Збаравська Леся Юріївна, Збаравська Л.Ю., Збаравская Л.Ю., Zbaravska L.
Збаравська Леся Юріївна, Збаравська Л.Ю., Збаравская Л.Ю., Zbaravska L.
Подільський державний аграрно-технічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене pdatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Збірник задач з фізики з професійним спрямуванням
ЛЮ Збаравська
Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко ДГ, 2010
142010
Профессиональная направленность в лекционном курсе физики для студентов по направлению подготовки" Транспортные технологии"
ІМ Бендера, ЛЮ Збаравська, ТД Гуцол, ТП Дудар
Вiсник СевНТУ, 133-137, 2011
92011
Професійно-педагогічна підготовка інженерів-педагогів в аграрному вузі
ОП Ляска
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім …, 2014
72014
Реалізація принципів фундаментальної та професійної спрямованості як методологічна основа концепції навчання фізики в аграрно-технічному навчальному закладі
ЛЮ Збаравська
Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки, 36-40, 2011
72011
Підвищення фахових знань студентів за допомогою використання міжпредметних зв’язків та прикладних фізичних завдань
ЛЮ Збаравська, ТД Гуцол, ВА Мельник
62014
Фізика в системі підготовки майбутніх агроінженерів
ЛЮ Збаравська, СБ Слободян, МВ Торчук, ЖА Задорожна
НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І …, 2017
52017
Педагогічні умови формування професійного мислення майбутніх техніків-механіків сільськогосподарського виробництва
АБ Зуєва
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2013
52013
Навчально-методичне забезпечення курсу фізики для студентів аграрно-технічних університетів: ав-тореф
ЛЮ Збаравська
«Теорія і методика навчання (фізика)»/ЛЮ Збаравська, 2010
52010
Лабораторний практикум з фізики: метод. вказівки
ЛЮ Збаравська
Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2009
52009
Професійно спрямовані завдання-як засіб формування пізнавального інтересу у процесі вивчення фізики в аграрно-технічному начальному закладі
ЛЮ Збаравська, ЖА Задорожна, СБ Слободян, МВ Торчук
НПУ імені МП Драгоманова, 2014
42014
Технологія підготовки керівника до оцінювання результатів діяльності загальноосвітнього навчального закладу в системі післядипломної педагогічної освіти
ВК Мельник
Педагогічний альманах.: зб. наук. пр., 234-239, 2011
42011
Науково-методичне забезпечення якості професійної підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів в інституті післядипломної педагогічної освіти
ВК Мельник
Науковий журнал" Нова педагогічна думка", 2010
42010
Професійно спрямована орієнтація навчання фізиці студентів аграрно-технічних університетів
ПС Атаманчук, МВ Торчук
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2011
32011
Формування професійно спрямованих умінь студентів під час виконання лабораторного практикуму з фізики для студентів аграрно-технічних університетів
ЛЮ Збаравська, СБ Слободян, МВ Торчук
СумДПУ імені АС Макаренка, 2011
32011
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФІЛЬНОГО КОМПОНЕНТУ В ТЕСТОВИХ ЗАВДАННЯХ З ФІЗИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ РІЗНИХ НАПРЯМКІВ ПІДГОТОВКИ
ЖА Задорожна
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2008
32008
Створення та використання підручників нового типу з фізики у вищих навчальних закладах
ЛЮ Збаравська
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2007
32007
Управлінська підготовка керівника навчального закладу в системі підвищення кваліфікації
ВК Мельник
Неперервна професійна освіта: теорія і практика.-2003.-Вип 1, 162-169, 0
3
Наскрізна підготовка у формуванні фахової компетентності для майбутніх агроінженерів
ІМ Бендера, ВІ Дуганець, ЛЮ Збаравська, ОП Ляска
Физико-математическое образование, 2017
22017
Фахова спрямованість в лекційному курсі фізики для студентів аграрно-технічних університетів
ЛЮ Збаравська, СБ Слободян
Кам’янець-Подільський, 2014
22014
Определение параметров электромагнитных видеоимпульсов для увеличения иммуноглобулинов в молозиве коров
МВ Торчук
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у …, 2014
22014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20