Подписаться
Вікторія Волошена
Вікторія Волошена
Інститут педагогіки НАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене undip.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Компетентнісно орієнтована методика навчання математики в основній школі
ОІ Глобін, МІ Бурда, ДВ Васильєва, ВВ Волошена, ОП Вашуленко, ...
Методичний посібник, 2015
202015
Дидактичні вимоги до компетентнісно-орієнтованих задач в процесі навчання математики
В Волошена
Проблеми сучасного підручника, 36-45, 2021
42021
Розвиток умінь математичного моделювання у старшокласників в процесі навчання природничо-математичних предметів: дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук:[спец.] 13.00 …
ВВ Волошена
Київ, 2017
42017
Mathematical modeling as a component integrating physical and mathematical education
V Voloshena, A Voloshen
The Fourth International conference on development of pedagogical science in …, 2015
32015
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В СТУРУКТУРЕ STEM-ОБУЧЕНИЯ
ВВ Волошена
European Journal of Humanities and Social Sciences, 88-91, 2020
22020
Особливості розвитку умінь математичного моделювання в старшокласників у процесі навчання природничо-математичних предметів
ВВ Волошена
Педагогічна освіта: теорія і практика: зб. наук. пр.–Кам’янець-Подільський …, 2016
22016
Математичне моделювання в процесі розв'язування фізичних задач
ВВ Волошена
Математика в рідній школі 6, 30-32, 2015
22015
ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СТОХАСТИЧНОЇ ЗМІСТОВНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІНІЇ В СТАРШІЙ ШКОЛІ
В Волошена
Проблеми сучасного підручника, 22-34, 2020
12020
Математическое моделирование как интегрирующий фактор реализации межпредметных связей в условиях профильного обучения математики
ВВ Волошена
European journal of education and applied psychology, 33-36, 2015
12015
Математическое моделирование при решении физических задач
ВВ Волошена
Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, 76-78, 2014
12014
Математичне моделювання в процесі формування практичних компетентностей учнів
ВВ Волошена
Science and education a new dimension 5, 64-67, 2013
12013
Результати аналізу прикладної спрямованості сучасних підручників з алгебри
ВВ Волошена
Проблеми сучасного підручника, 326-331, 2012
12012
Міжпредметний елективний курс" Математичне моделювання" для класів природничого профілю
ВВ Волошена
Проблеми сучасного підручника, 341-346, 2010
12010
Прикладна спрямованість навчання математики в гімназії: Методичний посібник
МІ Бурда, ДВ Васильєва, ОП Вашуленко, ВВ Волошена, ...
Видавничий дім «Освіта», 2024
2024
Практикум з геометрії для 7–9 класів [електрон. вид.]: збірник практико-орієнтованих задач
МІ Бурда, ВВ Волошена, НА Тарасенкова
УОВЦ «Оріон», 2024
2024
Можливості та особливості використання додатку GeoGebra при вивченні геометрії в умовах дистанційного навчання
ВВ Волошена
СумДПУ імені АС Макаренка, 2023
2023
Основи практико-орієнтованого навчання геометрії в гімназії
ВВ Волошена
Інститут педагогіки НАПН України, Педагогічна думка, 2023
2023
Шляхи реалізації практико-орієнтованого навчання геометрії в гімназії відповідно до етапів вивчення математичних понять
В Волошена
Проблеми сучасного підручника, 38-48, 2023
2023
Сучасні проблеми та перспективи навчання геометрії у школі
ВВ Волошена
Педагогічна думка, 2022
2022
Формування просторового мислення на уроках геометрії за допомогою технології доповненої реальності
ВВ Волошена
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди, 2022
2022
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20