Підписатись
Наукові доповіді НУБІП України
Наукові доповіді НУБІП України
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Порівняльний аналіз нормативів якості поверхневих вод
МО Клименко, НМ Вознюк, КЮ Вербецька
Наукові доповіді НУБіП, 30, 2012
192012
Загальна екологія та неоекологія
НО Волошина
вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2015
152015
Екологічна культура: поняття та формування
ЛМ Курняк
Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і …, 2015
132015
Сучасний стан розвитку міжнародної і національної нормативних баз щодо системи управління безпечністю харчових продуктів
ЮВ Слива, ТГ Швець
Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і …, 2013
122013
Reproductive traits of sows in two-way crossing
SV Ushakova
Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і …, 2016
112016
Морфологічні та біоекологічні особливості і репродукція хурми кавказької (Diospyros lotus L.) в Лісостепу України
ОВ Григор’єва
Чорноморський бот. ж-л 5 (1-2009), 91-100, 2009
112009
Особливості водоспоживання соняшника за різних умов мінерального живлення
ЄО Домарацький, АВ Добровольський
Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і …, 2017
102017
Системи штучного інтелекту: нечітка логіка, нейронні мережі, нечіткі нейронні мережі, генетичний алгоритм
ВП Лисенко, ВМ Решетюк, ВМ Штепа, НА Заєць, ВО Мірошник, ...
Київ: НУБІП України, 2014
102014
Зелена економіка в контексті забезпечення переходу України до сталого розвитку
ІО Солошич, ВВ Підліснюк
Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і …, 2013
102013
Механізми бактерицидної дії полігексаметиленгуанідину
АВ Лисиця
Наук. доп. Нац. ун-ту біоресурс. природокор. України, 25, 2011
102011
Формування дельтових ландшафтів у верхніх водосховищах дніпровського каскаду
ВМ Стародубцев, ВА БОГДАНЕЦЬ, СВ ЯЦЕНКО, ОВ ТОМЧЕНКО
Наукові доповіді НУБіП.—2010.—No5, 15-27, 2010
102010
Методика створення екологічних паспортів заповідних об’єктів
ОВ Мудрак
URL: http://www. nbuv. gov. ua/e-journals/Nd/2009-1/09vcmmol. pdf. Назва з …, 2009
92009
Небезпека сучасних індивідуальних засобів доочищення води. Статистичний нейромережевий експеримент
ФІ Гончаров, ВМ Штепа, ФИ Гончаров, ВН Штепа
92009
Вплив РРР на ріст, розвиток та формування врожаю соняшнику в умовах Південного Степу України
ОА Єременко, ВВ Калитка
НУБіП–наукові доповіді (електронне видання), 58, 2016
82016
Рижій посівний як альтернатива ріпаку ярому для виробництва біодизеля
МД Мельничук, ГІ Демидась, ГП Квітко, НЯ Гетман
Наук. доп. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України.–2012.–31, 2012
82012
Вивчення безпечності м'яса за мікробіологічними показниками
ВО Загребельний, ОМ Якубчак, ТВ Таран
Наукові доповіді НУБІП, 35, 2012
82012
Концептуальні основи виробництва і застосування мікобіопрепаратів
ВВ Теслюк
Наукові доповіді НУБіП.—2011.—7 (23).—Режим доступу: http://www. nbuv …, 2011
82011
Прооксидантно-антиоксидантна рівновага в тканинах мозку і серця гусей в умовах гіпо-і гіпероксії
ОО Данченко, ЛМ Здоровцева, ЮП Пащенко
Наукові доповіді НУБіП України, 26, 2011
82011
Здобутки нанотехнологiї в лiкуваннi та профiлактицi хвороб тварин. Нановетеринарiя (впровадження iнновацiйних технологiй)
ВБ Борисевич, БВ Борисевич, НМ Хомин, ВГ Каплуненко, МВ Косiнов, ...
82009
Метод побудови систем енергоефективного управління комбінованою електротехнологічною очисткою стічних вод різногалузевих промислових об’єктів
ВМ Штепа, ВВ Каплун
72017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20