Подписаться
Бутенко Тетяна Андріївна, Tetyana Butenko, Бутенко Татьяна Андреевна
Бутенко Тетяна Андріївна, Tetyana Butenko, Бутенко Татьяна Андреевна
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
Подтвержден адрес электронной почты в домене knau.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Ecological tourism: pandemic lessons for Ukraine
OV Borysova, VO Shvedun, SI Sysoieva, TА Butenko, TG Tkachenko, ...
The Current Trends and Development. Ukrainian Journal of Ecology 11 (1), С …, 2021
132021
The Ukrainian Market of Ecological Toutism: the Current Trends and Development
AOK V.O. Shvedun, V. Streltsov, K.O. Husarov, S.I. Sysoieva, R. M. Sheludko ...
Ukrainian Journal of Ecology 9 (4), С. 599-606, 2019
92019
Напрями розвитку регіональної системи дорадництва
ОВ Ульянченко, ТА Бутенко
Інформаційні ресурси та їх використання в агропромисловому виробництві: Зб …, 2005
72005
Формування ринку інформаційно-консультаційних послуг в аграрному секторі економіки: дисертація
ТА Бутенко
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, 2006
62006
Впровадження сільського туризму в Україні: проблеми, бізнес-проблеми, бізнес-планування
ТА Бутенко, ВМ Дьоміна, ВМ Сирий, ЮО Сотников
Вісник ХНАУ. Серія “Економічні науки": Зб. наук. праць 1, С.10-16, 2018
32018
Стан та напрями розвитку системи інформаційного забезпечення аграрного виробництва та сільського населення
НМ Проценко, ТА Бутенко
Ефективна економіка, 2016
22016
Активные методы обучения в формировании коммуникативной компетентности студентов
ТА Бутенко
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2009
22009
Завдання інформаційно-консультаційних служб в забезпеченні інноваційної діяльності агроформувань
ТА Бутенко
Матеріали міжнародн. наук.-практ. конф. мол. учених / ХНАУ, С. 47-49., 2004
22004
Концепція створення постійно діючого дорадчого центру в ХНАУ
ТА Бутенко
Вісник ХНАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування». Зб. наук. праць, С …, 2003
22003
Роль інформаційно-консультаційного обслуговування в підвищенні економічної ефективності сільськогосподарського виробництва
ТА Бутенко
Вісник ХНАУ. Серія „Економіка АПК і природокористування”. Зб. наук. праць, С …, 2002
22002
Розвиток системи інформаційно-консультаційних послуг в АПК Харківській області
ТА Бутенко
Ринкова трансформація економіки АПК: кол. монографія, С. 317-320., 2002
2*2002
Раціональне використання ресурсного потенціалу агропідприємств на основі удосконалення інформаційного забезпечення
ТА Бутенко, ЮВ Синявіна
Ефективна економіка, 2015
12015
Інформаційне забезпечення ефективної діяльності агропідприємств
ТА Бутенко
Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». Зб. наук. праць., С. 230-237., 2015
12015
Актуальні питання розробки та впровадження інформаційних систем аграрного менеджменту
ТА Бутенко, НМ Проценко
Ефективна економіка, 2014
12014
Інформаційне забезпечення як фактор удосконалення управління сільськогосподарським виробництвом
ТА Бутенко
Вісник ХДАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування”». Зб. наук. праць …, 2001
12001
Перспективи використання інформаційних технологій в бухгалтерському обліку
ТА Бутенко, МГ Курганська
ХНТУСГ, 2021
2021
Ecological tourism: pandemic lessons for Ukraine
ОВ Борисова, ВО Шведена, СІ Сисоєва, ТА Бутенко, ТГ Ткаченко, ...
2021
Ecological tourism: pandemic lessons for Ukraine
RV Ponomarenko, OV Borysova, VO Shvedun, SI Sysoieva, TА Butenko, ...
2021
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ПРІОРИТЕТІВ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ
СІ Сисоєва, ТА Бутенко, ОА Іщенко
Світовий та вітчизняний досвід функціонування туристичних дестинацій: мат …, 2020
2020
Інформаційні системи та технології: навчальний посібник
ТА Бутенко, ВМ Сирий
Харків, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20