Кристина Трихлеб
Кристина Трихлеб
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Гармонізація законодавства України і законодавства ЄС: наближення загальноправової термінології
КО Трихліб
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2014
122014
Генеза та розвиток терміну-поняття «право»
КО Трихліб, КА Трихлеб
22013
Європейська інтеграція–основа зближення правової системи України та Європейського Союзу
КО Трихліб, КА Трихлеб
12013
European integration as a basis for converging political and legal systems of Ukraine and the European Union
KO Trykhlib
12012
Юридична термінологія звичаєвого права (на матеріалах" Руської Правди")
КО Трихліб
видавництво" Право", 2012
12012
Походження та еволюція поняття «закон»
КО Трихліб, КА Трихлеб
2017
Особливості тлумачення і застосування статті 3 Європейської конвенції з прав людини
КО Трихліб, КА Трихлеб
2017
Загальноправова термінологія в слов’янській мовній групі: порівняльна характеристика
КО Трихліб, КА Трихлеб
2017
Консенсус–основа еволюційного тлумачення прав і свобод людини
КО Трихліб, КА Трихлеб
2016
Забезпечення основних прав і свобод людини
КО Трихліб, КА Трихлеб
2016
The doctrine of the «margin of appreciation» in the case-law of the European Court of Human Rights
KO Trykhlib
2016
Динамічна інтерпретація основних прав і свобод людини в Європейській конвенції з прав людини
КО Трихліб, КА Трихлеб
2016
Інтеграція: сутність і особливості
КО Трихліб, КА Трихлеб
видавництво" Право", 2016
2016
Доктрина «меж вільного розсуду» у практиці Європейського суду з прав людини
КО Трихліб, КА Трихлеб
2015
Правова інтеграція: сутність і особливості
КО Трихліб
Видавничий дім" Гельветика", 2012
2012
Термінологічні колізії в нормотворчій діяльності
КО Трихліб, КА Трихлеб
2011
Terminological collisions in norms creation activity
КО Трихліб
Theory and practice of jurisprudence 1 (1), 7, 2011
2011
Терминологические коллизии в нормотворческой деятельности
КА Трихлеб
Теорія і практика правознавства 1 (1), 2011
2011
ЗМІСТ ТА ОБСЯГ ACQUIS COMMUNAUTAIRE
КО Трихліб
ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС, 84, 0
ПРОБЛЕМА ВСТУПУ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
М Бесчасний, ВП Філонов, ОВ Філонов, ІВ Яковюк, КО Трихліб, ...
ББК 74я5, 52, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20