Оксана Анатоліївна Стасевська, Оксана Анатольевна Стасевская, Oksana Stasevska;ORCID iD:0000-0003
Оксана Анатоліївна Стасевська, Оксана Анатольевна Стасевская, Oksana Stasevska;ORCID iD:0000-0003
Department of Culturology , YAROSLAV MUDRYI NATIONAL LAW UNIVERSITY
Verified email at nulau.edu.ua
TitleCited byYear
Етика: Навчальний посібник.
Стасевська, Оксана, Анатоліївна
К.:Юринкомінтер, 2002., 2002
31*2002
Система цінностей як основа буття сучасного українського суспільства
ОА Стасевська
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер …, 2014
52014
Етика: Навч. посiб. та iн.; за ред. проф. ВО Лозового.
ВО Лозовой, МI Панов, ОА Стасевська
52002
Еволюція етосу юриста в Україні( історичний та соціально-психологічний нарис)ВО Лозовой, ВО Рум’янцев, ЛВ Анучина та ін.; за ред. ВО Лозового та ВО Рум’янцева За ред.В.О …
ОА Стасевська, ЛВА ВО Лозовой, ВО Рум’янцев, ВОЛВОР янцева
Х.: Право, 2011
32011
Перехідні процеси і сучасне українське суспільство.
ОА Стасевська, АМ Гаряєва
Особистість в умовах сучасних політичних відносин. Збірник наукових статей …, 2003
3*2003
Духовні цінності і соціокультурна ідентичність: проблема взаємообумовленості.
ОА Стасевська
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2016
22016
Людина в пошуках ціннісних смислів у контексті культури постсучасності
ОА Стасевська
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2016
22016
Політологічний енциклопедичний словник / уклад.: [Л. М. Герасіна, В. Л. Погрібна, І. О. Поліщук та ін.] ; за ред. М. П. Требіна
ЛМ Герасіна, ОА Стасевська
22015
Етика: навч. посібник/Лозовой ВО, Панов МІ, Стасевська ОА та інші/за ред. проф. ВО Лозового
ОА Стасевська
К.: Юрінком Інтер, С.12-39, 139-154, 200-212., 2007
22007
Субкультура юриста в системе культуры украинского общества:генезис и становление.
ОА Стасевська, ЛВ Анучина
Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтва., С. 8-14., 2006
2*2006
Новітній ментальний простір українського суспільства
ОА Стасевська
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2017
12017
Формування деонтологічної моральної свідомості юриста в сучасному українському суспільстві
ОА Стасевська
НТУ" ХПІ", 2012
12012
Конституційна аксіологія:український вимір
ОА Стасевська, ОВ Уманець
Український конституціоналізм у сучасному вимірі, 137-139, 2019
2019
Interdepence of morality and low: the philosophical aspect
ОА Стасевська, ОВ Уманець
Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному українському суспільстві …, 2019
2019
«Духовна культура України перед викликами часу»: тези доп. Учасників ІІ Всеукр. наук.-практичної конф./ редкол. А.П.Гетьман, О.В.Лозовой, О.А.Стасевська, О.В. Уманець.
ОА Стасевська, ОВ Уманець
«Духовна культура України перед викликами часу»: тези доп. Учасників ІІ …, 2019
2019
Місія закладів вищої освіти у формуванні історичної культури
ОА Стасевська
тези доп. Учасників ІІ Всеукр. наук.-практичної конф. «Духовна культура …, 2019
2019
Політичний міф як інструмент формування політичної культури суспільства
ОА Стасевська, ОВ Уманець
Зб. матеріалів ХХХІІ політологічних читань "Політико-правова культура …, 2019
2019
Human axiological space in the information society.
ОА Стасевська
Матеріали ІІ Міжнародної наукової електронної конференції «Культура в …, 2019
2019
ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ ТА СОЦІАЛЬНИЙ МІФ ЯК ФОРМИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ МИНУЛОГО
OA Stasevska
ВІСНИК НУ" ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО". СЕРІЯ …, 2019
2019
Концепт «історична пам’ять» в умовах трансформації українського суспільства.
ОА Стасевська
Духовна культура України перед викликами часу (до 150-річчя заснування …, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20