Володимир Трофименко /Volodimir Trofimenko
Володимир Трофименко /Volodimir Trofimenko
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Кримінально-процесуальні гарантії особистості в стадії судового розгляду
ВМ Трофименко
України ім. Ярослава Мудрого, 2000
232000
Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: співавторстві.
ЄПБ О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський
Х. : Право, 1, 768 с, 2012
19*2012
Диференціація процесуальної форми як пріоритетний напрямок реформування кримінального судочинства України
В Трофименко
Вісник Національної академії правових наук України, 242-250, 2012
72012
Особливості контролю за дотриманням прав і свобод людини при проведенні слідчих дій у житлі чи іншому володінні особи
В Аббакумов, В Трофименко
Прокуратура. Людина. Держава, 69-70, 2005
72005
Теоритичні та правові основи диференціації процесуальної форми у кримінальному судочинстві: монографія
ВМ Трофименко
Х.: ТОВ «Оберіг», 2016
62016
Актуальні питання системи кримінального процесу України
В Трофименко
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.:: Право, 265-269, 2014
62014
Теоретичні, правові та прикладні аспекти закриття кримінальних справ у суді
ГР Крет, ГР Крет
62010
Процессуальная форма: сущность и значение в уголовном судопроизводстве
ВМ Трофименко
Проблеми законності, 2012
52012
Кримiнально-процесуальнi гарантiї особистостi в стадiї судового розгляду: дис.… канд. юрид. наук: 12.00. 09/Трофименко Володимир Михайлович.-Х., 2000.-232 с.
ВМ Трофименко
52000
Теоретичні та правові основи диференціації кримінального процесу України
ВМ Трофименко
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2017
42017
Владні суб’єкти досудового розслідування в механізмі забезпечення прав і законних інтересів потерпілого (фізичної особи)
ДЮ Кавун
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2016
4*2016
Система кримінального процесу України (спроба концептуального аналізу)
ВМ Трофименко
42014
Співвідношення понять «кримінальне судочинство» та «кримінальне провадження» за КПК України
ВМ Трофименко
42013
Заочна форма кримінального провадження та її значення для захисту прав і законних інтересів сторін
ВМ Трофименко
42012
До питання щодо механізмів забезпечення адвокатської таємниці в кримінальному процесі
ВМ Трофименко
Університетські наукові записки, 294-299, 2011
42011
Особливості участі захисника в доказуванні в кримінальному провадженні: деякі теоретико-прикладні аспекти
ВМ Трофименко
Видавничий дім" Гельветика", 2015
32015
Соціально-правова цінність кримінальної процесуальної форми
В Трофименко
Jurnalul juridic na’ional: teorie ‘i practică= Национальный юридический …, 2014
32014
Кримінальне процесуальне провадження: поняття та ознаки
ВМ Трофименко
32014
Актуальні питання порядку проведення експертизи за новим Кримінальним процесуальним кодексом України
ВМ Трофименко
Бюлетень Міністерства юстиції України, 77-82, 2012
32012
Становлення та розвиток інституту гарантій адвокатської таємниці в Україні
М Погорецький
Юридична Україна, 124-129, 2015
22015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20