Подписаться
Halyna Kulinich (Галина Кулініч)
Halyna Kulinich (Галина Кулініч)
Grigoriev Institute for medical Radiology and Oncology NAMS of Ukraine
Подтвержден адрес электронной почты в домене vnmu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Оцінка факторів ризику відтермінованої радіаційної токсичності за комбінованого хірургічного та променевого лікування хворих на рак шийки матки
ФВ Гладких, ГВ Кулініч
Український медичний часопис. 2019.№ 5 (133), Т. 2. С. 18–22., 2019
62019
Assessment of risk factors for delayed radiation toxicity by combined surgical and radiation treatment in patients with cervical cancer
FV Hladkykh, HV Kulinich
Український медичний часопис, 2019
62019
Лікування променевих ушкоджень шкіри (огляд літератури та власних до сліджень)
ГВ Кулініч
Журн. АМН України 11 (3), 540-554, 2005
52005
Наукометричний аналіз засобів наукової комунікації з проблем медичних наслідків Чорнобильської аварії
НО Артамонова, АЄ Горбань, ГВ Кулініч, ЮВ Павліченко, ЛІ Закрутько, ...
Український радіологічний журнал, 48-52, 2014
32014
Характеристика лучевых осложнений у больных с лимфомой Ходжкина и с неходжкинскими лимфомамий при облучении на линейном ускорителе
АС Савченко, ЛА Гайсенюк, ГВ Кулинич, ВП Лаврик
Український радіологічний журнал 21 (2), 222-226, 2013
32013
Кардиальные осложнения радиотерапии органов грудной полости у онкологических больных: вопросы ранней диагностики, наблюдения и реабилитации. Разбор клинического случая
ГВ Кулинич
Український радіологічний журнал 21 (2), 201-204, 2013
32013
Порівняльна характеристика гомеостатичних зрушень у пацієнток з фібротичними та дегенеративними пізніми радіаційними ускладненнями променевої терапії з приводу раку шийки матки
ФВ Гладких
Клінічна онкологія. 2020. Т. 9,№ 4 (36). С. 234–240., 2020
22020
Clinical-laboratory portrait of patients with cervical cancer with late radiation toxicity due to radiation therapy.
MV Krasnoselskyi, FV Hladkykh, HV Kulinich, VS Sevastianova
Medicni perspektivi 24 (4), 121-133, 2019
22019
Клініко-лабораторний портрет хворих на рак шийки матки з пізніми радіаційними ускладненнями променевого лікування
МВ Красносельський, ФВ Гладких, ГВ Кулініч, ВС Севастьянова
Медичні перспективи 24 (4), 121-133, 2019
22019
Паранеопластические синдромы в неврологической практике
ЕГ Дубенко, ЛИ Коваленко
Український неврологічний журнал, 5-10, 2017
22017
Результати аналізу безпосередніх ускладнень протипухлинного лікування у хворих на рак щитоподібної залози
ЛЯ Васильєв, ГВ Кулініч, ЄБ Радзішевська, АС Савченко
Український радіологічний журнал, 268-275, 2017
22017
Роль трансформирующего ростового фактора TGF-β1 в патогенезе злокачественных новообразований
ЕВ КУЗЬМЕНКО, ГВ КУЛИНИЧ, ПП СОРОЧАН, АС САВЧЕНКО
Український радіологічний журнал 23 (1), 30-34, 2015
22015
Перспективы фотомагнитной терапии для профилактики и лечения лучевых реакций кожи при лучевой терапии рака молочной железы/ЛИ Симонова, ВЗ Гертман, ЛВ Белогурова, ГВ Кулинич
ЛИ Симонова-Пушкарь
Материалы XXXVII Международной научно-практической конференции «Применение …, 2012
22012
Дози опромінення та клінічні особливості професійних раків легень у гірників уранових шахт
ЛО Гайсенюк, ГВ Кулініч, ЛЛ Стадник, ЛВП Ланько
Укр. радіологічний журн, 16-27, 2010
22010
Влияние оптического излучения с длиной волны 630-660 нм (красный свет) на развитие местных лучевых повреждений кожи у больных раком молочной железы при проведении лучевой терапии
ЛИ Симонова, АМ Коробов, ВЗ Гертман, ЛВ Белогурова, СМ Пушкарь, ...
Український радіологічний журнал 18 (1), 59-64, 2010
22010
Особенности динамики состояния здоровья медицинского персонала Харькова и Харьковской области, профессионально связанного с действием ионизирующего излучения, по данным 20 …
ЛА Гайсенюк, ГВ Кулинич, ЛЛ Стадник, СМ Филиппова, ...
Український радіологічний журнал 16 (2), 171-177, 2008
22008
Характеристика електропровідності шкірних покривів у хворих на рак грудної залози з підвищеним ризиком ускладнень променевої терапії
ГВ Кулініч, ЕБ Прохорова, ФВ Гладких
Східноукраїнський медичний журнал. 2021. 9 (4) 373–381., 2021
12021
Порівняльна характеристика окремих гематологічних та біохімічних показників хворих на рак шийки матки ІІ-ІІІ стадій з пізніми променевими ускладненнями в динаміці лікування
ВС Севастьянова, ФВ Гладких, ГВ Кулініч
Сучасні медичні технології, 38-45, 2020
12020
Прогностичне значення вихідних гематологічних та біохімічних параметрів у хворих на рак шийки матки з пізніми променевими ускладненнями за цисплатинвмісної хіміопроменевої терапії
ФВ Гладких, ГВ Кулініч
Практична онкологія. 2019. Т. 2,№ 3. С. 2–8., 2019
12019
Віддалені наслідки радіонуклідного лікування раку щитоподібної залози (перше інформаційне повідомлення)
ЛЯ Васильєв, ГВ Кулініч, ЄБ Радзішевська
Український радіологічний журнал, 245-251, 2018
12018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20