Олександ Куришко
Олександ Куришко
Неизвестная организация
Нет подтвержденного адреса электронной почты
НазваниеПроцитированоГод
Особливості розвитку системи фінансового моніторингу в Україні
ОО Куришко, АА Курышко
Національна академія управління, 2012
162012
Аналіз світового досвіду у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, у контексті можливості його використання в Україні
ОО Куришко, АА Курышко
Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи, 2013
142013
Система фінансового моніторингу в Україні
ОО Куришко
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, 2010
92010
Научно-методические подходы к оценке инвестиционной привлекательности регионов Украины
ТА Васильєва, ТА Васильева, ЛЛ Гриценко, ЛЛ Гриценко, ...
Сумский государственный университет, 2005
8*2005
Ризики в системі «банк-клієнт» при здійсненні фінансового моніторингу
СВ Лєонов, СВ Леонов, ОО Куришко
Сумський державний університет, 2010
52010
Державна політика в сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом
СВ Лєонов, СВ Леонов, ОО Куришко
32011
Економетрична модель оцінювання ризику використання страхової компанії її клієнтами для легалізації доходів
ОО Куришко
Вісник української академії банківської справи, 104-108, 2013
22013
Соціально-економічна мотивація інноваційного розвитку регіону
ОВ Прокопенко, ІО Александров, НМ Андрєєва, ТА Васильєва, ...
Сумський державний університет, 2012
22012
Удосконалення методики оцінки привабливості фінансової системи для легалізації доходів
ОО Куришко
Видавничий дім" ІНЖЕК", 2012
22012
Інституційне забезпечення розвитку системи фінансового моніторингу в Україні
ОО Куришко
ББК 65.262 (4Укр) Банківська система України в умовах глобалізації …, 2011
22011
Удосконалення координації діяльності суб’єктів фінансового моніторингу в банківському секторі України
ОО Куришко, АА Курышко
Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, 2011
22011
Напрямки врахування досвіду FINTRAC при удосконаленні системи фінансового моніторингу в Україні
СВ Лєонов, СВ Леонов, ОО Куришко
Аналітик, 2010
22010
Принципи системи фінансового моніторингу
ОО Куришко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
22010
Франчайзинг у туризмі: документальне оформлення та облік
ОО Куришко
Бліц-Преса, 2014
12014
Національна система фінансового моніторингу в Україні
ОО Куришко, АА Курышко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2013
12013
Методика оцінки ділової репутації ініціатора фінансової операції на основі ризикорієнтованого підходу
О Куришко
Економічний аналіз, 384-388, 2012
12012
Моделі координації діяльності суб'єктів фінансового моніторингу в світі
ОО Куришко
Економіка. Управління. Інновації, 2011
12011
Побудова системи внутрішнього фінансового моніторингу в фінансово-кредитних установах небанківського типу
СВ Лєонов, ОО Куришко
Бізнес-навігатор, 119-123, 2011
12011
Особливості правового забезпечення фінансового моніторингу в Україні
ОО Куришко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
12011
Реалізація фінансового моніторингу як засобу регулювання фінансового ринку
ОО Куришко
Луцький національний технічний університет, 2011
12011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20