Підписатись
Сафонова Анна Феликсовна
Сафонова Анна Феликсовна
Херсонский политехнический колледж ОНПУ
Підтверджена електронна адреса в public.kherson.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Комп’ютерна реалізація системи автоматизованого управління навчальним процесом
ВД Яковенко
ВД Яковенко, ВД Гогунський, ГФ Сафонова//Моделир. в прикладных научных …, 2008
232008
АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ САПР КОНСТРУЮВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ОДЯГУ
ГФ Сафонова
102013
Порівняльний аналіз методів конструювання одягу з метою подальшої автоматизації
ГФ Сафонова
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 6 (4 (72)), 9-15, 2014
32014
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ВЕТВЕЙ И ГРАНИЦ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕГО ЗАНЯТИЯ
ПС Носов, ГФ Ускач, ВМ Тонконогий
32008
Інформаційно-діяльнісний підхід до формування умінь і навичок самоосвітньої діяльності студентів
ТО Семакова, ГФ Сафонова
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2017
22017
Динамическая пространственная модель автоматизированной системы формирования расписания занятий
АФ Ускач
Труды Одесского политехнического университета, 132-135, 2007
22007
Синтез имитационной модели для формирования расписания занятий/Ускач АФ, Становский АЛ
АФ Ускач
Матер. XIV семинара “Моделир. в прикладных науч. исслед.”—Одесса: ОНПУ, 18-20, 2007
22007
Построение системы компьютерного обучения на основе мультиагентного подхода
АВ Нарожный, АЕ Яковенко, АФ Ускач
Труды Одесского политехнического университета, 135-137, 2007
22007
Розробка математичної моделі комбінованого методу створення базових конструкцій одягу
ГФ Сафонова
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (4 (74)), 8-15, 2015
12015
Автоматизированное проектирование расписания замкнутых систем массового обслуживания
ВД Гогунский, АФ Сафонова, ИИ Становская
Сучасні технології в машинобудуванні, 163-167, 2011
12011
ОГЛЯД НЕКОГНІТИВНИХ ФАКТОРІВ НАВЧАННЯ
ГФ Сафонова, ОВ Вічна, МС Сафонов
Наукові записки Малої академії наук України, 94-102, 2021
2021
Байєсовська модель в експертній системі визначення типу крою фасону одягу за його зображенням
ПС Носов, АФ Сафонова, МС Сафонов, СВ Рослякова
ХНТУ, 2016
2016
Байесовская модель в экспертной системе определения типа кроя фасона одежды по его изображению
АФ Сафонова, МС Сафонов, СВ Рослякова, ПС Носов
Вестник Херсонского национального технического университета, 273-276, 2016
2016
Байєсовська модель в експертній системі визначення типу крою фасону одягу за його зображенням
ГФ Сафонова, МС Сафонов, СВ Рослякова, ПС Носов
Вісник ХНТУ 3 (58), 273-276, 2016
2016
Використання байєсовського підходу в експертній системі по визначенню типу крою фасону одягу за його зображенням
ГФ Сафонова, ТО Семакова
збірник тез доповідей IV українсько-німецької конференції "Інформатика …, 2016
2016
Роль фізичних задач у процесі здійснення самоосвітньої діяльності студентів
ТО Семакова, ГФ Сафонова
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2016
2016
Математична формалізація алгоритму створення креслень базових конструкцій основи ліфу
ГФ Сафонова, ПС Носов
Матер. міжнародної українсько-німецької конференції «Інформатика. Культура …, 2015
2015
ГФ Сафонова
ФАС КРЕСЛЕНЬ, БКО ЛІФУ
2015
Формалізація та реалізація математичної моделі перетворення базових конструкцій одягу
ГФ Сафонова, МС Сафонов, ОЄ Яковенко
Науковий вісник Херсонської державної морської академії, 290-295, 2015
2015
ГФ Сафонова
ПГОС ОДЯГУ
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20