Подписаться
Лідія Хомич
Лідія Хомич
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ipood.com.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Професійно-педагогічна підготовка вчителя початкових класів
ЛО Хомич
К.: Магістр-S 200, 1998
4771998
Система психолого-педагогічної підготовки вчителя початкових класів
ЛО Хомич
Педагогіка і психологія, 104-110, 1999
2121999
Роль мистецтва у професійно-педагогічній підготовці вчителя
Л Хомич
Мистецтво та освіта, 50-53, 1998
441998
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні: монографія (До 30-річчя незалежності України)
ОВ Аніщенко, НВ Базелюк, ЛД Березівська, ІД Бех, ВЮ Биков, ...
КОНВІ ПРІНТ, 2021
392021
Сучасні види педагогічних практик
ЛО Хомич
Шлях освіти, 4-8, 1999
301999
Аксіологічні основи професійної підготовки майбутнього вчителя
ЛО Хомич
Аксіологічний підхід–основа формування цілісної особистості майбутнього …, 2010
282010
Педагогічна діяльність викладача вищої школи: теоретичний аспект
ОО Власенко
Таврійський вісник освіти, 73-78, 2014
202014
Парадигмальний підхід як концептуальна основа вищої педагогічної освіти
ЛО Хомич
Професійна освіта: ціннісні орієнтири сучасності: зб. наук. пр./за заг. ред …, 2009
192009
Сучасні підходи до підвищення ефективності професійної підготовки вчителя
ЛО Хомич
Педагогічна майстерність академіка Івана Зязюна: зб. наук. праць/НАПНУ, Від …, 2013
162013
Підготовкa майбутнього вчителя початкових класів в умовах зміни цінностей суспільства
ЛО Хомич
Науковий вісник МДУ імені ВО Сухомлинського. Вип 1, 2010
162010
Професійна підготовка вчителя: українські реалії, зарубіжний досвід: наук.-аналіт. доп./Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН …
Н Ничкало, Л Лук’янова, Л Хомич
Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих імені Івана …, 2021
132021
Психолого-педагогічна підготовка вчителя в умовах фундаменталізації освіти
ЛО Хомич
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені ВО …, 2012
122012
Підготовка майбутніх учителів в умовах особистісно орієнтованого навчання
ЛО Хомич
Сучасні інформаційні технології навчання в підготовці фахівців: методологія …, 2002
122002
Теоретичні засади культурологічного підходу у підготовці педагога до виховної діяльності
СВ Машкіна, ТП Усатенко, ЛО Хомич, ТО Шахрай
ІПООД НАПН України, 2016
112016
Аксіологічні основи змісту навчання і виховання майбутніх вчителів
ЛО Хомич
Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології.–Київ–Кіровоград, 89-93, 2014
112014
Виховання культури гідності молодших підлітків у взаємодії сім’ї і школи
КО Журба
Імекс-ЛТД, 2014
112014
Професійна підготовка майбутнього вчителя початкових класів у контексті парадигмального оновлення сучасної освіти
Т Коваль
ТО Коваль: Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 390-398, 2016
102016
Полікультурна освіта в контексті загальнокультурного розвитку особистості. Монографія.
ЛО Хомич, ЛЮ Султанова, ТО Шахрай
Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014
92014
Професійне самовдосконалення викладачів гуманітраних спеціальностей: дійсність і перспектива
ГГ Цвєткова
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2013
92013
Система психолого-педагогiчної пiдготовки вчителя початкових класiв
ЛО Хомич
91999
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20