Подписаться
Сергій Олександрович Фішев, Сергей Александрович Фишев, Serhii Fishev
Сергій Олександрович Фішев, Сергей Александрович Фишев, Serhii Fishev
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Нормативно-правові аспекти організації навчальної дисципліни «Фізичне виховання» у вищих навчальних закладах України
ОВ Попрошаєв, СГ Зінченко, ДО Каратаєва, СО Фішев
Педагогіка, психологія та методикобіологічні проблеми фізичного виховання і …, 2010
152010
Деякі концепти формування в дітей та молоді культури здоров’я та здорового способу життя у процесі фізичного виховання
СО Фішев, ЮО Фішев
Слобожанський науково-спортивний вісник, 197-199, 2013
82013
Деякі аспекти практичної реалізації знань зі здорового способу життя студентською молоддю
СО Фішев, ЮО Фішев
Слобожанський науково-спортивний вісник, 108-111, 2011
42011
Концептуальні засади фізичного виховання студентської молоді в Україні (90-ті роки ХХ ст. – по наш час)
СО Фішев
Слобожанський науково-практичний вісник. 12, С. 361-364, 2007
2*2007
Фізичне виховання студентської молоді в нормативно-правових актах, які регулюють загальні питання функціонування фізичної культури в Україні
СО Фішев
Сучасні технології у сфері фізичного виховання, спорту та валеології: Зб …, 2007
22007
Вплив занять з атлетичної гімнастики на техніку прийомів в боксі у студентів
СО Фішев, ЮО Фішев
Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені МП …, 2015
12015
Влияние занятия по методике здоровьесберегающих технологий на здоровье студентов специальной медицинской группы
НП Воронов, СА Фишев
Психология и педагогика: современные методики и инновации, опыт …, 2014
2014
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ
СА Фишев, НП Воронов
Сборник статей ІХ международной научной конференции, 75-80, 2013
2013
Розвиток туристичної діяльності у вищих навчальних закладах України
СО Фішев
2012
Использование здоровье сберегающих технологий в оздоровительной секции «Атлетическая гимнастика»
СА Фишев, НП Воронов
Физическая культура, спорт и туризм. Интеграционные процессы науки и …, 2011
2011
Значення фізичного виховання як однієї з важливих складових навчального процесу
СО Фішев
Сучасна наука в мережі Інтернет: Матеріали сьомої всекур. наук. – практ …, 2011
2011
Нормативно-правовые аспекты организации учебной дисциплины «Физическое воспитание» в высших учебных заведениях
АВ Попрошаев, СГ Зинченко, ДА Каратаева, СА Фишев
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2010
2010
Динаміка розвитку спортивно-масової роботи серед студентів ВНЗ Харківської області
СО Фішев
Спортивний вісник Придніпров’я, С. 93-95, 2008
2008
Сучасний стан розвитку туристичної діяльності у вищих навчальних закладах України
СО Фішев
Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2008
2008
Деякі аспекти правового регулювання відносин у сфері фізичної культури і спорту в Україні
СО Фішев
Фізичне виховання студентів ВНЗ: здобутки, проблеми та шляхи їхнього …, 2007
2007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–15