Людмила Братченко/ Людмила Братченко/ Людмила Пуставіт/Людмила Пуставит/ Liudmila  Bratchenko
Людмила Братченко/ Людмила Братченко/ Людмила Пуставіт/Людмила Пуставит/ Liudmila Bratchenko
Криворізький державний педагогічний університет, старший викладач кафедри соціології та економіки
Подтвержден адрес электронной почты в домене kdpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Система контролінгу як чинник стабільності діяльності підприємств
ЛЕ Пустовит
Збірник наукових праць «Соціальні технології» : Актуальні проблеми теорії та …, 2012
152012
Контролінг як функція управління конкурентоспроможністю підприємства [Електронний ресурс]
ЛЄ Пустовіт
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/SocJGum/Staptp/2010J45/files …, 2013
62013
Гроші як чинник соціально-психологічного впливу на людей у сучасному суспільстві
ОО Комарова, ЛЄ Братченко
Класичний приватний університет, 2019
12019
Специфічні ознаки бідності в українському суспільстві
ОО Комарова, ЛЄ Братченко
Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики, 117-124, 2018
12018
Безробіття в сучасній Україні: соціально-економічний та статистичний аналіз
ЛЄ Братченко, ЛС Черноус
Класичний приватний університет, 2017
12017
Контроллинг инвестиционных проектов в системе управления промышленным предприятием
ИВ Грабовец, ЛЕ Братченко, ЧЛ Сергеевна
Perspective economic and management issues Collection of scientifie articles …, 2015
12015
Споживчий кошик в Україні та його відповідність реаліям
ЛЄ Братченко, ОО Комарова
СПД «Охотнік», 2021
2021
Фінансова грамотність як чинник розвитку ринку освітніх послуг: методика викладання спецкурсу
ОО Комарова, ЛЄ Братченко, ВІ Баюра
Видавничий дім «Гельветика», 2020
2020
Досвід зарубіжних країн з організації національних пенсійних систем-орієнтир для України
ЛЄ Братченко, ОО Комарова
BoScience Publisher, 2020
2020
Інтелектуальна спеціалізація як перспективна стратегія сталого розвитку промислових регіонів України (на прикладі Криворізького промислового регіону)
АС Лобанова, ВІ Баюра, ЮВ Візниця, ЛЄ Братченко, ВВ Карітка
E3S Web of Conferences, 2020
2020
Intelligent Specialization as a Promising Strategy for the Sustainable Development of Industrial Regions of Ukraine (the Case of Kryvyi Rih Industrial Region)
ЛЄ Братченко, АС Лобанова, ВІ Баюра, ЮВ Візниця, ВВ Карітка
2020
Підвищення рівня життя пенсіонерів–як основна мета пенсійної реформи в Україні
ЛЄ Братченко, ОО Комарова
Київ, 2020
2020
ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРИ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
ЛЄ Братченко, ОО Комарова
ORT Publishing Schwieberdinger Str. 59 70435 Stuttgart, Germany, 2019
2019
Структура системи пенсійного забезпечення сучасної України
ЛЄ Братченко
2019
Актуальність дуальної форми навчання для набуття безробітними багатопрофільних робочих професій на потребу українського ринку праці
ЛЄ Братченко, ОО Комарова
2018
Стан сучасного ринку праці в Україні та необхідність дуальної форми навчання
ЛЄ Братченко
2018
Специфічні ознаки бідності в українському суспільстві
ЛЄ Братченко, ОО Комарова
Класичний приватний університет, 2018
2018
Bezrobocie we współczesnej Ukrainie jako problem ekonomiczno-społeczny
АА Комарова, ЛЕ Братченко
Ш MIEDYZNARODOWA INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA ROZWOJ SPOLECZNY …, 2017
2017
Bezrobocie młodzieży we współczesnej Ukrainie jako problem ekonomiczno-społeczny
O Komarowa, L Bratchenko
X Międzynarodowa Konferencja „Globalne konteksty poszanowania praw i …, 2017
2017
Безробіття – надзвичайно гостра проблема для економіки України
ЛЕ Братченко
// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції : «Розвиток …, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20