Подписаться
Надія Гащин, Nadia Gashchyn, Nadya Hashchyn
Надія Гащин, Nadia Gashchyn, Nadya Hashchyn
Ternopil Ivan Puluj National Technical Universiti Тернопільський національний технічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене tntu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Посадка кільцевого диска на круглий вал з використанням теплових джерел сталої питомої потужності
ОМ Шаблій, НБ Гащин
Львів: Машинознавство, 6-9, 2001
52001
Оптимізація посадки кільцевого диска на круглий вал
ОМ Шаблій, НБ Гащин
Вісник ТДТУ 6 (2), 5-11, 2001
52001
Постановка задачі та розв’язуючі рівняння для створення необхідного поля переміщень у в’язко-пружних дисках при мінімальних енергетичних затратах
ОМ Шаблій, НБ Гащин
Вісник Тернопільського державного технічного університету 6 (1), 5-11, 2001
32001
Геотермальні джерела енергії
А Галичак, НБ Гащин
Збірник тез доповідей Ⅹ Міжнародної науково-практичної конференції молодих …, 2021
2021
Охолодження диска при посадці на вал
НБ Гащин, Г Семенишин, НР Крива
Матеріали Ⅷ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та …, 2020
2020
Хмарні технології-інструмент навчання online
НБ Гащин, НР Крива, ГМ Семенишин
Ⅴ Міжнародна науково-методична конференція актуальні питання організації …, 2020
2020
Оцінка економії енергії при термічному з’єднанні
Г Семенишин, НБ Гащин
Матеріали Ⅶ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та …, 2019
2019
Писанка - український народний витвір мистецтва
Н Гащин
Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Інноваційні …, 2019
2019
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Дискретна математика» галузь знань 12 «Інформаційні технології»
ОП Ясній, НБ Гащин, НР Крива
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
2019
Особливості викладання предмету «алгоритмізація і програмування» для іноземних студентів
НБ Гащин, ІО Баран, ГМ Семенишин
Матеріали Ⅳ міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання …, 2018
2018
Застосування методу екстремального наведення для антенних систем супутникового зв’язку
ЮБ Гладьо, НБ Гащин
Матеріали Ⅴ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та …, 2018
2018
Оцінка економічності у процесах термічного з’єднання
НБ Гащин, Ю Гладьо
Матеріали ⅩⅨ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2016
2016
Балансування валів шнекових робочих органів розкидачів органічних добрив
ЮБ Гладьо, НБ Гащин
Матеріали Ⅳ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та …, 2014
2014
Особливості викладання предмету «Теоретична механіка» для іноземних студентів
Н Гащин, Б Головатий, Г Семенишин
Матеріали міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання …, 2014
2014
Використання теплових джерел постійної потужності для нагрівання кільцевого диска
НБ Гащин, ЮБ Гладьо
Збірник тез доповідей ⅩⅦ наукової конференції Тернопільського …, 2013
2013
Знаходження заданого температурного поля при тепловій посадці циліндричних оболонок
ОМ Шаблій, МС Михайлишин, НБ Гащин, БВ Хоміцький
Матеріали Ⅲ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та …, 2013
2013
Технологія здійснення пресової посадки з нагрівом охоплюючої деталі
НБ Гащин
Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції Тернопільського …, 2012
2012
Службові модулі для автоматизованої системи контролюй обліку телеметричних показників
НБ Гащин, О Дуда, В Шніцар
Збірник тез доповідей ⅩⅤ наукової конференції Тернопільського …, 2011
2011
Балансування валів робочих органів машин
ЮБ Гладьо, НБ Гащин
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2011
2011
Математична модель контактного з’єднання метало-пластмасових циліндричних оболонок
ОМ Шаблій, НБ Гащин, ЮБ Гладьо, Б Хоміцький
Матеріали дванадцятої наукової конференції Тернопільського державного …, 2008
2008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20