Follow
Воловодова Елена Владимировна
Воловодова Елена Владимировна
Институт экономических исследований
Verified email at econri.org - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Соцiальнi iнновацiї: концептуальнi пiдходи, можливостi розвитку та запровадження: наук. доповiдь та iн./НАН України. Iн-т економiки пром-стi
ВП Антонюк, ОФ Новiкова, ОВ Воловодова
72010
Відносини “вертикальної ієрархії” як основа моделі взаємодії органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян
ОВ Воловодова, ОВ Іщенко
Соціоекономіка, 2009
42009
Взаємодія суб'єктів надання соціальної допомоги—умова подолання бідності та забезпечення сталого розвитку громад
ОВ Воловодова
Вісник економічної науки України, 16-20, 2014
12014
Про необхідність наукового забезпечення переходу України до духовно-екологічної моделі сталого розвитку
ЕВ Воловодова
Збірник наукових праць. Методологія, теорія та практика соціологічного …, 2010
12010
Опыт самоорганизации на Донбассе как цивилизационный ресурс: рефлексивное измерение
ЕВ Воловодова, ВП Коваленко
XI Международный научно-практический симпозиум «Рефлексивные процессы и …, 2017
2017
АНАЛІЗ ТА ПОРІВНЯННЯ ДОСВІДУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ВУГІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ
ОВ Воловодова, ВГ Гадецький, ЛН Гарбузенко, ВД Грунь, ВМ Зиков, ...
Science, 28, 2012
2012
Соціальні обмеження участі об'єднань громадян у місцевому розвитку як перешкода переходу України до сталого розвитку
ОВ Воловодова
Видавництво СумДУ, 2012
2012
Участь об’єднань громадян у забезпеченні сталого розвитку: аналіз міжнародних документів та можливість їх використання
ОВ Воловодова, ОВ Іщенко, ОЮ Касперович
Соціоекономіка, 2010
2010
Про необхідність підготовки переходу України до духовно-екологічної моделі сталого розвитку
ЕВ Воловодова
Соціальна економіка, 2010
2010
Антонюк ВП Соціально-економічні проблеми формування і використання трудового потенціалу Донецької області.–С. 100. Досліджено проблеми формування й використання трудового …
ОВ Воловодова, ОВ Іщенко, СМ Гріневська, ОА Грішнова, ІЮ Кочума, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–10