Тамила Рамазанова (Бегова)
Тамила Рамазанова (Бегова)
Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Поняття «ноу-хау» і договір на його передання: монографія
Т Бегова
Право, 2009
182009
Поняття «ноу-хау» та договір про його передачу
ТІ Бєгова
ступеня канд. юрид. наук за спец.: 12.00. 03 «цивільне право та цивільний процес, 2008
7*2008
К вопросу о способах защиты прав интеллектуальной собственности в интернете
Т Рамазанова
Підприємництво, господарство і право, 2012
42012
Щодо питання про правове оформлення обороту ноу-хау
Т Бегова
Підприємництво, господарство і право, 36-39, 2009
32009
Щодо питання про правове оформлення обороту «ноу-хау»
Т Бегова
Підприємництво, господарство і право, 36-39, 2009
32009
Щодо питання про правове оформлення обороту ноу-хау
Т Бєгова
Інститут держави і права ім. ВМ Корецького НАН України, 2009
32009
Правова природа договору про передання «ноу-хау»
Т Бегова
Підприємництво, господарство і право, 89-92, 2009
22009
Правова природа договору про передання «ноу-хау»
Т Бегова
Підприємництво, господарство і право, 40-43, 2009
2*2009
Правова природа права на «ноу-хау» та його зміст
Бегова
Проблеми законності, 53-62, 2010
12010
Зміст договору про передання ноу-хау
Т Бєгова
Підприємництво, господарство і право, 32-35, 2010
12010
Правова природа права на" ноу-хау" та його зміст
ТІ Бєгова
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2010
12010
Зміст договору про передання «ноу-хау»
Т Бегова
Теоретичні та практичні проблеми застосування цивільного законодавства в Україні, 2009
12009
Основні правові форми використання об'єктів інтелектуальної власності
Т Рамазанова
Теорія і практика сучасної юриспруденції, 2016
2016
Використання об'єктів інтелектуальної власності: поняття, зміст та форми
Т Рамазанова
Юридичний науковий електронний журнал, 2016
2016
Фотография как объект авторского права
Т Рамазанова
Підприємництво, господарство і право, 2012
2012
Щодо питання про правомочність розпорядження «ноу-хау»
Т Бегова
Актуальні проблеми правовідносин в приватній сфері, 2011
2011
Фотографія як об’єкт авторського права
Т Бегова
Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства, 155-157, 2011
2011
Порядок укладення договору про передання «ноу-хау»
Т Бегова
Проблеми цивільного права та процесу, 2010
2010
Проблеми законності. 2010. Вип. 107
ІВ Процюк, ІВ Яковюк, АІ Козаченко, СА Черниченко, ВІ Сало, ТІ Бєгова, ...
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2010
2010
УМОВИ ДОГОВОРУ ПРО ПЕРЕДАННЯ НОУ ХАУ
Т БЄГОВА
2010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20