Подписаться
Тарас Довбуш (Taras Dovbush)
Тарас Довбуш (Taras Dovbush)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене tntu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Опір матеріалів: навчальний посібник до виконання розрахунково-графічних робіт і самостійної роботи
ТА Довбуш, НІ Хомик, АВ Бабій, ГБ Цьонь, АД Добвуш
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2022
442022
Mathematical model of a dynamic process of transporting a bulk material by means of a tube scraping conveyor
L Lyashuk, YY Vovk, B Sokil, V Klendii, R Ivasechko, T Dovbush
Agricultural Engineering International: CIGR Journal 21 (1), 74-81, 2019
272019
Research of the of bulk material movement process in the inactive zone between screw sections.
OM Trokhaniak, RB Hevko, OL Lyashuk, TA Dovbush, BV Pohrishchuk, ...
INMATEH-agricultural engineering 60 (1), 2020
262020
Прикладна механіка і основи конструювання: навчально-методичний посібник до розрахунково-графічної роботи для студентів напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп …
АД Довбуш, НІ Хомик, ТА Довбуш, НА Рубінець
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2015
242015
Основи агрономії: навчальний посібник (курс лекцій)
НІ Хомик, ГБ Цьонь, ТА Довбуш, ВП Олексюк
ФОП Паляниця ВА, 2021
212021
Mathematical model of a loaded supporting frame of a solid fertilizers distributor
A Babii, T Dovbush, N Khomuk, A Dovbush, A Tson, V Oleksyuk
Procedia Structural Integrity 36, 203-210, 2022
182022
Методи проектування сільськогосподарських машин: навчально-методичний посібник до курсового проектування для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 133 …
ТА Довбуш, НІ Хомик, АД Довбуш
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
162019
Основи агрономії: навчальний посібник до практичних занять та самостійної роботи
НІ Хомик, ГБ Цьонь, ТА Довбуш, НА Антончак
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2021
122021
Evaluation of strength of carrying metal structures of trailers
P Popovych, L Poberezhny, O Shevchuk, I Murovanyi, T Dovbush, ...
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 100 (2 …, 2020
112020
Evaluation technique of frame residual operational life
T Dovbush, N Khomyk, A Dovbush, B Dunets
Вісник Тернопільського національного технічного університету 93 (1), 61-69, 2019
112019
Динаміка машин
АВ Бабій, ТА Довбуш, МВ Бабій, ОІ Ткаченко, МЯ Сташків
Навчальний посібник для студентів денної та заочної форм навчання …, 0
11
Вступ до фаху: навчальний посібник для студентів спеціальності 208 «Агроінженерія»
НІ Хомик, ГБ Цьонь, ТА Довбуш, ІЙ Блозва, АД Довбуш
Тернопіль: ФОП Паляниця ВА, 2022
102022
Деталі машин та основи автоматизованого конструювання: навчальний посібник до лабораторних робіт
РБ Гевко, НІ Хомик, ОС Жаровський, ТА Довбуш
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2021
102021
Синтез гвинтових робочих органів із еластичними поверхнями та результати їх дослідження
ІБ Гевко, ТА Довбуш, ОП Цьонь, АД Довбуш, АІ Станько
Сільськогосподарські машини, 63-72, 2021
92021
Моделювання експлуатаційної навантаженості несучих систем розкидачів добрив типу ПРТ–10
ПВ Попович, МЯ Сташків, ТА Довбуш
Харків: ХНТУСГ, 2014
92014
Mathematical model of a loaded supporting frame of a solid fertilizers distributor Procedia Structural Integrity, 2022. No 36, 203-210
A Babii, T Dovbush, N Khomuk, A Dovbush, A Tson, V Oleksyuk
9
Вплив експлуатаційних середовищ на поширення поверхневих корозійно-втомних тріщин в елементах конструкцій сільськогосподарських машин
П Попович, О Цьонь, Т Довбуш
Вісник Тернопільського національного технічного університету, 157-165, 2014
82014
Substantiation of flexible screw conveyor metal consumption under productivity maintenance conditions
T Dovbush, A Dovbush, N Khomyk, H Tson
Вісник Тернопільського національного технічного університету 103 (3), 33-42, 2021
72021
Уніфікація дослідження напружено-деформованого стану несучих конструктивних систем
П Попович, М Сташків, Т Довбуш
Вісник Тернопільського національного технічного університету, 153-163, 2015
72015
Імітаційне моделювання при розрахунках на квазістатичну міцність конструктивних структур важконавантажених сільськогосподарських машин
ПВ Попович, ТІ Рибак, ТА Довбуш, ГБ Цьонь, НІ Хомик
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2013
72013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20