Подписаться
Л. О. Авер'янова, L. O. Averyanova, Л. А. Аверьянова, Liliia Averianova
Л. О. Авер'янова, L. O. Averyanova, Л. А. Аверьянова, Liliia Averianova
Kharkiv National University of Radio Electronics
Подтвержден адрес электронной почты в домене nure.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методика создания виртуальных средств имитации работы рентгеновского компьютерного томографа
ОГ Аврунин, ЛА Аверьянова, АИ Бых, ВМ Головенко, ОИ Скляр
Техническая электродинамика. Тем. Вып 5, 105-110, 2007
432007
The Experience Software-Based Design of Virtual Medical Intrascopy Systems for Simulation Study
O Avrunin, L Aver’yanova, V Golovenko, O Sklyar
Institute of Information Theories and Applications FOI ITHEA, 2008
162008
E-Learning of Functioning Principles Medical Intrascopy Systems
O Avrunin, L Aver’yanova, V Golovenko, O Sklyar
2-th International Conference “Modern (e-) Learning, 134-137, 2007
152007
Спеціалізовані програмні засоби для моніторингового дослідження стану кісткової системи населення
ЛО Авер'янова, СА Шармазанов
ХТУРЭ, 2001
102001
Аналіз інформаційних і технічних можливостей сучасних систем планування дистанційної радіотерапії
ВП Старенький, ЛО Авер’янова, ЛЛ Васильєв, ЮО Орлова
Клиническая информатика и телемедицина, 79-82, 2011
92011
Комп’ютерні технології корекції амбліопії в системі фізичної реабілітації у дітей з порушенням зору
ЛО Авер'янова, КГ Селіванова
Харків: Оригінал, 2018
72018
Анализ методик определения дозы облучения в рентгеновской компьютерной томографии
АС Гвай, ЛА Аверьянова
Вестник Национального технического университета Харьковский политехнический …, 2013
62013
Программный модуль для автоматизированного определения морфометрических индексов остеопороза
СА Шармазанов, ЕП Шармазанова, ЛА Аверьянова, ВМ Головенко, ...
ХМАПО, 2001
62001
Современные методы и средства дозиметрии ионизирующих излучений в медицине
АС Гвай, ЛА Аверьянова, ОЮ Шалёпа
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 3 (9 (57)), 40-44, 2012
52012
Метод комп’ютерної рентгеноморфометрії метакарпальних кісток людини у діагнотиці остеопарозу
ЛО Авер'янова
ХНУРЕ, 2002
42002
Особливості взаємодії фізичних полів з кістковою тканиною людини
ЛО Авер'янова
ХТУРЭ, 2001
42001
EXTERNAL BEAM RADIOTHERAPY FACILITIES IN UKRAINE. TRENDS AND CHALLENGES
VP Starenkiy, OO Petrichenko, LO Averyanova
ВАНТ, 126-129, 2017
32017
Модернізація дистанційної променевої терапії в Україні: світовий досвід, проблеми та перспективи
ВП Старенький, ЛО Авер’янова
Журнал Національної академії медичних наук України, 83-91, 2014
32014
Применение методов контурной сегментации томограмм для усовершенствования топометрической подготовки конформной лучевой терапии
ВП Старенький, ЛА Аверьянова, ЛЛ Васильев
Вестник Национального технического университета Харьковский политехнический …, 2012
22012
Аналіз фізичних та радіобіологічних аспектів сучасної дистанційної променевої терапії
ВПС Л.О. Авер'янова
Радіотехніка, 97-101, 2011
2*2011
Analysis of radiation therapy equipment status in Ukraine
L Averyanova, V Starenkiy
СУЧАСНИЙ СТАН НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОМИСЛОВОСТІ, 106-113, 2020
12020
Аналіз стану радіотерапевтичної допомоги населенню України Частина 1. Аналіз захворюваності та технічного забезпечення променевої терапії в Україні
ВП Старенький, ОМ Сухіна, ЛЛ Стадник, ЛО Авер’янова
Український радіологічний та онкологічний журнал 28 (4), 337-352, 2020
12020
Післядипломна підготовка інженерів-фізиків та медичних фізиків на освітній базі Харківського національного університету радіоелектроніки
АС Макієнко, ЛО Авер'янова, ВП Старенький
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2020
12020
Визначення показників мінеральної щільності стегнової кістки за даними рентгенівської денситометрії у дітей раннього віку
ОП Шармазанова, ЛО Авер’янова, ТО Арсенідзе
ScienceRise. Medical science, 4-10, 2017
12017
Апарати дистанційної променевої терапії
ВП Старенький, ЛО Авер'янова
Планета-Прінт, 2015
12015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20