Вайтович (Зуева) Александра Владимировна (Вайтовіч (Зуева) А.У., Vaitovich (Zuyeva) A.U.)
Вайтович (Зуева) Александра Владимировна (Вайтовіч (Зуева) А.У., Vaitovich (Zuyeva) A.U.)
Подтвержден адрес электронной почты в домене bsu.by - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
The Corded Ware culture in the Eastern Baltic: New evidence on chronology, diet, beaker, bone and flint tool function
G Piličiauskas, V Asheichyk, G Osipowicz, R Skipitytė, L Varule, ...
Journal of Archaeological Science: Reports. 21, 538–552., 2018
72018
Паўночна-ўсходнія могільнікі культуры шарападобных амфар і іх месца ў «амфарнай» культурнай прасторы
АУ Зуева
Гістарычна-археалагічны зборнік 23, 82–100., 2007
52007
История изучения кремнедобывающих и кремнеобрабатывающих памятников Белорусского Понеманья
АВ Зуева
Первобытные древности Евразии, 603–613, 2012
42012
Культура шарападобных амфар на тэрыторыі Беларусі і яе роля ў развіцці супольнасцяў ІІІ – пачатку ІІ тыс. да н.э.
АУ Зуева
Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 2011
42011
A LATE NEOLITHIC BURIAL FROM THE DRAZDY 12 SITE IN THE UPPER NEMAN REGION (WESTERN BELARUS)
V Asheichyk, A Vaitovich
LIETUVOS ARCHEOLOGIJA 42, 105 - 125, 2016
32016
Гісторыя археалагічнага вывучэння крэменеапрацоўчых майстэрань Беларускага Панямоння
АУ Зуева
Гістарычна-археалагічны зборнік 29, 281 – 285., 2014
3*2014
Синкретизм культурных традиций рубежа неолита – бронзового века в Верхнем Понеманье (на примере памятника Дрозды 12)
АВ Зуева, ВВ Ашейчик
Неолитические культуры Восточной Европы: хронология, палеоэкология, традиции …, 2015
22015
Археалагічныя даследаванні ў ваколіцах вёскі Дразды Стаўбцоўскага раёна ў 2012 годзе
ВУ Ашэйчык, АУ Зуева
Матэрыялы па археалогіі Беларусі 25, 274–280., 2014
22014
К вопросу о классификации и культурной идентификации кремневых шлифованных топоров и долот на территории Беларуси
АВ Зуева
Археологія: спадок віків: материали міжнародноï навуковоï конференціï …, 2011
22011
К вопросу о датировке и культурной принадлежности кремнедобывающих шахт у дер. Карповцы
АВ Зуева
СПб., 2009, 2009
22009
Чатырохбаковыя крамянёвыя шліфаваныя сякеры ў зборы Нацыянальнага музея гісторыі і культуры Беларусі
ВС Абухоўскі, АУ Зуева, ВМ Сідаровіч
Acta Achaeologica Albaruthenica 3, 17–41, 2008
22008
Тэорыя і метадалогія сучаснай археалагічнай навукі
АУ Вайтовіч
Исторический факультет, Кафедра археологии и специальных исторических дисциплин, 2019
2019
Гісторыя вялікіх археалагічных адкрыццяў.№ УД-7261/уч.
АУ Вайтовіч
Исторический факультет, Кафедра археологии и специальных исторических дисциплин, 2019
2019
Археология каменного века Восточной и Центральной Европы.№ УД-6990
АВ Вайтович
2019
Археология каменного века Восточной и Центральной Европы
АВ Вайтович
2019
Археологическое материаловедение.№ УД-6958/уч.
АВ Вайтович, ВГ Белявец
2019
«Архэолёгічнае мінулае» тэрыторыі Беларусі ў працах У. І. Пічэты
АУ Вайтовіч
Роль университетского образования и науки в современном обществе …, 2019
2019
Культура шарападобных амфар і яе ўплывы на Беларускім Паазер’і (паводле матэрыялаў Крывінскага тарфяніка)
ММ Чарняўскі, АУ Вайтовіч
Vir Bimaris. From Kujawy Cradle to Black Sea Steppes. Studies on the …, 2019
2019
Роль культуры шаровидных амфор в развитии сообществ Верхнего Понеманья
АВ Вайтович
Самарский научный вестник 8 (2 (27)), 106 - 114, 2019
2019
Станаўленне археалагічнай адукацыі на гістарычным факультэце Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта ў 1934 - 1941 гг.
АУ Вайтовіч
Журнал Белорусского государственного университета. История, 23 - 33, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20