Оксана Анатоліївна Стасевська, Оксана Анатольевна Стасевская, Oksana Stasevska;ORCID iD:0000-0003
Оксана Анатоліївна Стасевська, Оксана Анатольевна Стасевская, Oksana Stasevska;ORCID iD:0000-0003
Department of Culturology , YAROSLAV MUDRYI NATIONAL LAW UNIVERSITY
Verified email at nulau.edu.ua
TitleCited byYear
Етика: Навчальний посібник.
Стасевська, Оксана, Анатоліївна
К.:Юринкомінтер, 2002., 2002
33*2002
Система цінностей як основа буття сучасного українського суспільства
ОА Стасевська
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер …, 2014
62014
Етика: Навч. посiб. та iн.; за ред. проф. ВО Лозового.
ВО Лозовой, МI Панов, ОА Стасевська
52002
Еволюція етосу юриста в Україні( історичний та соціально-психологічний нарис)ВО Лозовой, ВО Рум’янцев, ЛВ Анучина та ін.; за ред. ВО Лозового та ВО Рум’янцева За ред.В.О …
ОА Стасевська, ЛВА ВО Лозовой, ВО Рум’янцев, ВОЛВОР янцева
Х.: Право, 2011
42011
Духовні цінності і соціокультурна ідентичність: проблема взаємообумовленості.
ОА Стасевська
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2016
32016
Політологічний енциклопедичний словник / уклад.: [Л. М. Герасіна, В. Л. Погрібна, І. О. Поліщук та ін.] ; за ред. М. П. Требіна
ЛМ Герасіна, ОА Стасевська
32015
Перехідні процеси і сучасне українське суспільство.
ОА Стасевська, АМ Гаряєва
Особистість в умовах сучасних політичних відносин. Збірник наукових статей …, 2003
3*2003
Людина в пошуках ціннісних смислів у контексті культури постсучасності
ОА Стасевська
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2016
22016
Етика: навч. посібник/Лозовой ВО, Панов МІ, Стасевська ОА та інші/за ред. проф. ВО Лозового
ОА Стасевська
К.: Юрінком Інтер, С.12-39, 139-154, 200-212., 2007
22007
Субкультура юриста в системе культуры украинского общества:генезис и становление.
ОА Стасевська, ЛВ Анучина
Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтва., С. 8-14., 2006
2*2006
Новітній ментальний простір українського суспільства
ОА Стасевська
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2017
12017
Етична складова української філософської думки: історична специфіка та сучасний стан
ОА Стасевська
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2015
12015
Формування деонтологічної моральної свідомості юриста в сучасному українському суспільстві
ОА Стасевська
НТУ" ХПІ", 2012
12012
Конституційна аксіологія:український вимір
ОА Стасевська, ОВ Уманець
Український конституціоналізм у сучасному вимірі, 137-139, 2019
2019
Interdepence of morality and low: the philosophical aspect
ОА Стасевська, ОВ Уманець
Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному українському суспільстві …, 2019
2019
«Духовна культура України перед викликами часу»: тези доп. Учасників ІІ Всеукр. наук.-практичної конф./ редкол. А.П.Гетьман, О.В.Лозовой, О.А.Стасевська, О.В. Уманець.
ОА Стасевська, ОВ Уманець
«Духовна культура України перед викликами часу»: тези доп. Учасників ІІ …, 2019
2019
Місія закладів вищої освіти у формуванні історичної культури
ОА Стасевська
тези доп. Учасників ІІ Всеукр. наук.-практичної конф. «Духовна культура …, 2019
2019
Політичний міф як інструмент формування політичної культури суспільства
ОА Стасевська, ОВ Уманець
Зб. матеріалів ХХХІІ політологічних читань "Політико-правова культура …, 2019
2019
Human axiological space in the information society.
ОА Стасевська
Матеріали ІІ Міжнародної наукової електронної конференції «Культура в …, 2019
2019
ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ ТА СОЦІАЛЬНИЙ МІФ ЯК ФОРМИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ МИНУЛОГО
OA Stasevska
ВІСНИК НУ" ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО". СЕРІЯ …, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20