Татьяна Борбат (Tatsyana Borbat)
Татьяна Борбат (Tatsyana Borbat)
Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова (Mogilev State A. Kuleshov University
Подтвержден адрес электронной почты в домене msu.by - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Літаратуразнаўчыя ацэнкі п’есы Кандрата Крапівы “Канец дружбы”
ТІ Борбат
Итоги научных исследований учёных МГУ имени А. А. Кулешова 2018 г …, 2019
2019
Праблемна-тэматычнае кола апавяданняў А. Васілевіч для дзяцей
ТІ Борбат, ІМ Ячмянёва
Могилевский государственный университет имени АА Кулешова, 2019
2019
Аб пісьменніцкай індывідуальнасці Ул. Караткевіча
ІМ Борбат, Т. І. Ячмяньова
Освіта України, 2018
2018
Памяць як аснова лірыка-філасофскіх разважанняў у паэзіі Аляксея Пысіна
ТІ Борбат
Магілёўская абласная бібліятэка імя УІ Леніна, 2018
2018
Мастацкая інтэрпрэтацыя вобраза селяніна ў творчасці беларускіх празаікаў 1930-х гадоў
ТІ Борбат, ІМ Ячмяньова
Освіта Украіни, 2018
2018
Сюжэтна-вобразныя паралелі i ідэйна-эстэтычныя сыходжанні ў творчасці Я. Купалы i Т. Шаўчэнкі
МІ Чмарава, ТІ Борбат
Магілёўскі дзяржаўны універсітэт імя АА Куляшова, 2017
2017
Існаванне на мяжы жыцця i смерці ў аповесці С. Грахоўскага «Зона маўчання»
ТІ Борбат
Могилевский государственный университет имени АА Кулешова, 2017
2017
Сюжэтна-вобразныя паралелі і ідэйна-эстэтычныя сыходжанні ў творчасці Я.Купалы і Т.Шаўчэнкі
ТІ Борбат, МІ Чмарава
Куляшоўскія чытанні : мат-лы Міжнар. навук.-практ. канф., Магілёў, 20 – 21 …, 2017
2017
«У свеце знаюць смутак Лідзіцэ і Арадур у горкай скрусе...»: художественное осмысление темы Холокоста и сожженных деревень в белорусской и других славянских литературах
БТИ Чмарова,М.И.
Голокост в Украі'ні: академічний, комеморативний та освітній аспекти …, 2016
2016
Алесь Якімовіч (Аляксандр Іванавіч Якімовіч)(1904–1979)
ТІ Борбат
РІПА, 2016
2016
Уладзімір Ліпскі (Уладзімір Сцяпанавіч Ліпскі)(1940)
ТІ Борбат
РІПА, 2016
2016
Алена Васілевіч (Алена Сямёнаўна Васілевіч)(1922)
ТІ Борбат
РІПА, 2016
2016
Сучасныя перыядычныя выданні для навучэнцаў малодшага школьнага ўзросту
ТІ Борбат, АМ Макарэвіч
РІПА, 2016
2016
Помнік старабеларускага пісьменства «Аповесць жыцця i смерці Ефрасінні Полацкай» i традыцыі візантыйскай i старажытнарускай агіяграфічнай літаратуры
ТІ Борбат, МІ Чмарава
Магілёўскі дзяржаўны універсітэт імя АА Куляшова, 2016
2016
Эвалюцыя перыядычных выданняў для дзяцей і падлеткаў
ТІ Борбат, ІД Воюш
Раманаўскія чытанні – ХІ : зборнік артыкулаў Міжнароднай навуковай …, 2016
2016
Роля беларускіх паэтэс у нацыянальна-адраджэнскім руху на Беларусі пачатку XX ст.
МІ Чмарава, ТІ Борбат
Магілёўскі дзяржаўны універсітэт імя АА Куляшова, 2016
2016
Кастусь Губарэвіч (1907–1987)
ТІ Борбат
Беларуская навука, 2015
2015
Мастацкая рэпрэзентацыя вобраза «новага» чалавека як правадніка палітыкі калектывізацыі ў творчасці беларускіх празаікаў першай паловы 1930-х гадоў
ТІ Борбат, МІ Чмарава
Магілеўскі дзяржаўны універсітэт імя АА Куляшова, 2015
2015
Мастацкае асэнсаванне лёсу беларускай вёскі часоў “вялікага пералому” ў творчасці празаікаў першай паловы 1930-х гг.
ТІ Борбат
Романовские чтения –10, посвященные 80-летию со дня основания исторического …, 2015
2015
Спецыфіка мастацкага адлюстравання вясковай рэчаіснасці 1950-1960-х гадоў у драматургічнай спадчыне К. Губарэвіча
ТІ Борбат, ВБ Несцяровіч
Актуальные проблемы современной филологии и преподавания филологических …, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20