Самотоенкова Елена Викторовна
Самотоенкова Елена Викторовна
Одесский национальный экономический университет
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економічна статистика
ОВ Самотоєнкова, ЮО Ольвінська
Одеський національний економічний університет, 2010
992010
Економічна статистика
ОВ Самотоєнкова, ЮО Ольвінська
Одеський національний економічний університет, 2010
992010
Соціальна статистика: навчальний посібник
ОВ Самотоєнкова, ЮО Ольвінська
Одеса: ОДЕУ 102, 1, 2009
772009
Статистические методы–инструмент изучения социально-экономических процессов
АЗ Подгорный, ТВ Погорелова, ОГ Мылашко, ЕД Семенова, ...
Бахма, 2013
712013
Статистика ринків: навчальний посібник
АЗ Підгорний, ОВ Самотоєнкова
Одеса: Атлант, 2014
602014
Методологія статистичного забезпечення розвитку регіону: монографія/[АЗ Підгорний, КВ Вітковська, ОГ Милашко, ТВ Погорєлова, ТС Корольова та ін.]
ТС Корольова
Одеса: АТЛАНТ 303, 213, 2012
602012
Статистика: навчальний посібник/АЗ Підгорний, ІГ Готліб, КВ Вітковська [та інші]/за ред. АЗ Підгорного
АЗ Підгорний
Одеса, 2013
512013
Соціально-демографічна статистика: Підручник
АЗ Підгорний, ОВ Самотоєнкова, ЮО Ольвінська, КВ Вітковська
Одеса: ОДЕУ, 2017
282017
Удосконалення методології статистичного оцінювання розвитку регіону
АЗ Підгорний, ОВ Самотоєнкова, КД Семенова, ОГ Милашко, ...
Одеський національний економічний університет, 2014
252014
Статистика ринку товарів і послуг: навчальний посібник
АЗ Підгорний, ОВ Самотоєнкова
Одеса: ОДЕУ, 2008
192008
Розвиток інфраструктури малого і середнього бізнесу в Україні
ЮО Ольвінська, ОВ Самотоєнкова
Одеський державний економічний університет, 2009
122009
Статистичний моніторинг кон’юктури товарного ринку
ОВ Самотоєнкова
Одеський державний економічний університет, 2008
102008
Особливості розвитку ринкової інфраструктури в Україні
ОВ Самотоєнкова
Одеський державний економічний університет, 2005
82005
Оцінка показників соціально-економічної ефективності ринкових процесів
ОВ Самотоєнкова
Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. пр./ред. МІ Звєряков, 287-291, 0
8*
Інвестиційна діяльність в Україні: тенденції та перспективи [Електронний ресурс]
ОВ Самотоєнкова
Режим доступу: http://www. economy. nayka. com. ua/pdf/5_2019/48. pdf, 2019
62019
Використання методу рангової кореляції при аналізі розвитку малого підприємництва
ЮО Ольвінська, ОВ Самотоєнкова
Вісник соціально-економічних досліджень, 160-169, 2015
42015
Статистичний моніторинг кон'юктури ринку та оцінка ефективності функціонування підприємств на ринку товарів і послуг
ОВ Самотоєнкова
Атлант, 2012
42012
Оцінка сучасного стану інноваційної діяльності промислових підприємств
ОВ Самотоєнкова, ЮО Ольвінська
Атлант, 2016
32016
Статистичне оцінювання структури і поведінки споживачів на ринку товарів і послуг
ОВ Самотоєнкова
Одеський державний економічний університет, 2007
22007
Методологія статистичного дослідження біржової діяльності
АЗ Підгорний, ОВ Самотоєнкова
12018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20