Наукові доповіді НУБІП України
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Психологія діяльності та навчальний менеджмент
ВА Козаков, МВ Артюшина, ОМ Котикова, ЛЛ Борисенко, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2003
1192003
Основи психології та педагогіки
ЛА Колесніченко, ЛА Колесниченко, ЛЛ Борисенко, ЛЛ Борисенко
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2002
202002
Науково-практичні підходи до проблеми формування науково-дослідницької компетентності майбутніх економістів
МБ Євтух, ЛЛ Борисенко
Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 88-104, 2012
182012
Здобутки нанотехнології в лікуванні та профілактиці хвороб тварин
ВБ Борисевич, БВ Борисевич, НМ Хомин, ВГ Каплуненко, МВ Косінов, ...
К.: Діа, 2009
162009
Психолого-педагогічні аспекти реалізації сучасних методів навчання у вищій школі
МВ Артюшина, МВ Артюшина, ОМ Котикова, ГМ Романова, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007
162007
Проблеми використання забруднених небезпечними речовинами вод для зрошування
ФІ Гончаров, ВМ Штепа, ФИ Гончаров, ВН Штепа
152010
Протоколи надання медичної допомоги при гострих отруєннях. Протокол № 25 «Отруєння метанолом»
ЛІ Власик, НО Волошина, МА Георгіянц, ІП Гребняк, ТМ Думенко, ...
Современные проблемы токсикологии.—2009.—3–4 (109).—83, 2009
132009
Обгрунтування алгоритму експериментально-аналітичних досліджень режимів електротехнічної очистки стічних вод агропромислових об’єктів з метою побудови енергоефективних систем …
ВМ Штепа
112014
Перспективи застосування колоїдів наночастинок металів у ветеринарній медицині
Н Волошина, В Каплуненко, М Косінов
Вет. мед. України, 32-34, 2008
112008
Влияние орошения на мелиоративные качества речного стока
ВМ Стародубцев
Алма-Ата: Изд.» Наука» Казахской ССР, 1985
111985
Механізми бактерицидної дії полігексаметиленгуанідину
АВ Лисиця
Наукові доповіді НУБіП, 25, 2011
102011
Насадження старовинних парків-пам'яток садово-паркового мистецтва Житомирської області
ЮО Клименко
Науковий вісник НЛТУ України 19 (7), 2009
102009
Гострі отруєння. Невідкладна медична допомога
БС Шейман, НО Волошина
К.: Медицина, 569-607, 2006
102006
К оценке пространственной неоднородности почвенного покрова равнинной Лесостепи
ВМ Стародубцев, ЛВ Анискевич, БВ Урбан
Науч ные труды sworld, 40, 2015
92015
Формування дельтових ландшафтів у верхніх водосховищах дніпровського каскаду
ВМ Стародубцев, ВА БОГДАНЕЦЬ, СВ ЯЦЕНКО, ОВ ТОМЧЕНКО
Наукові доповіді НУБіП.—2010.—No5, 15-27, 2010
92010
Перспективи застосування наночасток металів у ветеринарній ме дицині
НО Волошина, ОФ Петренко, ВГ Каплуненко, МВ Косінов
Ветеринарна медицина України, 32-34, 2008
92008
Спосіб вибору методу детоксикаційної терапії
МГ Проданчук, БС Шейман, ОІ Осадча, НО Волошина
Патент України на винахід, G01N33, 2005
92005
Системи штучного інтелекту: нечітка логіка, нейронні мережі, нечіткі нейронні мережі, генетичний алгоритм
ВП Лисенко, ВМ Решетюк, ВМ Штепа, НА Заєць
К.: НУБіП України, 2014
82014
Сучасний стан розвитку міжнародної і національної нормативних баз щодо системи управління безпечністю харчових продуктів
ЮВ Слива, ТГ Швець
Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і …, 2013
82013
Порівняльний аналіз нормативів якості поверхневих вод
МО Клименко, НМ Вознюк, КЮ Вербецька
Наукові доповіді Національного університету біоресурсів та природокористування, 2012
82012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20