV Gerasina, VI Kornienko
Energy Efficiency Improvement of Geotechnical Systems, 183-192, 2013
82013
Адаптивное нечеткое прогнозирование трафика в информационных телекоммуникационных сетях
АВ Герасина
Системи обробки інформації, 141-145, 2013
72013
Методика ідентифікації нелінійних процесів рудопідготовки
ВІ Корнієнко, ОВ Герасіна
Гірнича електромеханіка та автоматика: Наук.-техн. зб. 82, 77-85, 2009
6*2009
Методика идентификации и алгоритм определения состояния нелинейных динамических объектов управления
АВ Герасина
Системи управління, навігації та зв’язку, 18, 2011
52011
Идентификация объектов управления в АСУТП рудоподготовки
АВ Герасина, ВИ Корниенко
Науковий вісник Національного гірничого університету, 102-106, 2010
52010
Структурно-параметрическая идентификация процессов дробления и измельчения руд
АВ Герасина, ВИ Корниенко
Издательство НГУ, 2013
42013
Комплексный метод идентификации нелинейных процессов крупного дробления и самоизмельчения руд
АВ Герасина
Збірник наукових праць Національного гірничого університету, 150-157, 2011
42011
Идентификация режимов работы нелинейных процессов рудоподготовки
АВ Герасина
Гірнича електромеханіка та автоматика: Наук.–техн. зб., 82-90, 2010
4*2010
Алгоритми глобальної і локальної оптимізації в задачі ідентифікації складних динамічних систем
ОВ Герасіна, ВІ Корнієнко
Системи обробки інформації, 73-77, 2010
42010
COMPOSITION STRUCTURAL-PARAMETRIC IDENTIFICATION OF NONLINEAR DYNAMIC CONTROLLED OBJECTS.
GV Kuznetsov, VI Korniyenko, OV Gerasina
Naukovi visti NTUU-KPI 2009 (5), 2009
42009
Идентификация технологических процессов крупного дробления и самоизмельчения руд с использованием вариации структур моделей: дис.... к-та. техн. наук: 05.13. 07/Герасина …
АВ Герасина
Днепропетровск, 2012
32012
Программная реализация структурнопараметрической идентификации процессов рудоподготовки
АВ Герасина
Materialy VІІ miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Strategiczne …, 2011
32011
Идентификация характеристик нелинейных динамических процессов рудоподготовки
АВ Герасина
Материали за VІІ международна научна практична конференция «Найновите научни …, 2011
32011
Neuro-fuzzy forecasting of non-linear processes of blast furnace production
OV Herasina, OY Husiev, VI Korniienko
Радіоелектроніка, інформатика, управління, 2019
12019
Теорія систем керування: підручник
ВІ Корнієнко, ОЮ Гусєв, ОВ Герасіна, ВП Щокін
М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Дніпро: НГУ, 2017. – 497 с …, 2017
1*2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20