Людмила Братченко
Людмила Братченко
Криворізький державний педагогічний університет, старший викладач кафедри соціології та економіки
Подтвержден адрес электронной почты в домене kdpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Система контролінгу як чинник стабільності діяльності підприємств
ЛЕ Пустовит
Збірник наукових праць «Соціальні технології» : Актуальні проблеми теорії та …, 2012
112012
Безробіття в сучасній Україні: соціально-економічний та статистичний аналіз
ЛЄ Братченко, ЛС Черноус
Класичний приватний університет, 2017
12017
ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРИ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНІ
ЛЄ БРАТЧЕНКО, ОО КОМАРОВА
Science progress in European countries: new concepts and modern solutions, 558, 2019
2019
Гроші як чинник соціально-психологічного впливу на людей у сучасному суспільстві
ОО Комарова, ЛЄ Братченко
Класичний приватний університет, 2019
2019
Структура системи пенсійного забезпечення сучасної України
ЛЄ Братченко
2019
Актуальність дуальної форми навчання для набуття безробітними багатопрофільних робочих професій на потребу українського ринку праці
ЛЄ Братченко, ОО Комарова
2018
Стан сучасного ринку праці в Україні та необхідність дуальної форми навчання
ЛЄ Братченко
2018
Специфічні ознаки бідності в українському суспільстві
ОО Комарова, ЛЄ Братченко
Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики, 117-124, 2018
2018
Специфічні ознаки бідності в українському суспільстві
ЛЄ Братченко, ОО Комарова
Класичний приватний університет, 2018
2018
Bezrobocie we współczesnej Ukrainie jako problem ekonomiczno-społeczny
АА Комарова, ЛЕ Братченко
Ш MIEDYZNARODOWA INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA ROZWOJ SPOLECZNY …, 2017
2017
Bezrobocie młodzieży we współczesnej Ukrainie jako problem ekonomiczno-społeczny
O Komarowa, L Bratchenko
X Międzynarodowa Konferencja „Globalne konteksty poszanowania praw i …, 2017
2017
Безробіття – надзвичайно гостра проблема для економіки України
ЛЕ Братченко
// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції : «Розвиток …, 2017
2017
«Я, перш за все, служу підприємству» (Е. Майер) – головний девіз контролера
ЕС Славина, АА Комарова, ЛЕ Братченко
«Глобальні та національні проблеми економіки», 317-320, 2017
2017
«Я, перш за все, служу підприємству»(Е. Майер)–головний девіз контролера
ЛЄ Братченко, ОС Славіна, ОО Комарова
2017
Wtasciwosci emerytalnej reformy we wspotczesnej Ukrainie: problemy i mozliwosci
АА Комарова, ЛЕ Братченко
II MIEDYZNARODOWA INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA ROZWOJ SPOLECZNY …, 2016
2016
Забезпечення соціальних прав пенсіонерів в сучасній Україні: стан і проблеми
ЛЄ Братченко, ОО Комарова, ОС Славіна
Класичний приватний університет, 2016
2016
Забезпечення соціальних прав пенсіонерів в сучасній Україні: стан і проблеми
АА Комарова, ЕС Славина, ЛЕ Братченко
Матеріали ІІ Міжнародна науково-практична конференція: «Інформаційне …, 2016
2016
Контролер – економічний радник, інтелектуальний, креативний фахівець в системі контролінгу підприємства
ЛЕ Братченко
ІІІ міжнародній науково-практичній конференції «Інтеграційна система освіти …, 2016
2016
Матеріали для підготовки студентів до Державного екзамену з економіки та методики її викладання
ЛЄ Братченко, ІВ Грабовець, ОС Славіна
КПІ ДВНЗ «КНУ», 2016
2016
Системний підхід в контролінгу – ключ до ефективного управління підприємством
ЛЕ Братченко
Матеріали міжнародної науково-технічної конференції: «Сталий розвиток …, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20