Олександр Володимирович Лисодєд
TitleCited byYear
Кримінологічні проблеми шахрайства
ОВ Лисодєд
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за …, 1999
231999
До питання про поняття злочинної діяльності
ІМ Даньшин, ОВ Лисодєд
видавництво" Право", 1998
131998
Умови відбування покарання у тюрмах Швеції
О Лисодєд, А Степанюк
72003
Покарання та громадські санкції у діяльності Служби тюрем і пробації Швеції
О Лисодєд, А Степанюк
видавництво" Право", 2003
62003
Закріплення міжнародних та європейських стандартів поводження із засудженими у Кримінально-виконавчому законодавстві України (на прикладі закону України від 8 квітня 2014 р …
ОВ Лисодєд
Питання боротьби зі злочинністю, 64-76, 2015
42015
Об особенностях преступного поведения при мошенничестве
АВ Лысодед
Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України.–Луганськ: РВВ …, 2000
42000
Про деякі аспекти забезпечення в Україні права засуджених до позбавлення волі на охорону здоров’я
О Колб, І Колб
Історико-правовий часопис, 106-111, 2013
32013
Зміст правового статусу засуджених і його закріплення у Кримінально-виконавчому кодексі України
ОВ Лисодєд
Пробл. законності: респ. міжвідом. наук. зб./відп. ред. ВЯ Тацій.–Х.: Нац …, 2007
32007
Питання виконання покарання у виді обмеження волі
ОВ Лисодєд
Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб.–Х.: Нац. юрид. акад. України …, 2007
32007
Нормативно-правове забезпечення боротьби зі злочинністю у сфері економіки
О Кальман, О Лисодєд
32005
Кримінальна відповідальність і покарання за шахрайство в Республіці Індія: зарубіжний досвід
ЮЛ Шуляк
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Юриспруденція, 2013
22013
Позитивні зміни у забезпеченні прав засуджених в установах виконання покарань
ОВ Лисодєд
Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр./редкол.: ВІ Борисов та ін.–Х …, 2010
22010
Обмеження і позбавлення волі: окремі аспекти правового статусу засуджених
ОВ Лисодєд
видавництво" Кроссроуд", 2008
22008
Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, посягающих на представителей власти
МБ Моховой
Краснодарская акад. МВД России, 2005
22005
Проблемные вопросы распределения осуждённых к лишению свободы на определённый срок по видам исправительно-трудовых учреждений
АВ Лысодед
Аспект.–Донецк: СВД «Меркурий, 9-12, 2002
22002
Новели кримінально-виконавчого законодавства щодо адаптації правового статусу засуджених до позбавлення волі до європейських стандартів
ОВ Лисодєд
URL: http://dspace. nulau. edu. ua/bitstream/123456789/10028/1/Lusoded_15-19 …, 0
2
Необережна злочинність
ОВ Лисодєд
Вісник асоціації кримінального права України 2 (7), 355-357, 2016
12016
Правовий статус засуджених в Україні: реалії сьогодення та перспективи удосконалення
ОВ Лисодєд
Вісник асоціації кримінального права України 2 (7), 270-279, 2016
12016
Удосконалення законодавства про заміну невідбутої частини покарання більш м'яким та практики її застосування (частина 2)
НВ Коломієць
Часопис Київського університету права, 226-230, 2015
12015
Проблеми правового регулювання використання інженерно-технічних та спеціальних засобів охорони виправних колоній
ВВ Назаренко
Форум права, 190–194-190–194, 2015
12015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20