Подписаться
Владимир Шпачук
Владимир Шпачук
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Пространственное вибровозбуждение
АЕ Божко, АВ Гноевой, ВП Шпачук
К.: Наук. думка, 1987
91987
Стикова динаміка трамвая.
ВП Шпачук, ВХ Далека, АВ Коваленко
Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ, 2005
82005
Прогибы рельсового пути в месте изолированной стыковой неровности с учетом фаз доударного баллистического и послеударного безотрывного движений
ВП Шпачук, АВ Коваленко
Коммунальное хозяйство городов, 216-224, 2005
72005
Теоретична механіка. Навчально-методичний посібник.
ВП Шпачук, МС Золотов, ОІ Рубаненко, АО Гарбуз
72001
Теоретична механіка
ВП Шпачук, ВО Пушня, ОІ Рубаненко, АО Гарбуз
Статика: конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання …, 2016
62016
ДИНАМІЧНА ВЗАЄМОДІЯ ТРАМВАЯ З РЕЙКОВОЮ КОЛІЄЮ НА ПЕРШІЙ ФАЗІ ПРОХОДЖЕННЯ ВАГОНОМ СТИКОВОЇ НЕРІВНОСТІ
ВП Шпачук, ОО Чупринін, ТО Супрун
Комунальне господарство міст, 376-385, 2012
52012
Ударное и динамическое взаимодействие трамвая с принимающим рельсом в месте изолированной стыковой неровности с учетом эксплуатационных факторов
ВП Шпачук, АВ Коваленко
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 229-235, 2005
52005
К проблеме испытаний объектов пространственной структуры на вибронадежность, реализующих эффект синергизма
ВП Шпачук
Прикл. механика, 116-121, 2005
42005
Статистический анализ геометрических параметров стыков трамвайного пути
ВП Шпачук, АВ Коваленко
Коммунальное хозяйство городов, 176-180, 2003
42003
Технічна механіка: навчальний посібник (для студентів денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.050701–«Електротехніка та електротехнології»).
ВП Шпачук, МС Золотов, ВО Скляров
Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. ОМ Бекетова, 2015
32015
Щодо дослідження впливу ризиків на витрати об’єктів логістичної системи
ВП Шпачук, ЯВ Санько
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (3 (56)), 26-28, 2012
32012
Двумерное преобразование Лапласа в задачах теории упругости
ВП Шпачук, ЯВ Плотницкая
Коммунальное хозяйство городов, 269-274, 2006
32006
Дослідження впливу експлуатаційних факторів на статичні і динамічні прогини рейкової колії в зоні стикової нерівності
ВП Шпачук, ОО Чупринін, ТО Супрун
Вібрації в техніці та технологіях, 100-108, 2014
22014
Щодо формування принципів управління товарними запасами елементів логістичної системи
ВП Шпачук, ЮО Давідіч
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (3 (56)), 24-26, 2012
22012
МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ" ЛЮДИНА-АВТОМОБІЛЬ-ДОРОГА-ПРИЗЕМНИЙ ПРОСТІР" У ЗАМКНУТОМУ СТАНІ
ВП Шпачук, ІЕ Линник
Вестник Донецкого института автомобильного транспорта, 31-35, 2009
22009
Методичні вказівки до курсового проекту “Механічний розрахунок повітряних ліній електропередач” з курсу Технічна механіка
ВП Шпачук, ВА Скляров
22002
Теоретична механіка. Кінематика: конспект лекцій (для студентів-бакалаврів денної і заочної форм навчання за спеціальностями 192–Будівництво та цивільна інженерія, 185 …
ВП Шпачук, ОІ Рубаненко, АО Гарбуз
12018
Синергетичний ефект у динаміці багатовимірних механічних систем: монографія.
ВП Шпачук
Харківський національний університет міського господарства імені ОМ Бекетова, 2018
12018
Особливості динамічної взаємодії на четвертій фазі проходження вагоном стикової нерівності
ВП Шпачук, ОО Чупринін, ТО Супрун, АО Гарбуз
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2016
12016
Рівні статичної взаємодії трамвая з рейковою колією на четвертій фазі проходження вагоном стикової нерівності
ВП Шпачук, ОО Чупринін, ТО Супрун, АО Гарбуз
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2016
12016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20