Подписаться
Лідія Хомич
Лідія Хомич
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ipood.com.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Професійно-педагогічна підготовка вчителя початкових класів
ЛО Хомич
К.: Магістр-S 200, 1998
5101998
Система психолого-педагогічної підготовки вчителя початкових класів
ЛО Хомич
Педагогіка і психологія, 104-110, 1999
2351999
Роль мистецтва у професійно-педагогічній підготовці вчителя
Л Хомич
Мистецтво та освіта, 50-53, 1998
431998
Сучасні види педагогічних практик
ЛО Хомич
Шлях освіти, 4-8, 1999
331999
Аксіологічні основи професійної підготовки майбутнього вчителя
ЛО Хомич
Аксіологічний підхід–основа формування цілісної особистості майбутнього …, 2010
322010
Професійна підготовка вчителя: українські реалії, зарубіжний досвід: наук.-аналіт. доп./Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН …
Н Ничкало, Л Лук’янова, Л Хомич
В. кременя. київ: Вид-во ТОВ «Юрка Любченка 54, 2021
292021
Педагогічна діяльність викладача вищої школи: теоретичний аспект
ОО Власенко
Таврійський вісник освіти, 73-78, 2014
222014
Парадигмальний підхід як концептуальна основа вищої педагогічної освіти
ЛО Хомич
Професійна освіта: ціннісні орієнтири сучасності: зб. наук. пр./за заг. ред …, 2009
212009
Підготовкa майбутнього вчителя початкових класів в умовах зміни цінностей суспільства
ЛО Хомич
Науковий вісник МДУ імені ВО Сухомлинського. Вип 1, 2010
182010
Сучасні підходи до підвищення ефективності професійної підготовки вчителя
ЛО Хомич
Педагогічна майстерність академіка Івана Зязюна: зб. наук. праць/НАПНУ, Від …, 2013
172013
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні: монографія (До 30-річчя незалежності України)
ОВ Аніщенко, НВ Базелюк, ЛД Березівська, ІД Бех, ВЮ Биков, ...
КОНВІ ПРІНТ, 2021
152021
Аксіологічні основи змісту навчання і виховання майбутніх вчителів
ЛО Хомич
Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології.–Київ–Кіровоград, 89-93, 2014
152014
Теоретичні засади культурологічного підходу у підготовці педагога до виховної діяльності
СВ Машкіна, ТП Усатенко, ЛО Хомич, ТО Шахрай
ІПООД НАПН України, 2016
142016
Полікультурна освіта в контексті загальнокультурного розвитку особистості педагога: монографія
ЛО Хомич, ЛЮ Султанова, ТО Шахрай
Кіровоград: Імекс-ЛТД 212, 2014
142014
Виховання культури гідності молодших підлітків у взаємодії сім’ї і школи
КО Журба
Імекс-ЛТД, 2014
132014
Психолого-педагогічна підготовка вчителя в умовах фундаменталізації освіти
ЛО Хомич
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені ВО …, 2012
132012
Зміст культурологічної парадигми розвитку педагогічної освіти
Л Хомич
Культурологічна складова професійного розвитку педагога, 13-22, 2012
112012
Підготовка майбутніх учителів в умовах особистісно орієнтованого навчання
ЛО Хомич
Сучасні інформаційні технології навчання в підготовці фахівців: методологія …, 2002
112002
Професійна підготовка майбутнього вчителя початкових класів у контексті парадигмального оновлення сучасної освіти
Т Коваль
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 390-398, 2016
102016
Концептуальні засади підготовки майбутніх учителів засобами мультимедійних технологій
О Кучай
Видавець Чабаненко ЮА, 2014
102014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20