Подписаться
Анатолий Рогозин
Анатолий Рогозин
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аналіз реалізації загроз природного та техногенного характеру на території Донецької області
АС Рогозін
Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних сил, 206-208, 2013
192013
Природні та техногенні загрози, оцінювання небезпек
ВА Андронов, АС Рогозін, ОМ Соболь, ВВ Тютюник, РІ Шевченко
Харків: Національний університет цивільного захисту України, 2011
192011
Формалізація залучення сил цивільного захисту для ліквідацій надзвичайних ситуацій на території України
АС Рогозін, СО Скляров
Системи обробки інформації, 241-243, 2014
142014
Розподіл регіонів України за рівнем реалізації загроз природного, техногенного та соціальнополітичного характеру
АС Рогозін
Проблеми надзвичайних ситуацій: зб. наук. пр.–Х.: НУЦЗУ, 95-106, 2012
92012
Аналіз ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру на території АР Крим, Львівської, Миколаївської, Івано-Франківської, Херсонської областей
АС Рогозін
Системи обробки інформації, 285-287, 2014
72014
Формалізація реалізації загроз природного та техногенного характеру в регіонах України з високим рівнем техногенного навантаження
АС Рогозін
Проблеми надзвичайних ситуацій: зб. наук. пр.–Х.: НУЦЗУ, 138-145, 2013
72013
Оптимізація розподілу сил цивільного захисту по регіонам України
АС Рогозін, ОВ Пирогов, ЄА Яровий
Проблеми надзвичайних ситуацій, 134-140, 2016
62016
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи психологічного консультування» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої …
НО Кримова
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет …, 2023
4*2023
Аналіз процесу ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій силами цивільного захисту регіонів з високим рівнем техногенного навантаження
АС Рогозін, РТ Левченко
Системи обробки інформації, 212-214, 2014
42014
Аналіз перехідного процесу зміни ймовірностей знаходження сил цивільного захисту в стані ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
АС Рогозін, РТ Левченко
Проблеми надзвичайних ситуацій, 107-114, 2014
32014
Результати аналізу виникнення та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, як випадкового марківського процесу
АС Рогозін, ОВ Пирогов, ЄА Яровий
Проблеми надзвичайних ситуацій, 100-105, 2017
22017
Математичний опис процесу виявлення об’єктів авіацією під час проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування
АС Рогозін, АВ Гурник
Системи обробки інформації, 191-193, 2014
22014
Травматизм на залізничному транспорті та шляхи зниження впливу виробничих небезпек
МО Мороз, ЄО Михайлова, АС Рогозін, ОС Скрипник
12023
РАНЖУВАННЯ РИЗИКІВ РОБОЧИХ МІСЦЬ
АС Рогозін
Голова оргкомітету, 2023
2023
Захист від техногенного впливу: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання зі спеціальності 263–Цивільна безпека …
АС Рогозін
2023
Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи на тему «Динаміка точки» з дисципліни «Теоретична механіка» для здобувачів освітнього рівня «бакалавр» з …
ЛД Мисник
Черкаси: ЧДТУ, 2019
2019
Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної підготовки з курсу «Документаційне забезпечення управління» для студентів усіх форм навчання спеціальностей …
НМ Шведа
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018
2018
Інженерний захист населення та територій: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 263–Цивільна безпека.
АС Рогозін, ВО Росоха
2018
Організація евакуаційних заходів та життєзабезпечення евакуйованих: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальностями …
АС Рогозін
2018
АНАЛІЗ І ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦЮЮЧИХ У ХАРКІВСЬКОМУ ЕЛЕКТРОВОЗНОМУ ДЕПО «ХАРКІВ ГОЛОВНЕ»
АС Рогозін, ВС Волошин
Редакційна колегія, 244, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20