Подписаться
Климчук Альона Олегівна / Klymchuk Alona
Климчук Альона Олегівна / Klymchuk Alona
ДУ "Житомирська політехніка", д.е.н., професор кафедри
Подтвержден адрес электронной почты в домене ztu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства: вітчизняні та закордонні підходи до класифікації
АО Левицька
Mechanism of Economic Regulation, 155-163, 2013
1312013
Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства: вітчизняні та закордонні підходи до класифікації
АО Левицька
Mechanism of Economic Regulation, 155-163, 2013
1312013
Мотивація та стимулювання персоналу в ефективному управлінні підприємством та підвищенні інноваційної діяльності
АО Климчук, АМ Михайлов
Маркетинг і менеджмент інновацій, 218-234, 2018
942018
Конкурентні переваги підприємства: сутність та джерела формування
АО Левицька
Хмельницький національний університет, 2012
382012
The motivation and stimulation of personnel in effective enterprise management and innovation activity improving
AO Klymchuk, AN Mikhailov
Marketing and management of innovations, 218-234, 2018
342018
Motyvatsiia ta stymuliuvannia personalu v efektyvnomu upravlinni pidpryiemstvom ta pidvyshchenni innovatsiinoi diialnosti [Motivation and stimulation of staff in the effective …
AO Klymchuk, AM Mykhailov
Marketynh i menedzhment innovatsii 1, 218-234, 2018
222018
Дослідження еволюції визначення та трактування конкурентоспроможності підприємства
АО Левицька
Вісник Хмельницького національного університету, 200-204, 2011
202011
Мотивація персоналу як складова ефективного управління підприємством
A Klymchuk
Вісник соціально-економічних досліджень, 135-141, 2016
192016
Сучасна парадигма забезпечення конкурентних переваг підприємства
АО Климчук
Бізнес Інформ, 221-225, 2014
182014
Фінансова грамотність населення України залишає бажати кращого
А Климчук
Режим доступу: http://www. businessterritory. com/articles/f% D1% 96nansova …, 0
16
Functions of salary at machine-building enterprises in formation of motives and stimules of personnel
IV Levytska, AO Klymchuk, OV Klymchuk
142019
Управління підприємством в системі оцінки, мотивації та стимулювання персоналу
АО Климчук
Хмельницький національний університет, 2018
142018
Методи мотивації персоналу на промислових підприємствах (Methods of personnel motivation at the industrial enterprises)
А Климчук
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Cерія …, 2016
142016
Аналіз заробітної плати у підвищенні мотивації та стимулювання персоналу підприємства
ІВ Левицька, АО Климчук
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 46-57, 2018
122018
Вплив факторів на формування та підвищення конкурентоспроможності персоналу підприємства
АО Климчук
Видавничий дім" Гельветика", 2016
112016
Особливості використання зарубіжних моделей мотивації та стимулювання персоналу на промислових підприємствах
АО Климчук
Хмельницький національний університет, 2016
102016
Аналіз наукових підходів до проблем управління персоналом підприємств
АО Климчук
Хмельницький національний університет, 2016
102016
The labor assessment in forming the enterprise personnel’s motivation
AO Klymchuk
Naukovyi Visnyk NHU.-2018.-№ 3.-С. 152-159., 2018
82018
Сучасні підходи мотивації та стимулювання персоналу в ефективному управлінні підприємством
АО Климчук
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 180-184, 2018
82018
Конкурентоспроможність персоналу як складова забезпечення конкурентних переваг на ринку праці
ВМ Нижник
Хмельницький національний університет, 2011
82011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20