Олег Петрушенко
Олег Петрушенко
Вінницька академія неперервної освіти
Подтвержден адрес электронной почты в домене mail.vinnica.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Determination of similarity criteria in optimization tasks by means of neuro-fuzzy modelling
LO Rubanenko, VO Komar, OY Petrushenko, A Smolarz, S Smailova, ...
Przegląd Elektrotechniczny.№ 3: 93-96., 2017
142017
Розв’язання двоїстої задачі оптимального керування нормальними режимами ЕЕС з застосуванням нейро-нечіткого моделювання
ОЮ Петрушенко, ЮВ Петрушенко, ОО Рубаненко
Технічна електродинаміка, 2012
52012
Узагальнений критерій оцінки якості функціонування автоматичної системи керування з SMART GRID
ПД Лежнюк, ВО Комар, ОЮ Петрушенко
Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології, 12-16, 2013
32013
Система вибору програмного забезпечення уроків математики з реалізацією принципу наступності
ОЮ Петрушенко, ЮВ Петрушенко
Комп'ютер у школі та сім'ї, 20-22, 2012
12012
Визначення вторинних критеріїв та індикаторів подібності в задачах моделювання оптимальних станів систем
ПД Лежнюк, ОЮ Петрушенко, Ж Нгома
ВНТУ, 2010
12010
Wев 2.0. та хмарні технології як моделювальне середовище освітнього підпростору вчителя
ОЮ Петрушенко, ЮВ Петрушенко
Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені ВО …, 2014
2014
Approximation of implicitly expressed optimality criteria by pozynom and analysis of their sensitivity
PD Lezhnyuk, OJ Petrushenko
GISAP. Technical sciences, construction and architecture, 13-15, 2014
2014
Обобщенный критерий оценки качества функционирования автоматической системы управления SMART GRID
ПД Лежнюк, ВО Комар, ОЮ Петрушенко
Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології, 12-16, 2013
2013
РЕШЕНИЕ ДВОИСТОЙ ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ НОРМАЛЬНЫМИ РЕЖИМАМИ ЭЭС С ИСПОЛЬЗО-ВАНИЕМ НЕЙРО-НЕЧЁТКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ОЮ Петрушенко, ЮВ Петрушенко, ЕА Рубаненко
Технiчна електродинамiка, 36-37, 2012
2012
Апроксимація критерію оптимальності режимів електричних систем позиномом та аналіз його чутливості до коефіцієнтів трансформації
ПД Лежнюк, ОЮ Петрушенко
ВНТУ, 2012
2012
РОЗВ’ЯЗАННЯ ДВОЇСТOЇ ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЮ СИСТЕМОЮ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ НЕЙРО-НЕЧІТКОГО МОДЕЛЮВАННЯ
ОЮ Петрушенко, ОО Рубаненко
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 114-117, 2011
2011
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВТОРИЧНЫХ КРИТЕРИЕВ И ИНДИКАТОРОВ ПОДОБИЯ В ЗАДАЧАХ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ СИСТЕМ
ПД Лежнюк, ОЮ Петрушенко, ЖП Нгома
Научные труды Винницкого национального технического университета, 2010
2010
DETERMINATION OF SECONDARY CRITERIA AND SIMILARITY INDICATORS IN PROBLEMS OF MODELING SYSTEMS OPTIMAL STATES
P Lezhnyuk, O Petrushenko, JP Ngoma
Scientific Works of Vinnytsia National Technical University, 2010
2010
КОМП'ЮТЕРНА ГРАФІКА У ДИСТАНЦІЙНИХ КУРСАХ
СІ Петришин, НА Насонова, ОЮ Петрушенко
МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЖУРНАЛ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННІ ІНФОРМАЦІЙНО-ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІСТ
СГ Антощук, НА Годовиченко, ПД Лежнюк, ВО Комар, ОЮ Петрушенко, ...
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–15