Диана Алексеевна Миргород, Діана Олексіївна Миргород, Diana Myrgorod
Диана Алексеевна Миргород, Діана Олексіївна Миргород, Diana Myrgorod
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Удосконалення техніки рукопашного бою правоохоронців МВС України із використанням сучасних технічних засобів навчання
О Хацаюк, Д Каратаєва
82007
Фізичне виховання: секційна форма організації навчального процесу (розділ" Баскетбол"):(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 …
ОВ Попрошаєв, ДО Миргород, ОВ Церковна
видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
72012
Удосконалення технічної майстерності бігунів на 400 метрів з використанням засобів термінової інформації
ДО Каратаєва
Львів. держ. ін-т фіз. культури.-Львів, 2003
42003
Формирование мотивации к занятиям физическим воспитанием студенток ВУЗа с опорой на Калланетику
ОЭ Коломийцева, ДА Миргород, ДО Миргород
32015
Комплексное использование средств срочной информации как перспективный подход к оптимизации процесса совершенствования техники спринтерского бега (на примере 400 метров)
ДА Каратаева
Теорія і практика фізичного виховання:[наук.-метод. журнал.]–2003, 93-98, 2003
32003
Методика совершенствования технического мастерства бегунов на 400 метров на основе использования технических средств обучения
ВП Бизин, ДА Каратаева
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2000
32000
Розробка та застосування сучасних засобів аналізу рухової діяльності спортсменів
ВП Бізін
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 1998
31998
Калланетика как средство формирования мотивации к занятиям физическим воспитанием студенток юридического вуза
ОЭ Коломийцева, АХ Дейнеко, ДА Миргород
Наука і освіта, 86-91, 2015
22015
Методичні поради з навчальної дисципліни" Фізичне виховання"(для студентів спеціальної медичної групи)
ОВ Попрошаєв, ВС Мунтян, ГІ Приходько, ДО Миргород, ВВ Шадріна
Видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
12012
МЕТОДИКА ТРЕНИРОВКИ БЕГУНОВ НА КОРЧГКИЕ ДИСТАНЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЁМ СРЕДСТВ СРОЧНОИ ИНФОРМАЦИИ
Д КАРАТАЕВА
1
Пілатес в системі вищої освіти майбутніх юристів
ДО Миргород, ДА Миргород
2017
Використання фізичних вправ системи Пілатес для підвищення фізичної та розумової працездатності майбутніх юристів
ДА Миргород, ДО Миргород
2017
Пилатес как перспективное направление в процессе физического воспитания студентов в условиях реформирования системы образования в высших учебных заведениях
ДО Миргород
2016
CALLANETICS AS A MEANS OF FORMING MOTIVATION TO PHYSICAL EDUCATION LESSONS OF FEMALE STUDENTS'OF LAW UNIVERSITIES
O Kolomiitseva, A Deineko, D Myrhorod
SCIENCE AND EDUCATION, 86-91, 2015
2015
Особенности обучения двигательным действиям на различных этапах многолетней спортивной тренировки с использованием средств срочной информации
ВП Бизин, ДА Миргород
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2015
2015
Status and prospects of improvement of physical education of lawyers
D Myrgorod, O Kolomiytseva
Slobozhanskyi herald of science and sport, 118-121, 2015
2015
Особенности обучения двигательным действиям на различных этапах многолетней спортивной тренировки с использованием средств срочной информации
ДА Миргород
2015
Стан та перспективи удосконалення системи фізичного виховання правознавців
КОЕ Миргород Д. О.
Слобожанський науково-спортивний вiсник, 124-127, 2015
2015
Становлення та розвиток фізичного виховання і спорту в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого
ОВ Попрошаєв, НМ Баламутова, ГІ Приходько, ДО Миргород
Харків : Право, 2014
2014
Технические средства обучения двигательным действиям. Учет специфики видов спорта, возрастных и индивидуальных особенностей атлетов
ДО Миргород, В Бизин, А Хацаюк
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20