Follow
Masnenko Vitalii
Masnenko Vitalii
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Verified email at univer.ck.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Історична пам'ять як основа формування національної свідомості
ВВ Масненко
Український історичний журнал, 49-62, 2002
962002
Історична думка та націотворення в Україні (кінець ХІХ–перша третина ХХ ст.)
В Масненко
К.–Черкаси: Відлуння Плюс, 2001
732001
Історичні концепції МС Грушевського та ВК Липинського: Методологічний і суспільно-політичний виміри української історичної думки 1920-х років
В Масненко
Брама-Ісуеп, 2000
23*2000
Ментальні мапи як інструментарій історика
І Колесник
Ейдос.-2013.–Вип 7, 159-168, 2013
192013
Цензура в підрадянській Україні 20-х років: система, інструкції, репресивна політика
В Масненко
Сучасність, 1997
15*1997
Формування образу МС Грушевського в масовій свідомості сучасного українського суспільства
ВВ Масненко
Український історичний журнал, 19-34, 2006
132006
Самоідентифікація українських істориків у контексті становлення національної історичної думки (брати АВ та МВ Стороженко, ІА Линниченко, ДІ Багалій)
В Масненко
Київська старовина, 92-106, 2002
112002
Українська хата
ВВ Масненко, ВБ Ракшанов
Брама-Україна, 2012
10*2012
Селянство в історичній концепції Михайла Грушевського
ВВ Масненко
Український селянин: збірник наукових праць, 47-50, 2004
72004
Історична думка у процесі розвитку національної свідомості українців (кінець ХІХ-перша третина ХХ ст.)
ВВ Масненко
ВВ Масненко.––К.: Ін-т історії України НАНУ, 2002.––42 с, 2002
72002
Вчительство та становлення радянської школи на Україні в першій половині 20-х років
ШІФ Масненко В.В.
Український історичний журнал, С.100-104, 1990
7*1990
Роль В. Липинського у становленні державницького напрямку української історіографії
В Масненко
Молода нація: Альманах, 2002
62002
Дмитро Багалій та його місце в українській національній історичній думці
В Масненко
Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: іст. науки.–Черкаси, 12-20, 2002
62002
Суспільно-політичні позиції інтелігенції України в 1921–1928 рр
ВВ Масненко
–К., 1993.–239 с, 1993
61993
Млинарство, млини, мельники у часопросторі української традиційної етнокультури
В Масненко
Український млинологічний журнал.–2011.–Вип 1, 14-19, 2011
52011
Іван Франко як історична постать у сучасній українській історіографії (огляд ювілейних видань)
В Масненко
Франківські читання. Збірник статей. Черкаси, 154-158, 2007
52007
Черкаський педагогічний інститут у період окупації 1941–1943 рр.
ВВ Масненко, ОВ Кулаківська
Черкащина в контексті історії України. Матеріали Другої науково-краєзнавчої…, 2005
52005
Між колоніальною адміністрацією та національною елітою: українізація компартії, державних органів, комсомолу в 1920-х ро ках
ВВ Масненко
Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика: Збірник статей.––К.: Інститут…, 2001
52001
Харизма Богдана Хмельницького в осмисленні Михайла Грушевського
В Масненко
На службі Кліо. Збірник наукових праць на пошану Любомира Винара, з нагоди…, 0
5
Початок збройної агресії Росії проти України за матеріалами газети Нью-Йорк Таймс(27 лютого–4 березня 2014)
О Петречко, В Масненко
Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць ДДПУ імені Івана Франка…, 2021
42021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20