Володимир Трофименко /Volodimir Trofimenko
Володимир Трофименко /Volodimir Trofimenko
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: співавторстві.
ЄПБ О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський
Х. : Право, 1, 768 с, 2012
30*2012
Кримінально-процесуальні гарантії особистості в стадії судового розгляду
ВМ Трофименко
України ім. Ярослава Мудрого, 2000
212000
Теоритичні та правові основи диференціації процесуальної форми у кримінальному судочинстві: монографія
ВМ Трофименко
Х.: ТОВ «Оберіг», 2016
102016
Диференціація процесуальної форми як пріоритетний напрямок реформування кримінального судочинства України
В Трофименко
Вісник Національної академії правових наук України, 242-250, 2012
82012
Особливості контролю за дотриманням прав і свобод людини при проведенні слідчих дій у житлі чи іншому володінні особи
В Аббакумов, В Трофименко
Прокуратура. Людина. Держава, 69-70, 2005
82005
Актуальні питання системи кримінального процесу України
В Трофименко
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.:: Право, 265-269, 2014
62014
Теоретичні, правові та прикладні аспекти закриття кримінальних справ у суді
ГР Крет
Г. р. крет.—одеса, 2010.—20 с, 2010
62010
Теоретичні та правові основи диференціації кримінального процесу України
ВМ Трофименко
Ярослава Мудрого. Харків, 2017
52017
Система кримінального процесу України (спроба концептуального аналізу)
ВМ Трофименко
52014
Співвідношення понять «кримінальне провадження»,«кримінальне судочинство»,«процедура» та «стадія кримінального процесу» в юридичній доктрині та за КПК України
В Трофименко
Право України, 71-80, 2013
52013
До питання щодо механізмів забезпечення адвокатської таємниці в кримінальному процесі
ВМ Трофименко
Університетські наукові записки, 294-299, 2011
52011
Кримiнально-процесуальнi гарантiї особистостi в стадiї судового розгляду: дис.… канд. юрид. наук: 12.00. 09/Трофименко Володимир Михайлович.-Х., 2000.-232 с.
ВМ Трофименко
52000
Владні суб’єкти досудового розслідування в механізмі забезпечення прав і законних інтересів потерпілого (фізичної особи)
ДЮ Кавун
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2016
4*2016
Особливості участі захисника в доказуванні в кримінальному провадженні: деякі теоретико-прикладні аспекти
ВМ Трофименко
Видавничий дім" Гельветика", 2015
42015
Кримінальне процесуальне провадження: поняття та ознаки
В Трофименко
Вісник Національної академії правових наук України, 169-177, 2014
42014
Співвідношення понять «кримінальне судочинство» та «кримінальне провадження» за КПК України
ВМ Трофименко
42013
Процессуальная форма: сущность и значение в уголовном судопроизводстве
ВМ Трофименко
Проблеми законності, 2012
42012
Заочна форма кримінального провадження та її значення для захисту прав і законних інтересів сторін
ВМ Трофименко
Форум права, 913-918, 2012
42012
Соціально-правова цінність кримінальної процесуальної форми
В Трофименко
Национальный юридический журнал: теория и практика, 278-281, 2014
32014
Актуальні питання порядку проведення експертизи за новим Кримінальним процесуальним кодексом України
ВМ Трофименко
Бюлетень Міністерства юстиції України, 77-82, 2012
32012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20