Подписаться
Ларка Людмила Сергеевна, код ORCID: 0000-0002-8184-5464
Ларка Людмила Сергеевна, код ORCID: 0000-0002-8184-5464
НТУ "ХПИ", кафедра экономики и маркетига
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Бізнес-планування в системі економічного управління підприємством
ЛС Ларка, КП Нелюб
НТУ" ХПІ", 2016
152016
Стратегія управління потенціалом підприємства як складова його стратегічного набору
ЛС Ларка, НМ Донець, МО Сіренко
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Технiчний прогрес …, 2013
112013
Обґрунтування господарських рішень, що впливають на інвестиційну привабливість підприємства
ЛС Ларка
НТУ" ХПІ", 2017
82017
Організація інформаційного забезпечення маркетингових досліджень
АІ Яковлєв, ЛС Ларка
Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, 2011
52011
Економічна безпека як індикатор якості економічного управління підприємством
ЛС Ларка, АО Маркіна, АС Мещерякова
НТУ" ХПІ", 2018
42018
Організація контролю якості маркетингової інформації при проведенні маркетингових досліджень
ІО Анічкіна, ЛС Ларка
НТУ" ХПІ", 2018
42018
Організація ризик-аудиту господарської діяльності підприємства
ЛС Ларка, ОВ Шкрьогал
НТУ" ХПІ", 2015
42015
Функції маркетингових досліджень на підприємстві
ДО Макєєв, ЛС Ларка
ТОВ" Планета-Прінт", 2020
32020
Маркетингові дослідження поведінки споживачів
АО Лоєнко, ЛС Ларка
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
32019
Маркетингові дослідження як елемент маркетингової інформаційної системи підприємства
Д Сінозацька, ЛС Ларка
НТУ" ХПІ", 2018
32018
Обґрунтування інноваційних та інвестиційних проектів підприємства за умов ризику
ЛС Ларка
НТУ" ХПІ", 2017
32017
Особливості вибору методичних положень щодо дослідження попиту споживачів продукції
АІ Яковлєв, ЛС Ларка
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 193-199, 2014
32014
Засоби забезпечення раціонального асортименту продукції
АІ Яковлєв, ЛС Ларка
Маркетинг і менеджмент інновацій, 80-89, 2014
32014
Напрями удосконалення ціноутворення на підприємстві
ІМ Скорик, ЛС Ларка
ТОВ" Планета-Прінт", 2020
22020
Маркетинг промислового підприємства
АІ Яковлєв, СП Сударкіна, МІ Ларка, ВМ Кобєлєв, ОП Косенко, ...
Кондор, 2019
22019
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Статистична обробка інформації в науках про Землю» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за …
ДС Косяк
22019
Економічний порядок підприємства та інструменти його підтримування
ЛС Ларка
НТУ" ХПІ", 2018
22018
Економічне управління підприємством
ЛС Ларка
22017
Соціальний аспект демографічної політики України
ЛС Ларка, КП Нелюб
НТУ" ХПІ", 2016
22016
Дослідження ринку інформаційних технологій для управління проектами
ЛС Ларка
НТУ" ХПІ", 2013
22013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20