Оксана Андріївна Хаблюк (Каплун); Oksana Khablyuk (Kaplun)
Оксана Андріївна Хаблюк (Каплун); Oksana Khablyuk (Kaplun)
к. е. н., доцент кафедри аудиту, ревізії та аналізу, ТНЕУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене tneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Суть аудиту ефективності та зарубіжний досвід його становлення
О Хаблюк, Л Будник
Галицький економічний вісник, 151-158, 2013
202013
Аудит ефективності в системі державного фінансового контролю, його суть на необхідність впровадження в Україні
О Хаблюк, С Яцишин
Економіка та суспільство. Електронне наукове фахове видання, 827-831, 2017
162017
Контроль якості проведення аудиту ефективності
О Каплун, С Яцишин
Економічний аналіз. Наукові записки. Збірник наукових праць ТНЕУ, 282-284, 2006
122006
Державний фінансовий контроль виконання бюджетних програм: форми та методи/О. Хаблюк, С. Яцишин
СР Яцишин
Економічний аналіз: зб. наук. праць/Тернопільський національний економічний …, 0
11
Консолідація фінансової звітності: історичні передумови виникнення та розвитку
О Хаблюк, С Яцишин
Вісник Одеського національного університету. Економіка. 22 (3), 185-189, 2017
6*2017
Суть та необхідність аудиту ефективності
О Каплун, С Цебринська
Наука молода, 2006
52006
Державний фінансовий контроль виконання бюджетних програм: форми та методи
О Хаблюк, С Яцишин
Економічний аналіз: Збірник наукових праць, 351-353, 2011
3*2011
Визначення критеріїв оцінки безпеки та ефективності роботи підприємств
О Хаблюк, Я Світлана
Система контролю в умовах глобалізації : закономірності та протиріччя, 207-212, 2010
32010
Еволюційні аспекти трактування категорії “собівартість”
О Каплун, С Тріль, С Яцишин
Міжнародна конференціф “Наука і освіта ‘2001” 3, 14-15, 2001
32001
Облікова політика: теоретичні аспекти формування
О Хаблюк, С Яцишин
Інтеграційний вибір України: історія, сучасність, перспективи: Збірник …, 2012
2*2012
Роль та організація побудови оперативного контролю витрат в управлінні
О Каплун
Наукові записки. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу, 178-180, 2001
22001
Деякі аспекти організації оперативного контролю витрат на виробництво продукції
О Каплун
Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В …, 2001
22001
Оперативний контроль та облік витрат, їх взаємозв’язок
О Каплун
Міжнародна науково-практична конференція “Бухгалтерський облік в Україні на …, 2001
22001
Виробничі затрати як об‘єкт обліку і контролю
О Каплун
Проблеми економіки України, 2001
2*2001
Шляхи вдосконалення обліку витрат виробництва в умовах ринку
О Каплун, С Тріль
Міжвузівська конференця “Проблеми розвитку фінансової системи та обліку”, 33-34, 2000
22000
Бюджет як економічна категорія та об’єкт бухгалтерського обліку установ державного сектору економіки
О Хаблюк, МО М.
Облік, оподаткування і контроль: матеріали IV міжнародної науково-практичної …, 2018
1*2018
Етапи формування консолідованої фінансової звітності
СР Яцишин, ОА Хаблюк
О-17 Облік, оподаткування і контроль: теорія та методологія: матеріали ІІІ …, 2018
12018
Облік і контроль виробничих витрат пивоварної промисловості
О Каплун
ТНЕУ, 2003
1*2003
СУТНІСТЬ АУДИТУ МАРКЕТИНГУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ
О Хаблюк, С Яцишин
Облік, оподаткування і контроль: матеріали міжнародної науково-практичної …, 2020
2020
Маркетинговий аудит як інструмент оцінки ефективності бізнесу
О Хаблюк, С Яцишин, І Голяш
Галицький економічний вісник, 129-136, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20