Марія Флейчук/Mariya Fleychuk, Professor of Economics
Марія Флейчук/Mariya Fleychuk, Professor of Economics
Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology named after S.Z. Gzhytsky
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Легалізація економіки та протидія корупції у системі економічної безпеки: теоретичні основи та стратегічні пріоритети в умовах глобалізації: монографія
МІ Флейчук
Ахілл, 2008
1152008
Легалiзацiя економiки та протидiя корупцiї у системi економiчної безпеки: теоретичнi основи та стратегiчнi прiоритети в умовах глобалiзацi
МI Флейчук
202008
Вплив зовнішніх запозичень на соціально-економічний розвиток посттрансформаційних країн
М Флейчук, Р Андрусів
Економіка України, 16-26, 2012
122012
Вплив тіньового сектора та корупції на економічні системи
ЯА Гончарук, МІ Флейчук
Економіка і прогнозування, 7-21, 2009
102009
Вплив тіньового сектора та корупції на економічні системи
ЯА Гончарук, МІ Флейчук
Економіка і прогнозування, 7-21, 2009
102009
Підвищення ефективності інституційного середовища як чинник детінізації економіки: Аналітична записка
АІ Мокій, МІ Флейчук
URL: http://www. niss. gov. ua/articles/716, 0
9
Взаємообумовленість тінізації, корупції і показників зростання економіки
МІ Флейчук
Зб. наук. пр.«Економічний простір».–Дніпропетровськ: ПДАБА, 109-121, 2010
82010
Теоретико-методологічні засади детінізації економіки та протидії корупції в Україні в умовах глобалізації
МІ Флейчук
К.: НІСД, 2010
82010
Стратегія економічного розвитку України в умовах кризи
ІП Мойсеєнко, МІ Флейчук
Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму, 274–282-274–282, 2012
72012
Економічна безпека України в умовах глобальної фінансової дестабілізації
ЯА Гончарук
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ: Серія …, 2009
62009
Методичні аспекти аналізу рівня економічної безпеки регіону
МІ Флейчук
Вісник ЛКА.–Львів, 40-42, 2006
62006
Методичні аспекти аналізу рівня економічної безпеки регіону
МІ Флейчук
Вісник ЛКА.–Львів, 40-42, 2006
62006
Problems of Foreign Economic Relations and foreign investments attracting: regional aspect
M Fleychuk, A Honcharuk
Donetsk: Donetsk National University (in Ukr.), 2005
62005
Економічні інструменти формування соціальної та гуманітарної інфраструктури в сільських поселеннях західних регіонів України
АІ Мокій, МІ Флейчук, ОІ Дацко
Ефективна економіка, 2013
52013
Недосконалість системи фінансування передвиборчого процесу в Україні як загроза соціально-економічному розвитку країни
М Флейчук
Стратегічні пріоритети, 5, 2007
52007
Правове та нормативне забезпечення реагування закладів охорони здоров’я на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру
ГГ Рощін, ММ КОРНІЄНКО, ВО Волошин, CО ГУР’ЄВ, ...
СОЦІАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ, 54, 2003
52003
Влияние внешних заимствований на социально-экономическое развитие посттрансформационных стран
М Флейчук, Р Андрусив
Экономика Украины, 16-26, 2012
42012
Концептуальні засади моделювання соціально-економічного розвитку України: інституціональні загрози та глобальні виклики
А Мокій, М Флейчук, А Гуменюк
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2011
42011
Проблеми інституційного вдосконалення процесів міжнародної трудової міграції в умовах поглиблення євроінтеграції
АІ Мокій, МІ Флейчук, ІО Куревіна
ВІСНИК, 92, 2010
42010
Методичні аспекти аналізу рівня економічної безпеки регіону
МД Янків, МІ Флейчук
МД Янків.-[Електронний ресурс].— Режим доступу: http://mev. lac. lviv. ua …, 2006
42006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20