Іван Волощук
Іван Волощук
Інститут обдарованої дитини НАПН України
Підтверджена електронна адреса в iod.gov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Науково педагогічні основи формування творчої особистості
ІС Волощук
К.: Пед. думка, 1998
1211998
Методологічні засади трансформації вищої освіти України в контексті Болонського процесу
МБ Євтух, І Волощук
Освіта України 14, 2006
342006
Методи розвитку творчих здібностей учнів молодшого шкільного віку
ІС Волощук
Рідна школа, 29-51, 1998
261998
Педагогічне дослідження: навч. посіб
ІС Волощук
К.: Інформ. системи, 2009
212009
Педагогічні основи розвитку творчих здібностей молодших школярів в умовах сільської загальноосвітньої школи: дис.... д-ра пед. наук: 13.00. 01
ІС Волощук
К, 1998
211998
Біла книга національної освіти України
ВГ Кремень
К.: Акад. пед. наук України, 2009 [Електронний ресурс].–Режим доступу, 2009
202009
Концептуальні засади розвитку творчих здібностей школярів
І Волощук
Трудова підготовка в закладах освіти, 4-9, 2003
202003
Шляхи формування конкурентоспроможності банківської системи України
І Волощук
Вісник НБУ, 19-21, 2001
182001
Організація навчання обдарованих і талановитих школярів
ВП Шепотько, ІС Волощук
Рідна школа, 27-54, 2006
152006
Обдарованість: сутність і типологія
ІС Волощук
Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика.–К.: Інститут …, 2009
142009
Гносеологічний фокус трансформаційних змін філософії освіти
М Євтух, І Волощук
Філософія освіти, 2006
102006
Структура творчих здібностей особистості
І Волощук
Українська мова і література в школі, 47-52, 2002
102002
Методичні основи діагностики інтелектуальної обдарованості: Монографія.
ВМ Волощук, ІС Волощук
Нац. пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 2009
92009
Виховне середовище для сільських обдарованих і талановитих школярів
МБ Євтух, ІС Волощук, ВП Шепотько
Луганськ: Вид-тво СНУ ім. В. Даля, 2008
82008
Програми для обдарованих і талановитих школярів
І Волощук, В Шепотько
Рідна школа.–січень, 900, 2005
82005
Морально-етичний аспект виявлення обдарованих дітей та розвитку в них творчих задатків
ІС Волощук
Педагогіка і психологія, 21-28, 1994
81994
Основи наукових досліджень
ІС Волощук
Педагогіка: експериментальне видання/Іван Степанович Волощук, 2006
72006
Основи наукових досліджень. Педагогіка: Експериментальне видання
ІС Волощук
К.: Вид-во Нац. пед. ун-ту ім. МП Драгоманова, 2006
72006
Фактологічна підготовка до роботи з обдарованими й талановитими школярами
І Волощук
Рідна школа, 73-75, 2006
72006
Прискорене навчання обдарованої студентської молоді
ІС Волощук, ЯМ Рудик
Науковий вісник НАУ.–К, 137-144, 2003
72003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20