Наукові доповіді НУБІП України
НазваПосиланняРік
Психологія діяльності та навчальний менеджмент: Підручник, у 2-х ч.—ЧI Психологія суб’єкта діяльності
ВА Козаков
К.: КНЕУ, 33-38, 1999
112*1999
Здобутки нанотехнології в лікуванні та профілактиці хвороб тварин
ВБ Борисевич, БВ Борисевич, НМ Хомин, ВГ Каплуненко, МВ Косінов, ...
К.: Діа, 2009
162009
Основи психології та педагогіки
ЛА Колесніченко, ЛЛ Борисенко
К.: КНЕУ, 2002
162002
Науково-практичні підходи до проблеми формування науково-дослідницької компетентності майбутніх економістів
МБ Євтух, ЛЛ Борисенко
Духовність особистості, 88-104, 2012
152012
Психолого-педагогічні аспекти реалізації сучасних методів навчання у вищій школі
МВ Артюшина, МВ Артюшина, ОМ Котикова, ЕМ Котикова, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007
142007
Проблеми використання забруднених небезпечними речовинами вод для зрошування
ФІ Гончаров, ВМ Штепа
Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і …, 2010
112010
Протоколи надання медичної допомоги при гострих отруєннях. Протокол № 25 «Отруєння метанолом»
ЛІ Власик, НО Волошина, МА Георгіянц, ІП Гребняк, ТМ Думенко, ...
Современные проблемы токсикологии.—2009.—3–4 (109).—83, 2009
112009
Формування дельтових ландшафтів у верхніх водосховищах дніпровського каскаду
ВМ Стародубцев, ВА Богданець, СВ Яценко, ОВ ТОМЧЕНКО
Наукові доповіді НУБіП, 15-27, 2010
102010
Перспективи застосування наночасток металів у ветеринарній медицині
НО Волошина, ОФ Петренко, ВГ Каплуненко, МВ Косінов
Ветеринарна медицина України, 32-34, 2008
102008
Влияние орошения на мелиоративные качества речного стока
ВМ Стародубцев
Алма-Ата: Изд.» Наука» Казахской ССР, 1985
101985
Спосіб вибору методу детоксикаційної терапії
МГ Проданчук, БС Шейман, ОІ Осадча, НО Волошина
Патент України на винахід, G01N33, 2005
92005
Обгрунтування алгоритму експериментально-аналітичних досліджень режимів електротехнічної очистки стічних вод агропромислових об’єктів з метою побудови енергоефективних систем …
ВМ Штепа
Енергетика і автоматика, 61-71, 2014
82014
Механізми бактерицидної дії полігексаметиленгуанідину
АВ Лисиця
Наук. доп. Нац. ун-ту біоресурс. природокор. України, 25, 2011
82011
Прооксидантно-антиоксидантна рівновага в тканинах мозку і серця гусей в умовах гіпо-і гіпероксії
ОО Данченко, ЛМ Здоровцева, ЮП Пащенко
Наукові доповіді НУБіП України, 26, 2011
82011
Формування нових ландшафтів у басейні Дніпра
ВМ Стародубцев, АИ Сахацький
Електронний журнал «Наукові доповіді НУБіП України, 2009-2, 2009
82009
Насадження старовинних парків-пам'яток садово-паркового мистецтва Житомирської області
ЮО Клименко
Науковий вісник НЛТУ України 19 (7), 2009
82009
Перспективи застосування колоїдів наночастинок металів у ветеринарній медицині
Н Волошина, В Каплуненко, М Косінов
Вет. мед. України, 32-34, 2008
82008
Гострі отруєння. Невідкладна медична допомога
БС Шейман, НО Волошина
К.: Медицина, 569-607, 2006
82006
Системи штучного інтелекту: нечітка логіка, нейронні мережі, нечіткі нейронні мережі, генетичний алгоритм
ВП Лисенко, ВМ Решетюк, ВМ Штепа, НА Заєць
К.: НУБіП України, 2014
72014
Порівняльна оцінка пивоварних якостей шишок та гранул хмелю тип 90 ароматичних і гірких сортів за вмістом гірких речовин
АВ Бобер
Наукові доповіді НУБіП, 2011
72011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20