Вікторія Ільчишина (Шкондя)| Viktoriia Ilchyshyna (Shkondia) | VV Ilʹchyshyna
Вікторія Ільчишина (Шкондя)| Viktoriia Ilchyshyna (Shkondia) | VV Ilʹchyshyna
асистент з фізичного виховання, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене vtei.com.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Баскетбол 3х3 як перспективний напрямок розвитку спорту у закладах вищої освіти
ВВ Ільчишина, АА Бондар
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2019
42019
Basketball 3x3 as a perspective direction of sports development in higher education institutions
VV Ilʹchyshyna, AA Bondar
Naukovyy chasopys [Natsionalʹnoho pedahohichnoho universytetu imeni MP …, 2019
22019
Застосування сучасних технологій для розвитку техніки в спортивних іграх у закладах вищої освіти
РІВ Ільчишина В.В.
Scientific letters of academic society of Michal Baludansky, С. 43-45, 2019
22019
Комп'ютерні технології тренування у баскетболі
ВВ Ільчишина, АА Бондар
Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені МП …, 2019
22019
Удосконалення техніко-тактичної майстерності у студентів-баскетболістів у закладах вищої освіти
БАА Шкондя В.В.
III Всеукраїнська інтернет-конференція Color of Science «Перспективи …, 2020
2020
Техніко-тактична підготовка в баскетболі 3х3 шляхом розвитку фізичних якостей
ШВ Валеріївна
АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ, 179-182, 2020
2020
рОзВитОк техНІки у баСкетбОлІСтІВ за рахуНОк СучаСНих техНОлОГІй у заклаДах ВищОї ОСВІти
ВВ Ільчишина
Молодий вчений 67 (3), 252, 2019
2019
Kompʺyuterni tekhnolohiyi trenuvannya u basketboli.[Computer Basketball Training Technology]
VV Ilʹchyshyna, AA Bondar
Naukovyy chasopys [Natsionalʹnoho pedahohichnoho universytetu imeni MP …, 2019
2019
Розвиток рухової активності студентської молоді за рахунок баскетболу у закладах вищої освіти
ІВ В.
Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської …, 2019
2019
Удосконалення тактичної майстерності у студентів-баскетболістів у закладах вищої освіти
ІВВ Бондар А. А.
II Всеукраїнська інтернет-конференція Color of Science «Перспективи …, 2019
2019
Удосконалення координаційних здібностей у футболістів у закладах вищої освіти
АА Бондар, ВВ Ільчишина
Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені МП …, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–11