Follow
Косенюк Г.В.
Косенюк Г.В.
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Verified email at cdu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Тестування програмного забезпечення: навч. посіб.
АС Авраменко, ВС Авраменко, ГВ Косенюк
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2017
172017
Інтелектуальна власність: навч. посіб.
ЮМ Кузнєцов, ГВ Косенюк, МГ Данильченко
Тернопіль: економічна думка, 2006
152006
Інтелектуальна власність
ЮМ Кузнєцов, ГВ Косенюк, МГ Данильченко
Навчальний посібник/За ред. проф. Кузнєцова ЮМ—Тернопіль: Економічна думка, 2006
52006
Розвиток комунікаційного простору закладу освіти: світовий досвід розвитку професійного спілкування в умовах цифровізації освітнього процесу.
ТМ Ямполь, Ю. В., Косенюк, Г. В., Жукова, Г. В., & Булгакова
Академічні візії, 2023
32023
Промислові зразки: охорона прав і оформлення: Навч. посібник
ЮМ Кузнєцов, ГВ Косенюк
Черкаси: НТУУ «КПІ»–УНУ імені Б. Хмельницького, 2004
32004
Використання Google інструментів для освітнього процесу: Google Classroom як інноваційне рішення для дистанційного навчання
ОМ Москаленко, ІО Федяй, ТК Бакуменко, ГВ Косенюк
12023
Компетентнісний підхід у викладанні курсу «Теорія ймовірностей та математична статистика» здобувачам вищої освіти в галузі комп’ютерних наук
ГВ Косенюк, ІО Розломій
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво, 70-75, 2022
12022
Методологія економічної ефективності управління ІТ-проектом
ГВ Косенюк, ІО Розломій
Scientific notes of Lviv University of Business and Law 31, 47-53, 2021
12021
Виявлення порушень цілісності електронного документу шляхом перехресного хешування
КГВ Розломій І.О.
Вісник Хмельницького національного університету 5 (Технічні науки), 32-35, 2018
12018
Розробка множини тегів для формального опису елементів моделей автоматизованого формування тестових завдань
ОВ Мазурець
Хмельницький національний університет, 2018
12018
Спосіб формування цифрового водяного знаку для електронних документів на основі операцій матричного криптографічного перетворення
ГВКІО Розломій
Вісник Хмельницького національного університету серія: Технічні науки …, 2017
12017
Основні механізми захисту електронних документів від фальсифікацій
ІО Розломій, ГВ Косенюк
Вісник Черкаського державного технологічного університету, 2016
12016
AUTOMATED TESTING OF WEB APPLICATIONS USING GRAPHQL QUERIES: APPROACHES AND TOOLS
Г Косенюк, О Косенюк
Наука і техніка сьогодні, 2023
2023
Автоматизоване тестування веб-додатків із використанням запитів graphql: підходи та інструменти
ГВ Косенюк, ОГ Косенюк
Наука і техніка сьогодні (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія …, 2023
2023
Підхід до формування фахових компетентностей у здобувачів вищої освіти в галузі комп’ютерних наук при викладанні курсу «Теорія ймовірностей та математична статистика»
ГВ Косенюк, ІО Розломій
Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми …, 2022
2022
SPOOFING-АТАКИ В ЗАСОБАХ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ САМОІЗОЛЯЦІЇ
ІО Розломій, ГВ Косенюк
The X International Science Conference «Implementation of scientific …, 2021
2021
Методи підвищення захищеності інформаційних потоків із застосуванням хешування. Тези доповіді.
ГВ Косенюк, ІО Розломій, АВ Ярмілко
Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 2020. П’ятнадцята …, 2020
2020
Особливості захисту локальної бази даних
ІОР Г.В. Косенюк
Інформаційні моделюючі технології, системи та комплекси 1, 53 - 54, 2019
2019
Роль інновацій при підготовці фахівців у сфері інтелектуальної власності
ЮМ Кузнєцов, ГВ Косенюк
Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері …, 2019
2019
Методи виявлення фальсифікацій в електронних документах на основі алгоритмів хешування.
ГВК І.О. Розломій
Інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем …, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20