Оксана Анатоліївна Стасевська, Оксана Анатольевна Стасевская, Oksana Stasevska
Оксана Анатоліївна Стасевська, Оксана Анатольевна Стасевская, Oksana Stasevska
Кафедра культурології Национального юридичного університету ім. Ярослава Мудрого
Verified email at nulau.edu.ua
TitleCited byYear
Етика: Навчальний посібник.
Стасевська, Оксана, Анатоліївна
К.:Юринкомінтер, 2002., 2002
31*2002
Система цінностей як основа буття сучасного українського суспільства
ОА Стасевська
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер …, 2014
62014
Етика: Навч. посiб. та iн.; за ред. проф. ВО Лозового.
ВО Лозовой, МI Панов, ОА Стасевська
52002
Духовне оновлення як умова модернізації сучасного українського суспільства:колізії та дисонанси
ОА Стасевська, ОВ Уманець
XXX Харківські політологічні читання, 132-136, 2017
42017
Социокультурная идентичность в условиях постсовременности: реалии украинского общества.
ОА Стасевська, АС Савченко
International Scientific and Practical Conference «Baltic-Black Sea Region …, 2016
4*2016
Модернізація морально-ціннісних пріоритетів за умов соціокультурної трансформації сучасного українського суспільства.
ОА Стасевська, ОВ Уманець
Філософія в сучасному світі: Матеріали міського науково-практичного семінару …, 2017
3*2017
Духовні цінності і соціокультурна ідентичність: проблема взаємообумовленості.
ОА Стасевська
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2016
32016
Людина в пошуках ціннісних смислів у контексті культури постсучасності
ОА Стасевська
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2016
32016
Еволюція етосу юриста в Україні( історичний та соціально-психологічний нарис)ВО Лозовой, ВО Рум’янцев, ЛВ Анучина та ін.; за ред. ВО Лозового та ВО Рум’янцева За ред.В.О …
ОА Стасевська, ЛВА ВО Лозовой, ВО Рум’янцев, ВОЛВОР янцева
Х.: Право, 2011
32011
Перехідні процеси і сучасне українське суспільство.
ОА Стасевська, АМ Гаряєва
Особистість в умовах сучасних політичних відносин. Збірник наукових статей …, 2003
3*2003
Моральні виміри функціонування громадянського суспільства.
ОА Стасевська, Уманець, Ольга Віталіївна
Міжнародна науково-практична конференція "ДУХОВНО-МОРАЛЬНІСНІ ОСНОВИ ТА …, 2017
22017
Політологічний енциклопедичний словник / уклад.: [Л. М. Герасіна, В. Л. Погрібна, І. О. Поліщук та ін.] ; за ред. М. П. Требіна
ЛМ Герасіна, ОА Стасевська
22015
Етика: навч. посібник/Лозовой ВО, Панов МІ, Стасевська ОА та інші/за ред. проф. ВО Лозового
ОА Стасевська
К.: Юрінком Інтер, С.12-39, 139-154, 200-212., 2007
22007
Субкультура юриста в системе культуры украинского общества:генезис и становление.
ОА Стасевська, ЛВ Анучина
Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтва., С. 8-14., 2006
2*2006
"Ментальний простір"українського суспільства:філософсько-культурологічний дискурс
ОА Стасевська
Вісник Національного юридичного університету «Юридична академія України …, 2017
12017
Новітній ментальний простір українського суспільства
ОА Стасевська
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2017
12017
Модифікація цінностей інформаційного суспільства
ОА Стасевська
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2017
12017
Ціннісні орієнтири людини постсучасності.
ОА Стасевська
Вісник національного технічного університету «ХПІ» Серія: Актуальні проблеми …, 2016
12016
РАЦІОНАЛІСТИчНІ ТРАНСФОРМАЦІї УКРАїНСЬКОї ФІЛОСОФСЬКО-ЕТИчНОї ДУМКИ НОВОГО чАСУ
ОА Стасевська
ВісникВісник Національного університету «Юридична академія України імені …, 2015
12015
Абсолютна етика в культурному просторі нового часу: до проблеми становлення
ОА Стасевська
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер …, 2013
12013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20