Подписаться
Анатолий Рогозин
Анатолий Рогозин
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аналіз реалізації загроз природного та техногенного характеру на території Донецької області
АС Рогозін
Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних сил, 206-208, 2013
192013
Природні та техногенні загрози, оцінювання небезпек
ВА Андронов, АС Рогозін, ОМ Соболь, ВВ Тютюник, РІ Шевченко
Харків: Національний університет цивільного захисту України, 2011
192011
Формалізація залучення сил цивільного захисту для ліквідацій надзвичайних ситуацій на території України
АС Рогозін, СО Скляров
Системи обробки інформації, 241-243, 2014
142014
Розподіл регіонів України за рівнем реалізації загроз природного, техногенного та соціальнополітичного характеру
АС Рогозін
Проблеми надзвичайних ситуацій: зб. наук. пр.–Х.: НУЦЗУ, 95-106, 2012
92012
Аналіз ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру на території АР Крим, Львівської, Миколаївської, Івано-Франківської, Херсонської областей
АС Рогозін
Системи обробки інформації, 285-287, 2014
72014
Формалізація реалізації загроз природного та техногенного характеру в регіонах України з високим рівнем техногенного навантаження
АС Рогозін
Проблеми надзвичайних ситуацій: зб. наук. пр.–Х.: НУЦЗУ, 138-145, 2013
72013
Оптимізація розподілу сил цивільного захисту по регіонам України
АС Рогозін, ОВ Пирогов, ЄА Яровий
Проблеми надзвичайних ситуацій, 134-140, 2016
62016
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи психологічного консультування» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої …
НО Кримова
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет …, 2023
4*2023
Аналіз процесу ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій силами цивільного захисту регіонів з високим рівнем техногенного навантаження
АС Рогозін, РТ Левченко
Системи обробки інформації, 212-214, 2014
42014
Аналіз перехідного процесу зміни ймовірностей знаходження сил цивільного захисту в стані ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
АС Рогозін, РТ Левченко
Проблеми надзвичайних ситуацій, 107-114, 2014
32014
Результати аналізу виникнення та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, як випадкового марківського процесу
АС Рогозін, ОВ Пирогов, ЄА Яровий
Проблеми надзвичайних ситуацій, 100-105, 2017
22017
Математичний опис процесу виявлення об’єктів авіацією під час проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування
АС Рогозін, АВ Гурник
Системи обробки інформації, 191-193, 2014
22014
РАНЖУВАННЯ РИЗИКІВ РОБОЧИХ МІСЦЬ
АС Рогозін
Голова оргкомітету, 2023
2023
Захист від техногенного впливу: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання зі спеціальності 263–Цивільна безпека …
АС Рогозін
2023
Травматизм на залізничному транспорті та шляхи зниження впливу виробничих небезпек
МО Мороз, ЄО Михайлова, АС Рогозін, ОС Скрипник
2023
Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи на тему «Динаміка точки» з дисципліни «Теоретична механіка» для здобувачів освітнього рівня «бакалавр» з …
ЛД Мисник
Черкаси: ЧДТУ, 2019
2019
Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної підготовки з курсу «Документаційне забезпечення управління» для студентів усіх форм навчання спеціальностей …
НМ Шведа
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018
2018
Інженерний захист населення та територій: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 263–Цивільна безпека.
АС Рогозін, ВО Росоха
2018
Організація евакуаційних заходів та життєзабезпечення евакуйованих: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальностями …
АС Рогозін
2018
АНАЛІЗ І ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦЮЮЧИХ У ХАРКІВСЬКОМУ ЕЛЕКТРОВОЗНОМУ ДЕПО «ХАРКІВ ГОЛОВНЕ»
АС Рогозін, ВС Волошин
Редакційна колегія, 244, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20