Оксана Анатоліївна Стасевська, Оксана Анатольевна Стасевская, Oksana Stasevska
Оксана Анатоліївна Стасевська, Оксана Анатольевна Стасевская, Oksana Stasevska
Кафедра культурології Национального юридичного університету ім. Ярослава Мудрого
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Етика: Навчальний посібник.
Стасевська, Оксана, Анатоліївна
К.:Юринкомінтер, 2002., 2002
30*2002
Етика: Навч. посiб. та iн.; за ред. проф. ВО Лозового.
ВО Лозовой, МI Панов, ОА Стасевська
52002
Система цінностей як основа буття сучасного українського суспільства
ОА Стасевська
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер …, 2014
42014
Еволюція етосу юриста в Україні( історичний та соціально-психологічний нарис)ВО Лозовой, ВО Рум’янцев, ЛВ Анучина та ін.; за ред. ВО Лозового та ВО Рум’янцева За ред.В.О …
ОА Стасевська, ЛВА ВО Лозовой, ВО Рум’янцев, ВОЛВОР янцева
Х.: Право, 2011
32011
Людина в пошуках ціннісних смислів у контексті культури постсучасності
ОА Стасевська
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2016
22016
Політологічний енциклопедичний словник / уклад.: [Л. М. Герасіна, В. Л. Погрібна, І. О. Поліщук та ін.] ; за ред. М. П. Требіна
ЛМ Герасіна, ОА Стасевська
22015
Етика: навч. посібник/Лозовой ВО, Панов МІ, Стасевська ОА та інші/за ред. проф. ВО Лозового
ОА Стасевська
К.: Юрінком Інтер, С.12-39, 139-154, 200-212., 2007
22007
Субкультура юриста в системе культуры украинского общества:генезис и становление.
ОА Стасевська, ЛВ Анучина
Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтва., С. 8-14., 2006
2*2006
Перехідні процеси і сучасне українське суспільство.
ОА Стасевська, АМ Гаряєва
Особистість в умовах сучасних політичних відносин. Збірник наукових статей …, 2003
2*2003
Духовні цінності і соціокультурна ідентичність: проблема взаємообумовленості.
ОА Стасевська
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2016
12016
Формування деонтологічної моральної свідомості юриста в сучасному українському суспільстві
ОА Стасевська
НТУ" ХПІ", 2012
12012
«Духовна культура України перед викликами часу»: тези доп. Учасників ІІ Всеукр. наук.-практичної конф./ редкол. А.П.Гетьман, О.В.Лозовой, О.А.Стасевська, О.В. Уманець.
ОА Стасевська, ОВ Уманець
«Духовна культура України перед викликами часу»: тези доп. Учасників ІІ …, 2019
2019
Місія закладів вищої освіти у формуванні історичної культури
ОА Стасевська
тези доп. Учасників ІІ Всеукр. наук.-практичної конф. «Духовна культура …, 2019
2019
Політичний міф як інструмент формування політичної культури суспільства
ОА Стасевська, ОВ Уманець
Зб. матеріалів ХХХІІ політологічних читань "Політико-правова культура …, 2019
2019
Human axiological space in the information society.
ОА Стасевська
Матеріали ІІ Міжнародної наукової електронної конференції «Культура в …, 2019
2019
ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ ТА СОЦІАЛЬНИЙ МІФ ЯК ФОРМИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ МИНУЛОГО
ОА Стасевська
Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права …, 2019
2019
Концепт «історична пам’ять» в умовах трансформації українського суспільства.
ОА Стасевська
Духовна культура України перед викликами часу (до 150-річчя заснування …, 2018
2018
Ценностные основы межкультурного общения в информационном обществе.
ОА Стасевська
Национальные культуры в межкультурной коммуникации : сб. науч. статей по …, 2018
2018
ЕТИЧНА СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОЇ МІСІЇ УНІВЕРСИТЕТУ
ОА Стасевська, ОВ Уманець
Вісник НУ" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія …, 2018
2018
Духовна культура України перед викликами часу (до 150-річчя заснування «Просвіти») : тези доп. учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 квіт. 2018 р.). - Харків …
ОА Стасевська, АП Гетьман, ОВ Уманець, ВО Лозовой
Духовна культура України перед викликами часу (до 150-річчя заснування …, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20