Сергій Камінський
Сергій Камінський
к.е.н, Київський національний торговельно-економічний університет
Підтверджена електронна адреса в knteu.kiev.ua
НазваПосиланняРік
Оцінка стану управління товарними запасами на підприємствах торгівлі України
СІ Камінський
Ефективна економіка, 2013
52013
Політика управління товарними запасами у торгівлі
НМ Гуляєва, СІ Камінський
Економіка України, 19-28, 2016
12016
Simulation of optimal credit policy of the trade enterprise
SI Kaminskyi
Agrosvit 16, 72-76, 2013
12013
Методический инструментарий оценки управления финансированием оборотных активов предприятия торговли
СИ Каминский
Экономика и предпринимательство, 298-301, 2013
12013
Моделювання оптимальної кредитної політики підприємства торгівлі
СІ Камінський
Агросвіт, 72-76, 2013
12013
Основні тенденції зміни тривалості фінансового циклу на підприємствах торгівлі
СІ Камінський
Інвестиції: практика та досвід, 96-99, 2013
12013
RISKS MANAGEMENT IN THE PROCESS OF TRADE ENTERPRISE'S FINANCIAL CYCLE MANAGEMENT
SI Kaminskyi
Aktual'ni Problemy Ekonomiky= Actual Problems in Economics, 117, 2016
2016
Управління ризиками в процесі управління фінансовим циклом підприємства торгівлі
СІ Камінський
Актуальні проблеми економіки, 117-125, 2016
2016
Теоретичні підходи до визначення поняття "фінансовий цикл"
СІ Камінський
Молодий вчений, 1096-1100, 2015
2015
Управління ризиками підприємства торгівлі
СІ Камінський
Розвиток фінансового менеджменту в умовах хаотичного структурування …, 2015
2015
Матричный механизм управления оборотным капиталом предприятия торговли на основе оптимизации его финансового цикла
СИ Каминский
Путеводитель предпринимателя, 108-115, 2013
2013
Товарні запаси як структурна складова об'єкта управління фінансовим циклом підприємства торгівлі
СІ Камінський
Економічний аналіз 3 (12), 167-171, 2013
2013
Управління оборотними активами підприємства торгівлі
СІ Камінський
Теоретичні та прикладні аспекти підвищення конкурентоспроможності …, 2013
2013
Анотації, Коментарі, Консультації
МО ГУБА, НМ ГУЛЯЄВА, СІ КАМІНСЬКИЙ
2012
Особливості управління фінансовим циклом підприємства торгівлі
СІ Камінський
Збірник наукових праць ДонДУУ, 118-125, 2012
2012
Управління фінансовим циклом підприємства торгівлі
СІК Н.М. Гуляєва
Економіка, фінанси, право, 27-30, 2012
2012
Особливості управління фінансовим циклом підприємства торгівлі
СІ Камінський
СЕКЦІЯ 1. Економіка і управління національним господарством 10, 102, 2012
2012
ОПЕРАЦІЙНИЙ ЦИКЛ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ
NM Huliaieva, SI Kaminskyi
ДО 60 річчя ПРОФЕСОРА ВД ЛАГУТІНА
АА МАЗАРАКІ, НМ ГУЛЯЄВА, СІ КАМІНСЬКИЙ
СУТНІСНІ ОЗНАКИ ФІНАНСОВОГО ЦИКЛУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НИМ
СІ Камінський
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20