Подписаться
Ірина Замула / Iryna Zamula / Ирина Замула ORCID: 0000-0002-6075-095X
Ірина Замула / Iryna Zamula / Ирина Замула ORCID: 0000-0002-6075-095X
професор кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку, Житомирська політехніка
Подтвержден адрес электронной почты в домене ztu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Бухгалтерський фінансовий облік
ІВ Замула, ФФ Бутинець, ФФБ ін.
ПП “Рута”, 2009
615*2009
Економічний аналіз: Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. - 2-ге вид., доп. і перероб.
Олійник О.В., Мошенський С.З., Замула І.В
Житомир: ПП «Рута», 2007
195*2007
Бухгалтерський облік екологічної діяльності у забезпеченні стійкого розвитку економіки
ІВ Замула
ЖДТУ, 2010
127*2010
Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті
ІП Франц Бутинець, Марія Шигун, Сергій Легенчук, Ірина Замула
ЖДТУ, 2004
55*2004
Ekonomichnyj analiz [Eco nomic analysis]
Butynets, FF, Zamula IV.
PP" Ruta", Zhytomyr, Ukraine, 2003
53*2003
Bukhhalters' kyy finansovyy oblik [The accounting of financial accounting]
Butynets, FF, Zamula IV.
Zhytomyr: PP «Ruta»[in Ukrainian], 2009
42*2009
Екологічні витрати: класифікація та бухгалтерське відображення
Н Малюга, І Замула
Бухгалтерський облік і аудит, 35-41, 2009
362009
Бухгалтерський облiк екологiчної дiяльностi у забезпеченнi стiйкого розвитку економiки: монографiя
IВ Замула
342010
Buhgalterskyj oblik ekologichnoi diialnosti u zabezpechenni stijkogo rozvytku ekonomiky:[monografiya]
IV Zamula
Zhytomyr: ZhDTU, 2010
272010
Assessment of the profitability of environmental activities in forestry
I Zamula, M Tanasiieva, V Travin, V Nitsenko, T Balezentis, ...
Sustainability 12 (7), 2998, 2020
252020
Бухгалтерський облік екологічної діяльності: теорія та методологія
ІВ Замула
ЖДТУ, 2010
252010
Природный капитал: идентификация и бухгалтерское измерение
НМ Малюга, ИВ Замула
Вестник экономической науки Украины, 66-71, 2010
212010
Земля в системі бухгалтерського обліку: визнання, оцінка, методика відображення
Н Малюга, І Замула
Бухгалтерський облік і аудит, 15-21, 2008
212008
Екологічний, інтелектуальний та людський капітал в теорії бухгалтерського обліку
СЛ Тетяна Давидюк, Ірина Замула
ЖДТУ, 2009
19*2009
Assessment of the profitability of environmental activities in forestry. Sustainability, vol. 12 (7), 2998
I Zamula, M Tanasiieva, V Travin, V Nitsenko, T Balezentis, ...
182020
Бухгалтерский учет экологических обязательств потребителей
ИВ Замула, АЛ Липова
Международный бухгалтерский учет, 55-63, 2014
182014
Сутність і класифікація біологічних активів як об’єкта бухгалтерського обліку
ІВ Замула, ЛП Черевко
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 74-76, 2012
172012
Поняття мотивації працівників, її види та зв'язок із системою бухгалтерського обліку
ІВ Замула, КВ Шиманська
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2011
172011
Економічна та екологічна безпека у контексті стійкого розвитку
ІВ Замула, ГВ Кірейцева
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 196-198, 2011
142011
Екологічні доходи та зобов’язання в системі бухгалтерського обліку
ІВ Замула
Вісник Університету банківської справи Національного банку України.–2011 …, 2013
132013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20