Подписаться
Ирина Николаевна Сотник, Сотнік І.М.; Sotnik I.N., Sotnyk I.M.
Ирина Николаевна Сотник, Сотнік І.М.; Sotnik I.N., Sotnyk I.M.
Сумский государственный университет, институт бизнеса, экономики и
Подтвержден адрес электронной почты в домене econ.sumdu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економіка підприємства
ЛГ Мельник, ОІ Карінцева, ОВ Кубатко, СА Петровська, СА Петровская, ...
Університетська книга, 2012
1292012
Социально-экономический потенциал устойчивого развития: учебник
СИН Под ред. Л. Г. Мельника и Л. Хенса (Бельгия), [Мельник Л.Г., Балацкий О.Ф,
Университетская книга, 2007
116*2007
Determinants of energy efficiency and energy consumption of Eastern Europe post-communist economies
L Sineviciene, I Sotnyk, O Kubatko
Energy & Environment 28 (8), 870-884, 2017
1032017
Проривні технології в економіці і бізнесі (досвід ЄС та практика України у світлі ІІІ, ІV і V промислових революцій)
ЛГ Мельник, БЛ Ковальов, ЮМ Завдовєва, ТВ Бабій, АС Ігнатченко, ...
Сумський державний університет, 2020
902020
Економічне стимулювання ресурсозбереження у контексті сталого розвитку України
ІМ Сотник, ИН Cотник, IM Sotnyk
Економіст, 72-75, 2010
802010
Еколого-економічні механізми мотивації ресурсозбереження: монографія
ІМ Сотник
VVP" Mrii︠a︡" TOV, 2008
73*2008
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
ІМ Сотник, ЛМ Таранюк, ТВ Бабій, ОА Біловодська, ОВ Шкарупа, ...
Університетська книга, 2018
722018
Эколого-экономические основы ресурсосбережения: монография
ЛГ Мельник, СА Скоков, ИН Сотник
Сумы: ИТД «Университетская книга, 278, 2006
712006
Проблеми управління інноваційним розвитком підприємств у транзитивній економіці
СМ Ілляшенко, ОВ Прокопенко, ЛГ Мельник, ВВ Божкова, ...
Університетська книга, 2005
562005
Цифровізація економічних систем та людський капітал: підприємство, регіон, народне господарство
ЛГ Мельник, ОІ Карінцева, ОВ Кубатко, ІМ Сотник, ЮМ Завдовєва
Сумський державний університет, 2020
492020
Устойчивое развитие: теория, методология, практика: учебник
КОИ Под ред. проф. Л.Г. Мельника, [Мельник Л.Г., Сотник И.Н.
Университетская книга, 2009
47*2009
Management of renewable energy innovative development in Ukrainian households: problems of financial support
I Sotnyk, I Shvets, L Momotiuk, Y Chortok
462018
Економіка енергетики
ЛГ Мельник, ІМ Сотник, ВГ Боронос, ВГ Боронос, ІО Галиця, ...
Університетська книга, 2015
442015
Декаплінг-аналіз економічного зростання та впливу на довкілля в регіонах України
ЛА Кулик, ЛА Кулик, ІМ Сотник
Інститут суспільної трансформації, 2014
44*2014
Управління ресурсозбереженням: соціо-еколого-економічні аспекти: монографія
ІМ Сотник
Суми: Вид-во СумДУ, 499, 2010
432010
Тенденції та проблеми управління дематеріалізацією виробництва і споживання
ІМ Сотник, ИН Сотник, IM Sotnyk
Актуальні проблеми економіки, 62-67, 2012
42*2012
формування механізмів переходу суб’єктів господарювання України до економічного розвитку на базі ресурсозберігаючих технологій:[монографія/за заг. ред. канд. екон. наук, доц …
Р та економічний розвиток України
Суми: ВТД «Університетська книга 551, 2006
40*2006
Анализ методических подходов к формированию показателей эффективности ресурсопользования
ИМ Потравный, ИН Сотник, ЛГ Мельник
Экологическое право, 18-25, 2009
382009
Современные тенденции управления политическим и социально-экономическим развитием территорий
ИВ Минакова, ЛГ Мельник, ЕИ Масалов, ИН Малиновская
монография/ИВ Минакова, ЛГ Мельник, ЕИ Масалов, и др.–Орел: АПЛИТ.–2013.–300 с, 2013
362013
Анализ подходов к экономической оценке экосистемных услуг
ІМ Сотник, ИН Сотник, IM Sotnyk, ТВ Могиленець, ТВ Могиленец, ...
Механізм регулювання економіки, 152-158, 2011
362011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20