Оксана Анатоліївна Стасевська, Оксана Анатольевна Стасевская, Oksana Stasevska;ORCID iD:0000-0003
Оксана Анатоліївна Стасевська, Оксана Анатольевна Стасевская, Oksana Stasevska;ORCID iD:0000-0003
Department of Culturology , YAROSLAV MUDRYI NATIONAL LAW UNIVERSITY
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Етика: Навчальний посібник./ За ред. проф. Лозового В.О.
А Стасевська, Оксана, ВО Лозовой, МІ Панов
К.:Юринкомінтер, 2002., 2002
39*2002
Система цінностей як основа буття сучасного українського суспільства
ОА Стасевська
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер …, 2014
62014
Еволюція етосу юриста в Україні( історичний та соціально-психологічний нарис)ВО Лозовой, ВО Рум’янцев, ЛВ Анучина та ін.; за ред. ВО Лозового та ВО Рум’янцева За ред.В.О …
ОА Стасевська, ЛВА ВО Лозовой, ВО Рум’янцев, ВОЛВОР янцева
Х.: Право, 2011
62011
Етика: Навч. посiб. та iн.; за ред. проф. ВО Лозового.
ВО Лозовой, МI Панов, ОА Стасевська
52002
Духовні цінності і соціокультурна ідентичність: проблема взаємообумовленості.
ОА Стасевська
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2016
42016
Людина в пошуках ціннісних смислів у контексті культури постсучасності
ОА Стасевська
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2016
32016
Політологічний енциклопедичний словник / уклад.: [Л. М. Герасіна, В. Л. Погрібна, І. О. Поліщук та ін.] ; за ред. М. П. Требіна
ЛМ Герасіна, ОА Стасевська
32015
Етика: навч. посібник/Лозовой ВО, Панов МІ, Стасевська ОА та інші/за ред. проф. ВО Лозового
ОА Стасевська
К.: Юрінком Інтер, С.12-39, 139-154, 200-212., 2007
22007
Субкультура юриста в системе культуры украинского общества:генезис и становление.
ОА Стасевська, ЛВ Анучина
Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтва: Зб. наук. пр./ За …, 2006
2*2006
Перехідні процеси і сучасне українське суспільство.
ОА Стасевська, АМ Гаряєва
Особистість в умовах сучасних політичних відносин. Збірник наукових статей …, 2003
2*2003
Етична складова соціальної місії університету
ОА Стасевская, ОВ Уманец
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2018
12018
ЕКСПЛІКАЦІЯ АКСІОЛОГІЧНОГО АСПЕКТУ КОНЦЕПТУ «ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ»
OA Stasevska
ВІСНИК НУ" ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО". СЕРІЯ …, 2018
12018
Новітній ментальний простір українського суспільства
ОА Стасевська
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2017
12017
Етична складова української філософської думки: історична специфіка та сучасний стан
ОА Стасевська
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2015
12015
Формування деонтологічної моральної свідомості юриста в сучасному українському суспільстві
ОА Стасевська
НТУ" ХПІ", 2012
12012
Конфлікт моральних цінностей як фактор соціальної фрустрації.
ОА Стасевська, ОВ Уманець
Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному суспільстві, С. 252-256., 2020
2020
Політична актуалізація історичної ідентичності.
ОА Стасевська, ОВ Уманець
Україна і ЄС: політико-правові перспективи інтеграції : зб. матеріалів …, 2020
2020
«Духовна культура України перед викликами часу»: тези доп. Учасників ІІ Всеукр. наук.-практичної конф./ редкол. А.П.Гетьман, О.В.Лозовой, О.А.Стасевська, О.В. Уманець.
«Духовна культура України перед викликами часу»: тези доп. Учасників ІІ …, 2020
2020
Статус соціогуманітарних дисциплін за умов реформування університетської освіти
ОА Стасевська
Духовна культура України перед викликами часу (до 30-річчя кафедри …, 2020
2020
Національна система освіти перед викликами часу.
ОА Стасевська, ОВ Уманець
Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку., С. 206-208., 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20