Кристина Трихлеб
Кристина Трихлеб
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Гармонізація законодавства України і законодавства ЄС: наближення загальноправової термінології
КО Трихліб
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2014
142014
Генезис та розвиток терміну-поняття право
КО Трихліб
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2013
22013
Європейська інтеграція–основа зближення правової системи України та Європейського Союзу
КО Трихліб
Актуальні проблеми держави і права, 54-61, 2013
12013
Юридична термінологія звичаєвого права (на матеріалах «Руської Правди»)
КО Трихліб
Державне будівництво та місцеве самоврядування: зб. наук. пр./Нац. акад …, 2012
12012
Загальноправова термінологія в слов’янській мовній групі: порівняльна характеристика
КО Трихліб
Вісник Національної академії правових наук України, 87-97, 2017
2017
The doctrine of the «margin of appreciation» in the case-law of the european court of human rights
K Trykhlib
INTERDISCIPLINARY APPROACH TO LAW IN MODERN SOCIAL CONTEXT, 339, 2016
2016
Забезпечення основних прав і свобод людини
КО Трихліб
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право, 21-26, 2016
2016
Динамічна інтерпретація основних прав і свобод людини в Європейській конвенції з прав людини
КО Трихліб
Альманах міжнародного права, 111-120, 2016
2016
Правова інтеграція: сутність і особливості
КО Трихліб
Видавничий дім" Гельветика", 2012
2012
European integration as a basis for converging political and legal systems of Ukraine and the European Union
TK Alexeevna
PolitBook, 2012
2012
Terminological collisions in norms creation activity
КО Трихліб
Theory and practice of jurisprudence 1 (1), 7, 2011
2011
Терминологические коллизии в нормотворческой деятельности
КА Трихлеб
Теорія і практика правознавства 1 (1), 2011
2011
ЗМІСТ ТА ОБСЯГ ACQUIS COMMUNAUTAIRE
КО Трихліб
ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС, 84, 0
ПРОБЛЕМА ВСТУПУ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
М Бесчасний, ВП Філонов, ОВ Філонов, ІВ Яковюк, КО Трихліб, ...
ББК 74я5, 52, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–14