Федоренко Анатолій Васильович
Федоренко Анатолій Васильович
ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
Подтвержден адрес электронной почты в домене kinto.com
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку: Монографія / За ред. акад. НАН України В.М.Гейця // Захист прав власності як складова інституційної …
ВМ Геєць, ВП Александрова, ТІ Артьомова, та ін.
Інститут економічного прогнозування НАН України, 2003
1612003
Пенсійна реформа в Україні: напрями реалізації (колективна монографія) / За ред. Е.М. Лібанової
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень імені МВ Птухи НАН України, 141 …, 2010
63*2010
Роль недержавних пенсійних фондів у системі пенсійного забезпечення
І Зайчук, В Новиков, О Ткач, Д Леонов, А Федоренко
372006
Економічна складова накопичувальної пенсійної системи
АВ Федоренко
Фінанси України, 89–98, 2011
312011
Економіка України: підсумки перетворень та перспективи зростання: Монографія / За ред. акад. НАН України В.М. Гейця. – Х.: Форт, 2000. – 432 с.
Геєць, та ін.
Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2000
222000
Денежное обращение и кредит капиталистических стран: Учебник
ВМ Федоренко, АВ Федоренко
Выща шк., 1989
221989
Розгортання фінансово-економічної кризи в Україні у 2009 році: негативні наслідки та засоби їх пом’якшення / За ред. В.М.Гейця // Заходи щодо фінансової стабілізації солідарної …
ВМ Геєць, АІ Даниленко, АВ Федоренко, та ін.
Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2009
172009
Розвиток корпоратизму і корпоративних відносин в економіці України: Монографія / За ред. чл.-кор. НАН України В.І. Голікова // Фондовий ринок у системі корпоративних відносин
ВІ Голіков, АВ Федоренко, та ін.
Інститут економічного прогнозування НАН України, 2002
132002
Экономический механизм и активизация человеческого фактора / Отв. ред. Е.В. Аксенова /. – К.: Наук. думка, 1990. – 160 с.
ВЕ Андриенко, АВ Федоренко, ВН Шамота, АС Шныпко
Наук. думка, 1990
121990
Об’єкти та процедури інвестування коштів недержавних пенсійних фондів
АВ Федоренко
Фінансовий ринок України, 2007
112007
Кризові явища у світовій економіці та антикризова політика України / За ред. академіка НАН України В.М. Гейця
ВМ Геєць, СС Шумська, АВ Федоренко, та ін.
Інститут економічного прогнозування НАН України, 2002
112002
Недержавний пенсійний фонд: виплата пенсії на строк очікуваної тривалості життя
АВ Федоренко
Фінанси України, 59–73, 2012
102012
МЕХАНИЗМ ЗАПРОВАДЖЕННЯ НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СТРАХУВАННЯ
А Федоренко
Світ фінансів, 112-121, 2017
92017
Механізм запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (концептуальні засади)
АВ Федоренко
Фінансовий ринок України, 13–19, 2009
9*2009
Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку: Монографія в 3 т. / За ред. А.І. Даниленка // Т. 2: Механізми грошового та фондового ринків і їх вплив на розвиток економіки …
АІ Даниленко, ВВ Зимовець, ОМ Кошик, АВ Федоренко, та ін.
Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2008
9*2008
Механізми запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування
АВ Федоренко
Світ фінансів, 112–121, 2008
9*2008
Муніципальні пенсійні фонди і регіональна інвестиційна політика
АВ Федоренко
Фінанси України, 55–68, 2013
8*2013
Муніципальні недержавні пенсійні фонди і регіональна інвестиційна політика // В зб.: Інституціоналізація структурної політики на регіональному та муніципальному рівнях: Збірник …
АВ Федоренко
Всеукраїнська науково-практична конференція "Інституціоналізація структурної …, 2011
82011
Правові, економічні та організаційні передумови забезпечення ефективного управління пенсійними активами
АВ Федоренко
Україна: аспекти праці, 25-31, 2003
82003
Інвестування пенсійних активів: проблеми державного регулювання
АВ Федоренко, ДА Леонов, НМ Ковальова
Ринок цінних паперів України, 45–65, 2002
82002
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20