Сергій Легенчук  / Sergii Legenchyk / Serhii Lehenchyk
Сергій Легенчук / Sergii Legenchyk / Serhii Lehenchyk
д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту ЖДТУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене ztu.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Бухгалтерський фінансовий облік
ФФБ Ф. Ф. Бутинець
ПП “Рута”, 2009
293*2009
Теорія і методологія бухгалтерського обліку в умовах постіндустріальної економіки
СФ Легенчук
Монографія/СФ Легенчук.–Житомир: ЖДТУ, 2010
672010
Бухгалтерське відображення інтелектуального капіталу
СФ Легенчук
Сергій Федорович Легенчук.− Житомир, 2006
522006
Мировые тенденции развития бухгалтерского учета в условиях постиндустриальной экономики
СФ Легенчук
Международный бухгалтерский учет, 2011
482011
Бухгалтерське теоретичне знання: від теорії до метатеорії: монографія
СФ Легенчук
Житомир: ЖДТУ, 336, 2012
342012
Креативний облік в національній системі бухгалтерського обліку
СФ Легенчук
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2009
322009
Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті
Ф Бутинець, М Шигун, С Легенчук, І Замула, І Поліщук
ЖДТУ, 2004
312004
РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І МЕТОДОЛОГІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
СФ Легенчук
Житомир: ЖДТУ, 60, 2011
202011
Екологічний, інтелектуальний та людський капітал в теорії бухгалтерського обліку
Т Давидюк, І Замула, С Легенчук
Монографія/ТВ Давидюк, ІВ Замула, СФ Легенчук, 2009
182009
Документування в бухгалтерському обліку: процесний підхід
СФ Легенчук, КО Вольська, ОВ Вакун
Івано-Франківськ: Видавець Кушнір ГМ, 2016
162016
Розвиток бухгалтерського обліку на основі концепції методологічного анархізму П. Фейерабенда: PRO ET CONTRA
СФ Легенчук
Економіка: реалії часу. Науковий журнал, 3, 2012
152012
Інформаційні системи і технології в обліку: Підручник для студентів вищих навчальних закладів
ФФ Бутинець, ТВ Давидюк, ВВ Євдокимов, СФ Легенчук
Третє вид., перероб. і доп.–Житомир: ПП «Рута, 2007
152007
Нематеріальні активи та інтелектуальний капітал в бухгалтерському обліку підприємств: взаємозв’язок понять
СФ Легенчук
Вісник ЖДТУ. Економічні науки, 31, 2005
152005
Багатоваріантність в бухгалтерському обліку: історико-теоретичні аспекти
СФ Легенчук
ПП Євенок, 2017
132017
Розвиток теорії бухгалтерського обліку в англомовних країнах: на шляху до мультипарадигмальної дисципліни
ОМ Петрук
Облік і фінанси, 61, 2015
10*2015
Развитие принципов бухгалтерского учета в постиндустриальной экономике
СФ Легенчук
Международный бухгалтерский учет, 2012
102012
Новий підхід до структури бухгалтерського обліку
СФ Легенчук
Бухгалтерський облік і аудит, 23-29, 2010
102010
Бухгалтерське теоретичне знання: вiд теорiї до метатеорiї: монографiя
СФ Легенчук
92012
От парадигм ТС Куна-к научно-исследовательским программам И. Лакатоса: отечественные особенности и перспек тивы применения концепций философии науки в бухгалтерском учете
СФ Легенчук
Аудит и финансовый анализ, 61-68, 2009
92009
Развитие бухгалтерского учета как науки: periculum in mora
СФ Легенчук
Международный бухгалтерский учет 21 (171), 55-67, 2011
82011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20