Подписаться
Кузик Наталія, Natalya Kuzyk,  Наталья Кузык
Кузик Наталія, Natalya Kuzyk, Наталья Кузык
доцент кафедри обліку та оподаткування, НУБіП України
Подтвержден адрес электронной почты в домене nubip.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Система внутрішнього контролю в акціонерному товаристві
НП Кузик
автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец 8 (04), 2004
352004
Актуальні проблеми обліку та оцінки нематеріальних активів
НП Кузик, АО Боярова
Облік і фінанси АПК, 40-44, 2010
232010
Внутрішній контроль як основа ефективної діяльності сільськогосподарських підприємств
НП Кузик, ОА Боярова
Науковий вісник НУБіП України, 153-157, 2010
192010
Аудит: навч. посіб
СІ Дерев’янко, НП Кузик, СО Олійник
К.:«Центр учбової літератури, 2016
182016
Резерв сумнівних боргів як обачний інструмент впливу на діяльність підприємства
ОА Боярова, НП Кузик
Облік і фінанси АПК, 41-44, 2010
172010
Особливості формування показників звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід)
НП Кузик, ОА Боярова, ІМ Подольська
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 400-406, 2013
112013
Аудит в Україні: становлення, проблеми та перспективи розвитку
ЄВ Олійник
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка», 430-435, 2018
102018
Методичні аспекти аудиту запасів
Н Кузик
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації …, 2015
102015
Особливості аудиту витрат на ремонт і поліпшення основних засобів 28-31
НП Кузик
Облік і фінанси, 2012
102012
Development of internal control and audit in Ukraine
O Antoniuk, N Koval, S Savitska, Y Mulyk, N Kuzyk, M Koshchynets
Independent Journal of Management & Production 12 (6), s376-s390, 2021
82021
Нормативно-правове забезпечення інвентаризації активів і зобов'язань зміни 2015
НП Кузик
Бухгалтерія в сільському господарстві.—2014—Мо, 23-24, 2014
62014
Міжнародний досвід та вітчизняна практика обліку основних засобів
ГВ Муравицька, НП Кузик
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 524-530, 2013
62013
Особливості аудиту поточних біологічних активів та актуальні питання його удосконалення
НП Кузик
Облік і фінанси АПК: бухгалтерський портал [Електронний ресурс].–Режим …, 2011
62011
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ЗА Н (II) СБО 1
ОА Боярова
Науковий вісник НУБіП України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес …, 2013
52013
The role of «BIG FOUR» auditing firms in the public procurement market in Ukraine
O Antoniuk, N Kuzyk, I Zhurakovska, R Sydorenko, L Sakhno
Independent Journal of Management & Production 11 (9), 2483-2495, 2020
42020
Особливості обліку нарахування та виплати компенсації за невикористані відпустки
ОА Боярова, НП Кузик, ГО Германчук
Глобальні та національні проблеми економіки, 1090-1094, 2015
32015
Проблеми впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності на підприємствах України
ВГ Лопатовський, ОІ Русин
Хмельницький національний університет, 2014
32014
Аграрні розписки як форма кредитування сільськогосподарських підприємств: облік та відображення у звітності
ОА Боярова, НП Кузик
Науковий вісник НУБіП України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес …, 2016
22016
Оновлення нормативно-правового забезпечення вітчизняного бухгалтерського обліку в умовах запровадження МСФЗ
ОА Боярова, НП Кузик
Облік і фінанси, 15-19, 2013
22013
Інвентаризація господарських засобів: сучасний стан та шляхи вдосконалення
СО Олійник, СІ Дерев’янко, НП Кузик
К.: КНЕУ, 495, 2006
22006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20