Follow
Валерій Тертичка
Валерій Тертичка
Other namesValeriy Tertychka, Valerii Tertychka
National University of "Kyiv-Mohyla Academy",
Verified email at ukma.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Державна політика: аналіз та здійснення в Україні
В Тертичка
К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2002
4722002
Стратегічне планування: навчальний посібник
О Берданова, В Вакуленко, В Тертичка
Л.: ЗУКЦ, 2008
92*2008
Стратегічне планування: Посібник для тренерів
О Берданова, В Вакуленко, В Тертичка
Л.: ЗУКЦ, 2008
92*2008
Аналіз політики в реальному світі
Б Гоґвуд, Л Ґан, В Тертичка
К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2004
922004
Аналіз державної політики і політологія
В Тертичка
Політичний менеджмент, 3-22, 2004
522004
Державна політика: аналіз і впровадження в Україні
ВВ Тертичка
К.: Вид-во НАДУ, 2004
482004
Стратегічне управління (Strategic Public Management)
В Тертичка
Київ : “К.І.С.”, 2017
39*2017
Derzhavna polityka: analiz ta zdiisnennia v Ukraini [State Policy: Analysis and Implementation in Ukraine]
V Tertychka
K.: Press Osnovy.-750 p.[Ukraine], 2002
372002
Щодо сутності мети та завдань державного управління в Україні
ВП Пилипишин
Форум права, 377-381, 2010
302010
Суспільна політика: чи стала вона сферою наукового пошуку і прикладних досліджень в Україні?
В Тертичка
Політичний менеджмент, 10-23, 2007
242007
Державна політика: аналіз і впровадження в Україні. Автореф. дис…докт. наук з держ. упр.: 25.00.01
В Тертичка
НАДУ, 2004
24*2004
Державна політика: аналіз і впровадження в Україні: дис.… д-ра наук з держ. упр..: 25.00. 01/Валерій Володимирович Тертичка
ВВ Тертичка
К, 2004
242004
Механізм формування і здійснення державної політики
В Тертичка
Вісник державної служби України, 83-89, 2000
222000
Dilemmas and compromises: Fiscal equalization in transition countries
S Slukhai
Local Government and Public Service Reform Intiative, 2003
212003
Public administration in Ukraine: adjusting to European standards
S Khadzhyradieva, S Slukhai, A Rachynskyi
Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and …, 2020
192020
Stratehichne planuvannia [Strategic planning]
O Berdanova, V Vakulenko, V Tertychka
Lviv: ZUkTs, 2008
182008
Основні тенденції розвитку національних систем вищої школи в рамках Болонського процесу
АС Кобець
Академія муніципального управління, 2011
152011
Інформаційно-аналітичне забезпечення державної політики
В Тертичка
Вісник УАДУ, 314-325, 2000
152000
Stratehichne upravlinnia [Strategic management]
VV Tertychka
KIS, Kyiv, Ukraine, 2017
142017
Планування як стратегічний ресурс аналізу державної політики
В Тертичка
Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 47-56, 2004
142004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20