Наталия Владимировна Сметанина Наталія Володимирівна Сметаніна Nataliia Smetanina
Наталия Владимировна Сметанина Наталія Володимирівна Сметаніна Nataliia Smetanina
Verified email at nulau.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Наукові підходи до теорії злочинності у сучасній українській кримінології
НВ Сметаніна
Харків, Право, 2016
202016
«Ціна» злочинності: що ми про неї знаємо?
НВ Сметаніна, ВВ Голіна
72013
Злочинність та її прояви: питання класифікації
НВ Сметаніна
Публічне право, 151-157, 2013
72013
Поняття злочинності у сучасній пострадянській кримінології
НВ Сметаніна
Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія «Право».–2012.–Вип 20, 72-75, 2012
72012
Методологічні питання вивчення злочинності як шлях пошуку її сутнісної основи
НВ Сметаніна
Часопис Київського університету права, 317-321, 2012
72012
Теоретичне уявлення про злочинність в пострадянській кримінології
НВ Сметаніна
–Кримінальне право та кримінологія, 2014
62014
Інформаційна модель злочинності в пострадянській кримінології
НВ Сметаніна
52013
Віктимна поведінка жертв «злочинів ненависті»
НВ Сметаніна, ОМ Рябокінь
Часопис Київського університету права, С. 281–284, 2016
42016
Небезпечні наслідки корупції для особи, держави та суспільства
НВ Сметаніна
Право і суспільство, С. 162 – 165, 2017
22017
Злочинність і системний підхід
ВВ Голіна
Системний підхід у дослідженні злочинності: матер. наук. конф.(м. Харків …, 0
2
Міжнародний досвід захисту викривачів корупції
НВ Сметаніна
Право і суспільство, С. 236–241, 2018
1*2018
Формування негативного ставлення до корупції як напрям сучасної антикорупційної політики України
НВ Сметаніна
Світ без корупції: міф чи реальність? : матеріали дискусійної панелі Першого …, 2017
1*2017
Зарубіжний досвід визначення ціни злочинності
НВ Сметаніна
Право і суспільство, 182–188, 2017
12017
«ЦІНА» ЗЛОЧИННОСТІ В СУЧАСНІЙ КРИМІНОЛОГІЇ: НОВІ ВИКЛИКИ ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА THE “PRICE” OF CRIME IN MODERN CRIMINOLOGY: NEW CHALLENGES FOR SOCIETY
НВ Сметаніна
12015
Поняття і структура "ціни" злочинності у сучасній кримінології
НВ Сметаніна
Право і суспільство, 312-316, 2014
12014
Границы познания преступности в современной постсоветской криминологии
НВ Сметанина
Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, 171-176, 2013
12013
До питання визначення «ціни» злочинності у сучасному суспільстві
НВ Сметаніна
12012
Історичний розвиток уявлення про злочинність у радянській кримінології
НВ Сметаніна
12012
Результати дослідження громадської думки щодо проблем безпеки і злочинності в містах України у 2017-2018 роках
НВ Сметаніна
Матеріали панельної дискусії ІІІ Харківського міжнародного юридичного форуму …, 2019
2019
Міжнародний досвід запобігання домашньому насильству
НВ Сметаніна
Новели законодавства про запобігання та протидію домашньому насильству …, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20