Наталія Володимирівна Сметаніна,Nataliia Smetanina;ORCID ID:0000-0001-5949-3709;ResearcherID: AAD
Наталія Володимирівна Сметаніна,Nataliia Smetanina;ORCID ID:0000-0001-5949-3709;ResearcherID: AAD
Verified email at nlu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Наукові підходи до теорії злочинності у сучасній українській кримінології
НВ Сметаніна
Харків, Право, 2016
322016
«Ціна» злочинності: що ми про неї знаємо?
НВ Сметаніна, ВВ Голіна
92013
Інформаційна модель злочинності в пострадянській кримінології
НВ Сметаніна
82013
Злочинність та її прояви: питання класифікації
НВ Сметаніна
Публічне право, 151-157, 2013
82013
Поняття злочинності у сучасній пострадянській кримінології
НВ Сметаніна
Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія «Право».–2012.–Вип 20, 72-75, 2012
82012
Віктимна поведінка жертв «злочинів ненависті»
НВ Сметаніна, ОМ Рябокінь
Часопис Київського університету права, С. 281–284, 2016
72016
Теоретичне уявлення про злочинність в пострадянській кримінології
НВ Сметаніна
–Кримінальне право та кримінологія, 2014
72014
Методологічні питання вивчення злочинності як шлях пошуку її сутнісної основи
НВ Сметаніна
Часопис Київського університету права, 317-321, 2012
62012
Combating Illegal Drugs Trafficking Using the Internet by Means of the Profiling Method/Tavolzhansky OV
MO Ovcharenko, OV Tavolzhanskyi, TM Radchenko, KD Kulyk, ...
V. Journal of Advanced Research in Law and Economics, 1296-1304, 0
6
Міжнародний досвід захисту викривачів корупції
НВ Сметаніна, ІО Коновалова
Право і суспільство, С. 236–241, 2018
42018
Злочини корупційної спрямованості як прояв і відображення злочинності у сучасному суспільстві:окремі питання запобігання та протидії
НВ Сметаніна
Взаємодія державних органів і громадськості у запобіганні та протидії …, 2014
4*2014
Значення впровадження комплаєнс-програм для зростання прозорості українського бізнесу
НВ Сметаніна, ДІ Попова
Часопис Київського університету права, С. 266–269, 2018
32018
Кримінологічна характеристика злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми в умовах гібридної війни
НВ Сметаніна, ЄС Манагарова
Часопис Київського університету права, С. 209-212., 2018
32018
До питання визначення «ціни» злочинності у сучасному суспільстві
НВ Сметаніна
32012
Злочинність і системний підхід
ВВ Голіна, НВ Сметаніна
Системний підхід у дослідженні злочинності, 28-38, 0
3
Combating Illegal Drugs Trafficking Using the Internet by Means of the Profiling Method
MO Ovcharenko, OV Tavolzhanskyi, TM Radchenko, KD Kulyk, ...
J. Advanced Res. L. & Econ. 11, 1296, 2020
22020
Міжнародний досвід впровадження корпоративного комплаєнсу як засіб запобігання корупції у приватній сфері
НВ Сметаніна
Ефективна система кримінальної юстиції як фактор сталого розвитку економіки …, 2018
2*2018
Небезпечні наслідки корупції для особи, держави та суспільства
НВ Сметаніна
Право і суспільство, С. 162 – 165, 2017
22017
«ЦІНА» ЗЛОЧИННОСТІ В СУЧАСНІЙ КРИМІНОЛОГІЇ: НОВІ ВИКЛИКИ ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА THE “PRICE” OF CRIME IN MODERN CRIMINOLOGY: NEW CHALLENGES FOR SOCIETY
НВ Сметаніна
22015
Границы познания преступности в современной постсоветской криминологии
НВ Сметанина
Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, 171-176, 2013
22013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20